-deur Gillian Fraser

Errol Naidoo is een van die doeltreffendste Christene wat ek al ooit teëgekom het. Hy is vurig oor die roeping van die Here in sy lewe om Christene ingelig te hou oor die kwessies waarmee ons te kampe het en hy dra die waarheid van God se Woord oral in Suid-Afrika uit. Errol veg op die voorste linies vir ons geloof en bevind hom dikwels in die parlement te midde van leiers wat kritieke besluite moet neem wat ons almal raak. Errol is iemand wat jou inspireer omdat hy die Family Policy Institute in nederigheid lei en bestuur.

Wat het daartoe gelei dat jy die Family Policy Institute (FPI) gestig het?
In 2006 het die parlement die Wet op Burgerlike Verbintenisse goedgekeur, ondanks oorweldigende openbare teenkanting. Christen-burgers was salig onbewus van die druk om gay huwelike in Suid-Afrika te wettig. Ek was die nasionale koördineerder van die Marriage Alliance wat die Kerk op hoogte gehou het van die openbare deelnameproses. Ek was diep bekommerd oor hoe oningelig Christene was oor belangrike kwessies soos die herdefiniëring van die huwelik. As gevolg van hierdie ervaring, het die Heilige Gees my geïnspireer om ’n bediening te stig wat Christene betroubaar ingelig sal hou oor kritieke kwessies wat ’n uitwerking op ons geloof, die gesin en godsdiensvryheid kan hê.

Wat is die doel van die FPI?
Die FPI bestaan hoofsaaklik om die Liggaam van Christus in Suid-Afrika te dien sodat die Kerk sy Bybelse mandaat kan vervul om “sout en lig” in die samelewing te wees. Ek maak gereeld voorleggings oor sleutelkwessies en lê hulle aan die onderskeie portefeuljekomitees in die parlement voor. Ek gebruik verskillende kommunikasiemetodes – soos my weeklikse nuusbriewe en televisieprogramme – om Christene ingelig en op hoogte te hou van die bedreigings vir die huwelik, die gesin, godsdiensvryheid en Bybelse waardes. Die FPI verskaf geloofwaardige inligting, sowel as die middele om skadelike regeringsbeleid teen te staan wat die gesin en die Bybelse waardes waarop dit gegrond is, ondermyn. Ek word dikwels deur die hoofstroommedia uitgenooi om deel te neem aan debatte oor die radio en op televisie om ’n Bybelse standpunt oor sleutelkwessies te verteenwoordig.

Wat is ’n paar van die probleme wat die FPI al aangepak het?
In 2009 het ek ’n veldtog begin teen die Universiteit van Kaapstad se jaarblad, Sax Appeal, wat met aanstootlike strokiesprente die Naam van Jesus Christus belaster het. My nuusbrief het hierdie aanval op die Christelike geloof blootgelê en ’n mediadebat oor die beperkinge van vrye spraak ontlok.
Ek het ook openbare veldtogte van stapel gestuur teen die agenda om prosti-tusie vir die Wêreldbeker-sokkertoernooi in 2010 te dekriminaliseer. Ons het ook die pogings van DStv en TopTV gefnuik om 24-uur-pornografiekanale op Suid-Afrikaanse TV te begin en veldtogte teen die Stad Kaapstad se plan geloods om ’n “rooiligdistrik” in die stad te vestig.
Ons het diskriminasie teen Christene in die kleinhandelsektor en op universiteits-kampusse suksesvol teengestaan en beëindig en druk op die regering uitgeoefen om wetgewing teen mensehandel en teen die seksuele uitbuiting en mishandeling van vroue te finaliseer. Ek werk tans aan ’n strategie om die implementering van die Omvattende Seksvoorligtingsopvoeding (Comprehensive Sexuality Education – CSE) in Suid-Afrika se skole te stop.

