Deur: David Malherbe

Te midde van alles wat ons beleef, sê Dawid: “Vertrou liewer op die Here
en doen wat goed is, woon en werk rustig voort.” – Psalm 37:3

Wanneer ons iemand aan die begin van ’n nuwe jaar ’n goeie jaar toewens, sluit dit dikwels wense in wat verband hou met rykdom, besittings, aansien of ’n lang lewe. Volgens 2 Kronieke 1:7 is dit juis die goed waarvoor Salomo nié gevra het nie toe die Here vir hom sê: “Vra wat Ek jou moet gee.”

Salomo het versoek: “Gee my nou wysheid en kennis dat ek hierdie volk reg kan lei, want wie kan uit homself hierdie groot volk van U regeer?” – 2 Kronieke 1:10. Ná wat ons in 2020 beleef het, is dit dalk nodig dat ons ook vir mekaar wysheid en kennis vir 2021 sal toewens sodat ons sal weet wat die regte dinge is om te doen in die jaar wat voorlê.

Stefanus se wysheid
As ’n mens sien hoe mense se woorde of bedoelings deesdae uit verband geruk word en individue of instellings dan in die media verguis word, het ons werklik wysheid nodig om te weet hoe om reg op te tree en wat om te sê en wat nie.

Dit laat my dink aan Stefanus, een van die eerste diakens van wie ons in Handelinge 6 tot 7 lees. In Handelinge 6:5 word na hom verwys as “’n man met ’n vaste geloof en vol van die Heilige Gees”. Vers 8 sê verder: “Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen.”

Was sy bedoeling goed en opreg? Beslis, ja. Tog was daar ’n diverse groep Jode wat hom op ’n omstrede wyse vals beskuldig het, maar “hulle was egter nie opgewasse teen die wysheid wat hy van die Gees ontvang het en waarmee hy gepraat het nie” (Hand 6:10). Later, in vers 15, lees ons: Toe al die lede van die Raad stip na Stefanus sit en kyk, sien hulle dat sy gesig soos dié van ’n engel lyk.” En tog, ondanks al bogenoemde wonderwerke, het hulle hom gestenig.

Paulus (toe nog Saulus), wat by hierdie gebeurtenis ’n goedkeurende getuie was (Hand 7:58), skryf later ná sy ontmoeting met Jesus: “Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel.” – Galasiërs 6:9

Hoe gaan ons 2021 tegemoet?
Kyk ’n mens na die nuus, word jy so oorweldig met oneerlikheid en korrupsie, dat jy geen begeerte meer het om op hoogte met die nuus te bly nie. Tog sê die Here: “Ellende wag vir dié wat sleg goed noem en goed sleg, wat van duisternis lig maak en van lig duisternis, wat bitter soet noem en soet bitter” – Jesaja 5:20. Hoe moet ons die jaar 2021 tegemoetgaan te midde van soveel onsekerheid en toenemende vlakke van bedrog en korrupsie asook al die chaos wat deur COVID-19 veroorsaak is?

Praktiese raad
Ek dink Paulus gee vir ons praktiese raad in Filippense 2:12-16 (OV): “…werk julle eie heil uit met vrees en bewing; want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teëspraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van ’n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou.” Dit wil sê, wees versigtig in jul doen en late (waarby julle betrokke raak) en hoe julle lewe, want ons moet steeds doen wat vir God welbehaaglik is. Moenie heeltyd kla en twisgierig wees nie. Wees eerlik en opreg (wees die lig), al is almal rondom ons skelm en korrup.

Moenie op eie insigte staat maak nie
Om staande te kan bly, die regte besluite te neem en die regte dinge te doen, moet ons God se Woord voortdurend bestudeer. Salomo sê in Spreuke 3:5-8: “Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy het die wysheid in pag nie, dien die Here en vermy wat sleg is: dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam.”

Die Woord is onveranderlik
Steven Covey sê in The 7 Habits of Highly Effectve People dat die enigste manier hoe ’n mens in tye van groot verandering en onsekerheid kan staande bly, is as jy ’n onveranderlike kern het. Dit is hoekom ons aan die Woord van God moet vashou; dit verander nie. Dit is waarheid wat vir altyd sal bly staan. Jesus self het in Matteus 5:18-19 gesê: “Dit verseker Ek julle: Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstrepie (een jota of een titteltjie) van die wet sal wegval voordat alles voleindig is.”

Wees nie bevrees nie
Daarmee terug by goeie wense en wysheid vir wat 2021 vir ons inhou. Spreuke 12:19 sê: “Die waarheid hou vir altyd, die leuen net ’n oomblik” en in Psalm 37:30-31 sê Dawid: “Wat die regverdige praat, is wysheid, wat hy sê, stem ooreen met die reg. Die openbaring van sy God is in sy hart, sy koers is nie onseker nie.”

Te midde van alles wat ons beleef, sê Dawid: “Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort” – Psalm 37:3 en Jesus sê: “Wees dan nie bevrees nie … selfs die hare van julle hoof is almal getel.” – Lukas 12:7

David Malherbe is ’n sake- en loopbaankonsultant, spreker en skrywer. Hy doen Career Direct-assesserings en is ’n kenner t.o.v. loopbaanbeplanning/-verandering, CV’s en LinkedIn. Hy bied ook die kursus Business by the Book/Besigheid volgens Bybelse Beginsels vir Christen- sakelui aan. Kontak hom via sy webblad by jedidiah.org.za en teken ook in op sy gereelde nuusbrief.


18 Februarie 2021

 

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsl uitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)