Deur: Kobus Roodt

“Ag, Here, luister tog na die gebed van u dienaar en na die gebed van u dienaars, hulle vir wie dit ’n vreugde is om u Naam te eer. Laat my tog voorspoedig wees met wat ek vandag wil doen.” – Nehemia 1:11

Dit is onvermydelik dat ons almal die een of ander tyd in ons lewens die ongemaklike “tyd van wag” moet verduur. ’n Seisoen waar ons voel dat ons lewens ’n pouse beleef en ons onwillekeurig tot stilstand gedwing word om ’n bestekopname van ons lewens te doen, ons prioriteite te heroorweeg en nader aan die Here te kom. Ons sien keer op keer in die Skrif dat God juis kragtig in wagtye werk.

Wagtyd is nie gemorsde tyd nie
As gelowiges moet ons hierdie woestynseisoene verwelkom en begryp hoe belangrik hulle is om ons meer gehoorsaam aan God se verlossingsplan te maak wat in en deur ons werk. In ’n wêreld wat gedryf word deur vinnige internetverbindings en selfs vinniger aanlyn inkopies met oornagaflewering, ens. word die deugde van wag ongelukkig nie genoeg gevier nie. Dit word dikwels as gemorsde tyd beskou in plaas van broodnodige tyd vir geestelike groei en nadenke.

Belangriker as die herbou van klipmure
Die afgelope paar weke is ek diep bemoedig en ook uitgedaag deur Nehemia se merkwaardige reis toe hy die reusetaak aangepak het om Jerusalem se vervalle mure te herbou. Die taak om die gebroke en moedelose volk van Israel te herstel en hulle identiteit – as ’n heilige en afgesonderde nasie uit wie die Verlosser van die wêreld uiteindelik sou kom – te herbevestig, was nog dringender as om die klipmure te herbou.

Leer eers om op God te wag
As jy net die hoogtepunte in Nehemia se verhaal lees, lyk dit onmoontlik dat hy ooit tye van wag beleef het, maar die aanmoediging wat ons uit Nehemia en ander Bybelkarakters se verhale kan put, is dat almal wat werklik deur God gebruik is, eers moes leer om op die Here te wag voordat hulle toegewyd vir Hom kon werk. Nehemia se verhaal verskaf goeie riglyne oor wat om te doen terwyl ons wag!

’n Muur herbou en ’n volk herstel
Dit is merkwaardig om te dink dat ’n taak wat veronderstel was om jare lank te neem, binne 52 dae voltooi is – nie deur professionele bouers nie, maar gewone mense en dit terwyl hulle teenstand van die naburige nasies ondervind het. Hulle moes met ’n troffel in die een hand en ’n swaard in die ander bou. Die hoogtepunt van die verhaal is waar die volk, nadat die muur herbou is, bymekaar gekom het vir die voorlesing van die Wet en hulle eenparig daartoe verbind het om God getrou te dien en Hom alleen te aanbid! Dit was waarlik nie net ’n muur wat herbou is nie, maar ’n volk wat herstel is!

Geen oorhaastige optrede nie
Hierdie wonderlike verhaal van herstel begin in hoofstuk een waar Nehemia, nadat hy die slegte verslag oor die toestand van Jerusalem gehoor en onder diep oortuiging gekom het dat hy iets moet doen om die stad te herstel, nie oorhaastig optree nie. Hy het trouens maande lank gewag, gevas en gebid dat God iets omtrent die ellendige situasie in Jerusalem sal doen.

RIGLYNE VIR ’N WAGTYD
As jy tans op God wag – hou moed en weet dat God besig is en jou bestem het vir ’n tyd soos hierdie! Volg gerus Nehemia se voorbeeld terwyl jy wag.

1 In sy wagtyd het Nehemia GEBID:
Nehemia het deurentyd gebid. In 13 hoofstukke word daar 11 keer verwys na Nehemia se gebede. In Nehemia 1:5-11 is daar ’n opsomming van wat Nehemia herhaaldelik gedurende daardie maande van wag gebid het, toe die las van God se volk in Jerusalem swaar op hom gerus het.

Sy gebed het uit drie dele bestaan: Hy het God verheerlik, hy het homself aan die verbondsbeloftes van God herinner en hy het die sonde van die volk bely. Die beste ding wat ons kan doen terwyl ons wag, is om sonder ophou te bid. Een rede waarom God ons op Hom laat wag, is om ons te leer hoe om meer afhanklik van Hom te wees deur gebed. Wanneer ons in gebed op God wag, leer ons om God te soek en slegs van Hom afhanklik te wees.

2 In sy wagtyd het Nehemia GEDULD ontwikkel:
Geduld is ’n vrug van die Gees wat tyd neem om te ontwikkel. Ongelukkig besef ons eers hoe ongeduldig ons is wanneer ons gedwing word om te wag. Nehemia stel ’n merkwaardige voorbeeld vir ons, want hy staan die versoeking teen om die saak in eie hande te neem terwyl hy vir die deurbraak bid. Hy het op die Here gewag om op Sy tyd, op Sy manier en vir Sy eer op te tree!

Daar is baie voorbeelde in die Skrif waar mense versuim het om op die Here te wag en in hulle oorhaastigheid die ramp-spoedige gevolge gely het. Mag ons ag slaan op Nehemia se voorbeeld en in geduld groei terwyl ons vir God wag om iets te doen.

3 In sy wagtyd het Nehemia BEPLAN:
Nehemia het ’n goed uitgewerkte plan ontwikkel terwyl hy gewag het. Sy vooruitbeplanning is duidelik te sien in sy gesprek met die koning; hy kon vir hom sê hoe lank dit sou neem om die muur te herbou; hy het geweet dat hy ter wille van sy veiligheid ’n brief van die koning sou benodig om ongedeerd in Jerusalem uit te kom. Hy het geweet dat hy boumateriaal gaan benodig en het toestemming gevra om hout uit die koning se woud te gebruik vir die herstelwerk. Dit is belangrik om te weet dat gebed en beplanning nie in stryd met mekaar is nie. Nehemia wys die Bybelse balans van wag op God in gebed, maar ook om te beplan.

Hou moed
As jy tans ’n tyd van wag beleef, hou moed en weet dat God aan die werk is. Terwyl jy wag – bid. Laat die Gees toe om ’n geduldige hart in jou te ontwikkel en beplan tot die eer van God.


10 Mei 2022

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)
More quality content if you check those pages xxx; filme porno; xnxxfr.org; xxnxx; xvideosxnxx.org