Wat is volgens jou huidig die grootste bedreiging vir die Kerk in SA en internasionaal?
Om apaties te wees! Dit lyk asof die Kerk inwaarts fokus. Die Groot Opdrag sê: “Gaan!” Onkunde oor die vyand se taktiek is ook ’n ernstige bedreiging vir die Kerk. Ons kan nie doeltreffend oor sake bid waarvan ons nie bewus is nie. Die huwelik, die gesin, ouerlike gesag, die onskuld van kinders en godsdiensvryheid is alles onder aanslag van die aktiviste vir seksuele regte. Hulle doelwit is om Bybelse instellings en die seksuele norme van die samelewing te ondermyn en te vernietig sodat hulle radikale sienings oor menslike seksualiteit gewettig word. Die Kerk is besig om die stryd te verloor – nie omdat die Bybelse beginsels nie meriete het nie, maar omdat die Kerk nie voldoende reageer op die meedoënlose aanslag op hierdie fundamentele instellings nie. Daar woed ’n stryd om die samelewing se denke. Die Kerk daag gewoonlik nie eers op vir die stryd nie. Tragies genoeg is aktiviste vir seksuele regte vuriger en meer toegewyd aan hul saak as dié wat deur God geroepe is om Sy waarheid te verkondig.

Hoe kan ons hierdie krisis die hoof bied?
Christene moet konsekwent van geloofwaardige en betroubare feite voorsien word. In Hosea 4:6 waarsku die Skrif: “My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis …” Vandag verbrokkel die fundamentele instellings soos die huwelik en die gesin – dit verswak die pilare van die samelewing geweldig. Daar is redes waarom dié noodsaaklike instellings teen so ’n onrusbarende tempo verbrokkel. Daar is ’n goedbeplande veldtog wat doelgerig uitgevoer word om Bybelse instellings te vernietig én te herdefinieer wat die huwelik en ’n gesin is. Selfs ons tradisionele siening van die manlike en vroulike geslag word uitgedaag. Christen-burgers moet hulleself op hoogte van sake hou oor die oorsprong en die aard van hierdie aanslae teen hulle geloof, die gesin en Bybelse waardes. As ons ingelig is, kan ons doeltreffend teen die vyand se taktiek bid en die politieke agenda, om sosiale norme radikaal te herdefinieer, aktief teenstaan.

Wat is jou raad aan jong Christene wat na die wêreld om hulle kyk en huiwerig is om kinders te hê?
Gelowiges in Jesus Christus moet hulle deur die Woord van God laat lei en nie deur die mens se mislukkings of omstandighede nie. Die huwelik en die gesin is heilige instellings wat deur God ingestel is om die gesondheid, welsyn en voorspoed van die mensdom te verseker. Daarom het God se opdrag dat ’n man en ’n vrou hulle in die huwelik moet verbind en ’n gesin begin, nog nooit verander nie. Kinders is ’n seën van die Here; daarom moet Christene die grootste gesinne hê. Die seën van die Here geld steeds vir huwelike en gesinne wat volgens Bybelse norme lewe. Christene moet nooit in vrees op die verbrokkelende samelewing reageer nie. God het ons nie ’n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde, en selfbeheersing. Gesinne is van God – geniet Sy seën en guns. Die vyand se
strategie is om die gesinseenheid as ver-ouderd en irrelevant te bestempel. Die gesin is egter die boustene van die samelewing. Ons moet dus saam met die Here werk om die gesin op te bou, te versterk en te beskerm ter wille van die toekomstige geslagte.

Wat is DIE FPI se visie?
Ons glo dat die huwelik en die gesin die grondslag van die beskawing vorm en die welstand van die samelewing verseker. Die FPI streef daarna om openbare debat aan te wakker en openbare beleid te help formuleer wat die waarde van die lewe en die instellings van die huwelik en die gesin onderhou. Omdat die FPI glo dat God die outeur van lewe, vryheid en die gesin is, bevorder ons die Judeo-Christelike wêreldbeskouing as die basis vir ’n regverdige, vrye en bestendige samelewing.


Errol Naidoo: Kampvegter Vir Christelike Gesinne
Is jy amptelik ’n pastoor?
Ja, ek en my vrou, Arlene, is in Maart 2003 by His People Christian Church georden. Ons was van 2003 tot 2007 leraars van His People Church South (nou Every Nation Church). In 2006 het die Here my gelei om ’n bediening te begin wat die Liggaam van Christus kan dien en Bybelse waardes in die samelewing sal bevorder. In 2007 het ek en Arlene en ons jongste seun, Jared, na Amerika gereis vir ’n internskap by die
Family Research Council (FRC) in Washington D.C. Ses maande later het ons terug-gekeer en die Family Policy Institute gestig. Die bediening is op 7 Julie 2008 bekendgestel. Ek het sterk internasionale bande met verskeie vooraanstaande organisasies gesmee om ons werk in Suid-Afrika te help versterk. Ons is lede van die Wêreldkongres vir Gesinne, die Verenigde Nasies se koukus vir gesinsregte, die International End Sexual Exploitation Movement en die Global
Marriage Forum.

