–deur Dirkie van der Spuy

Sien jy uit na die viering van Paasfees, of gaan Paasfees stil-stil by jou verbygaan te midde van al jou vakansiereëlings, die politieke verwikkelinge, die wêreldgebeure en al die sokkerre­klame?

Die belangrikste Fees

Vir die Christendom is Paasfees seker die belangrikste fees van die kerklike jaar. Paasfees herdenk die belangrikste gebeure in elke Christen se lewe. Elke Christen weet dat daar ‘n tyd in sy of haar lewe was, dat hulle bewus geraak het van sonde in hulle lewens.

Dit was God wat ons oë oopgemaak het en ons, deur die Heilige Gees, oortuig het van sonde, van wat reg en verkeerd is en ook van die oordeel van God wat op die sonde rus.

Christus is ons perfekte offerlam

Elke Christen weet ook dat Christus gekom het om ons te reinig van alle sonde en om ons lewens nuut te maak. Daarom sien ons met Paasfees nie net die krip soos met Kersfees nie, maar die kruis van Golgota.

Met Paasfees herdenk ons die liefde van God vir ons as sondaars, die liefde waarmee God sy Seun gegee het as Offer vir ons sondes aan die kruis. As Christene verstaan ons watter verskil die Offerlam van God op die altaar van Golgota vir ons as sondaars gemaak het.

Die Pasga

Die Paasfees het ontstaan uit die vie­ring van die Pasga. Toe die volk onder die heerskappy van Farao in slawerny in Egipteland gevange gehou is, het die Here met die tiende plaag belowe om hulle te verlos. Almal wat gehoorsaam was en ‘n lam geslag het en die bloed daarvan aan die deurkosyn gesmeer het, is gespaar deur die oordeelsengel. Elke huis wat die lam se bloed aan die deur gehad het, is oorgeslaan deur die oordeel van God.

In die ander huise het die oudste kind gesterf. Die volk van God het die Pasga gevier met hulle reisklere aan. Alles was reeds opgepak en gereed sodat hulle na die viering van die Pasga onmiddellik uit Egipteland kon vertrek.

Pasga word Paasfees

Die Pasgafees het die volk herinner aan hulle keuse om God te gehoorsaam, hulle huise te reinig en hul gereed te maak om uit Egipte weg te trek en verlos te word van die bose Farao.

Dit was vir hulle die begin van die nuwe lewe en die begin van die stap van die nuwe pad na die beloofde land toe. Jesus se grootste begeerte aan die einde van Sy lewe was om vir oulaas saam met Sy dissipels die Pasga te vier. Juis hier, by die breek van die brood en die uitdeel van die wyn, het Hy die Pasga se tekens nuwe betekenis laat kry.

Hy het gesê dat hierdie tekens nie net terugwys na die verlossing uit Egipte nie, maar dat dit nou die tekens word van die verlossing van sondes. Jesus was die Lam van God wat Sy lewe geoffer het en Sy bloed gestort het aan die kruis van Golgota.

 

Ons ontvang vergifnis

Die brood en die wyn het nou heenge­wys na Sy Kruisdood. Jesus het vir al ons sondes betaal sodat ons kan vrykom uit ‘n ou sondige lewe van slawerny en heers­kappy van die bose. Jesus het ons heeltemal kom vry maak sodat ons nou vir Hom kan lewe.

Hy het ons gereinig en vir ons vrede kom gee. Hy het ons lewens op ’n nuwe pad saam met Hom kom plaas, ’n pad wat hemel toe gaan. Daarom sal ons nie weer in die oordeel kom vir ons sonde nie, maar sal ons eendag die ewige heerlikheid in die Hemel binnegaan aan die einde van ons lewens.

Word getuies vir hom

Die boodskap van Paasfees is dat ons op Goeie Vrydag die kruisiging van Jesus Christus herdenk. Die Sondag ná Goeie Vrydag herdenk ons die opstanding van Jesus uit die dood. Die graf was nie die einde van Jesus se lewe nie. Jesus is die lewende opge­stane Christus wat leef en wat die wêreld wíl verlos van sonde. Ons, as gelowiges, wil juis in hierdie Páástyd hierdie boodskap aan die wêreld verkondig.

deel die boodskap

Almal moet weet van die goeie nuus dat Jesus Christus lééf en dat Hy sonde kán en wíl wegneem. Hulle moet ook weet dat Hy lewe en dat Hy graag in mense se lewens wíl inkom om hulle vry en nuut te maak.

Skep daarom geleenthede om die boodskap van Paasfees in hierdie tyd met mense te deel. Daar is mense in jou huis, by jou werk en in jou vriende- en familiekring wat hierdie wonderlike nuus moet hoor.

Daar is kollegas en mense wat oor jou pad gaan kom en praat oor paaseiers en paashasies – dit is hulle wat die betekenis van Paasfees deur ons moet hóór en belééf! Het die opgestane Christus al jou lewe skoon en nuut gemaak? Het jy hierdie wonderlike nuus al vir iemand anders vertel?


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)
More quality content if you check those pages xxx; filme porno; xnxxfr.org; xxnxx; xvideosxnxx.org