Deur: Dirkie van der Spuy

Antwoorde op die volgende vrae sal ’n prentjie skets van die kultuur en die gees wat tans in ons land en in ons mense se harte heers. Die antwoorde sal vir ons ’n aanduiding gee of ons vrede en orde in ons leefwêreld het.

Belangrike vrae
• Word gesag geëerbiedig in ons dag?
• Word gesagsdraers gerespekteer?
• Word wette en reëls in ons leefwêreld gehoorsaam?

Eerbied vir die landswette
As ons die koerante lees of na die nuus kyk, sien ons een van die hooftemas is elke keer hoe mense moor, steel, plunder en geen respek vir ander se lewens of hulle besittings het nie. As jy op straat is, verstom jy jou oor hoe verkeersreëls verontagsaam word. As ’n mens kyk na wat in ons howe aan die gang is, raak jy so bewus van ongeregtigheid en wetteloosheid wat aan die orde van die dag is.

God se gebooie word geminag en daar word nie eers gedink aan God se oordeel of straf nie. Die gesag van God se Woord word geminag. Wat die Bybel byvoorbeeld sê oor bedrog, leuens, ydellike gebruik van God se Naam, onsedelikheid en moord, is nie meer belangrik nie.

Eer jou vader en jou moeder
’n Mens vra jouself af waar hierdie verontagsaming van gesag vandaan kom en besef dat die vormingsjare van ’n kind in sy ouerhuis ’n baie belangrike rol speel. Ouers is deesdae bang om streng teen kinders op te tree en dissipline ontbreek in baie huise. As kinders nie hulle sin kry nie, kerm en manipuleer hulle totdat die ouers toegee. Kinders is dikwels parmantig teenoor hulle ouers of opstandig en praat teë en kom daarmee weg.

Skole sukkel om dissipline af te dwing
Onderwysers wil van beroep verander omdat hulle so gefrustreerd is in skole. Onderwysers kla dat vandat lyfstraf afgeskaf is, kinders maak soos hulle wil. Skole sukkel om dissipline af te dwing en onderwysers word uitdagend aangeval en getart. Leerders sal openlik teëpraat en onderwysers spottend ignoreer.

Wat kan ons doen om gesag te herstel?
Dikwels is die probleem dat kinders nie onderdanigheid in die huis geleer het nie. Die voorbeeld wat hulle sien, help hulle nie om te leer wat aanvaarding van gesag is nie. Die ma kraak vir pa openlik en oneerbiedig voor die kinders af. As ouers gaan hulle mekaar openlik teë as dissipline uitgeoefen moet word en hulle dwarsboom mekaar se besluite. Die kinders leer nie respek vir gesag deur hulle ouers se voorbeeld nie.

Die opdrag in die Bybel is egter dat kinders hulle ouers in alles moet gehoorsaam. Die huis en gesin is juis die plek waar kinders moet leer wat reg en verkeerd is en dat gesag geëerbiedig moet word. Liefdevolle verhoudings, duidelike grense en emosionele veiligheid ontbreek in baie huishoudings.

Die uitdaging van ons tyd
Ongelukkig is die groot probleem in ons samelewing dat soveel kinders in enkelouerhuishoudings opgroei waar die vader en gesagsfigure afwesig is. Rebellie en opstandigheid by kinders word dikwels in disfunksionele huise en weens ’n liefdelose opvoeding gekweek.

Gesagsdraers se voorbeeld
’n Deel van die oplossing om gesag en orde te herstel, is juis dat die voorbeeld van dié in gesagsposisies navolgenswaardig moet wees. As leiers geen respek vir gesag, reëls en wette het nie, sal die volgelinge dit ook nie hê nie. As die gedrag van hulle wat ’n voorbeeld moet stel, wetteloosheid en disrespek is, verbaas dit nie dat daar min eerbied vir gesag is nie. Gesagsdraers moet juis gekenmerk word deur liefde en nie deur magsmisbruik nie. Hulle moet deur hulle voorbeeld ’n omgewing en ’n kultuur skep waar mense veilig voel en kan opkyk na hulle leierskap.

Dit is ’n geestelike probleem
God se plan in hierdie wêreld is steeds dat daar orde moet wees sodat ons ’n stil en rustige lewe kan lei en die Evangelie derhalwe verkondig kan word en mense verlossing van sonde kan vind. God se plan en bedoeling is dat daar orde en gesag sal wees sodat ons in vrede kan lewe. Die vyand se plan is egter om wanorde en chaos te veroorsaak in ’n wêreld waar elkeen maak soos hy wil en waar daar geen orde is nie.

Ons selfsugtige aard
Ons as mense se sondige geaardheid maak dat ons van nature selfsugtig, vol trots, eiesinnig, koppig en eiewillig reageer. Daarom verset ons ons van nature teen gesag wat ons selfsugtige geaardheid teengaan.
Vanweë die sonde en die selfsugtige aard van die gevalle mens, moes God orde verseker deur bepaalde gesagstrukture en duidelike grense te bepaal. Om chaos in die land, die skool, die kerk, die gesin en die huwelik te verhoed, is daar gesagsdraers wat ’n verantwoordelikheid het en moet sorg vir orde en vrede sodat God se wil sal geskied.

Opdrag om te bid
Daarom roep die Bybel ons op om te bid vir leiers en gesagsdraers. “Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons ’n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. So is dit goed en aanneemlik vir God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.” – 1 Timoteus 2:1-4


4 Augustus 2022

 

 

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsl uitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)
More quality content if you check those pages xxx; filme porno; xnxxfr.org; xxnxx; xvideosxnxx.org