Jy bestuur nie net ’n suksesvolle bediening wat ’n groot uitwerking het nie, maar jy bied ook twee televisieproramme aan. Vertel ons meer daarvan.
Die FPI se televisieprogramme is strategiese instrumente om die leuens, verdraaiing en misleiding wat so algemeen in die hoofstroommedia voorkom, teen te werk. Watchmen on the Wall word elke Dinsdag om 6.30 nm. op Faith Broadcasting Network (DStv-kanaal 341) uitgesaai en Salt & Light elke Sondag om 9 nm. op TBN in Africa (DStv-kanaal 343). Dit is die enigste Bybelgebaseerde programme oor aktuele aangeleenthede op Suid-Afrikaanse tele-visie. Die doelwit van al twee programme is om kykers vanuit ’n Bybelse perspektief oor aktuele kwessies in die samelewing in te lig. Ons bied dikwels ’n unieke siening van aktuele kwessies, omdat ons enigste agenda is om die waarheid te verkondig.

Wat is van jou grootste mylpale in die bediening?
1 Die FPI het voor die Wêreldbeker-sokkertoernooi in 2010 saam met internasionale media-agentskappe gewerk om die gevare van die seksbedryf bloot te lê. Ek was gasheer vir die Amerikaanse mediareus, ESPN, wat programme vir Amerikaanse gehore oor prostitusie en die bande met sekshandel vervaardig het. As gevolg van FPI se media-inisiatiewe – wat groot bewustheid by die publiek geskep het oor die uitbuiting en mishandeling in die seksbedryf – is prostitusie en sekshandel noemenswaardig tydens die Wêreldbeker-toernooi bekamp.

2 ’n Groot mylpaal was FPI se voorlegging oor prostitusie aan die Suid-Afrikaanse Regshervormingskommissie (SARHK). FPI se voorstelle is meer as 50 keer in die SARHK se finale verslag genoem. Baie van ons voorstelle in die verslag is aanvaar en die SARHK stem met ons gevolgtrekkings saam dat prostitusie in Suid-Afrika nie gedekriminaliseer moet word nie en het dus ook dié aanbeveling aan die regering voorgelê.

3 Nog ’n hoogtepunt van my bediening was toe die destydse adjunkpresident, Cyril Ramaphosa, in Augustus 2017 my hele nuusbrief oor staatskorrupsie by die SAKP se Nasionale Kongres aangehaal het. Die geleentheid is regstreeks op nasionale televisie uitgesaai.

4 In 2016 is ek genooi om die hoofspreker by ’n spesiale ontbyt te wees wat deur die Namibiese Raad van Kerke aangebied is ter viering van die president van Namibië, dr. Hage Geingob, se verjaardag.

5 Van die internasionale hoogtepunte was om by belangrike pro-gesins-geleenthede op te tree in Salt Lake City, Washington D.C., Houston en Phoenix in Amerika en om Suid-Afrika tydens pro-gesinskonferensies in Madrid, Spanje (2012); Sydney, Australië (2013); Moskou, Rusland (2014) en Boedapest, Hongarye ( 2017) te verteenwoordig.

6 Persoonlike hoogtepunte was die ontmoeting met dr. James Dobson, Chuck Colson, en die akteur, Jon Voight, tydens die Values ​​Voter Summit in Washington D.C. (’n jaarlikse pro-gesinsgeleentheid aangebied deur FRC).

7Om die Values Voter Summit in 2018 te open, was ook ’n hoogtepunt en so ook om die Amerikaanse visepresident, Mike Pence, te ontmoet. Ek het ook vir senator Sam Brownback, die diplomaat vir godsdiensvryheid in die Amerikaanse staatsdepartement, ontmoet.

8 In Mei 2019 is ek uitgenooi om tydens ’n baie belangrike pro-gesinsgeleentheid ter viering van die “Internasionale Dag van Gesinne” by die VN in New York te praat. Ek het Afrika verteenwoordig en oor die noodsaaklikheid van die gesin in Afrika gepraat. Verskeie lede van die VN-lidlande het die notas van my toespraak aangevra.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)