-deur Jenny Basson

Binne die konteks van ’n tweede huwelik is dissipline een van die hoof bydraende faktore tot konflik tussen die ouers. Dit blyk dat die grootste fout wat paartjies ter voorbereiding van die huwelik maak, is om nie die aspek van kinderdissipline vooraf te bespreek nie. Elke ouer betree die huwelik met ’n vooropgestelde idee hoe hulle hulle eie kinders gaan dissiplineer (en natuurlik hulle eggenoot se kinders ook!). Miskien spruit hier-die idees uit die manier waarop hulle ouers hulle gedissiplineer het, of miskien het hulle juis ’n dissiplinêre metode ontwikkel wat in kontras is met hulle eie opvoeding – as teenreaksie op ongenaakbare straf waaraan hulle as kinders onderwerp is.

Ondersoek jou dissiplinêre styl
Ouers het dikwels ’n onrealistiese verwagting dat hulle stiefkinders aan die ‘enigste’ metode van dissipline gehoor gaan gee. ’n Kind wat die meeste van sy tyd onder ’n ander dak deurbring, word dikwels aan meer as twee verskillende dissiplinêre style blootgestel. Die ouer van die primêre huis, waar die kind die meeste van die tyd deurbring, sal ander dissiplinêre maatstawwe toepas as dié van die ouer wat die kind met tussenposes sien, en die kans is goed dat die stiefouer op sy beurt weer ’n ander maatstaf as sy/haar eggenoot gebruik. Die verwarde kinders sal hulle dan dikwels wangedra terwyl hulle probeer om uit al die verskillende dissiplinêre style sin te maak.

Dissipline is nie ’n wapen nie
Eerstens moet ouers bewus wees wat hulle motief vir die dissiplinering is. Dissiplineer die ouer die kind omdat daar nie aan reëls gehoor gegee word nie en die ouer dus nou die kind ’n ‘les’ wil leer en op sy/haar plek wil sit?
Wanneer die kinders soms nie met die verwagte gehoorsaamheid en respek reageer nie, kan stiefouers oorreageer deur net nog strenger op te tree om te wys wie is baas. Dissi-pline kan in so ’n geval ’n manier word om die ouer se posisie in die gesin te beskerm, in plaas daarvan om onderrig, teregwysing en korreksie tot voordeel van die kind te bied. In hierdie scenario kan dissipline onderdrukkend word.
Dissipline moet ook nie as ’n wapen vir wraak gebruik word nie. As ’n stiefouer kan jou stiefkinders jou moontlik leed aandoen, maar die hartsmotief van dissipline moet wees om te onderrig en tereg te wys en nie om die kinders ‘terug te betaal’ vir wat hulle jou ‘aandoen’ nie.

Drie tipes dissipline
Tweedens moet ouers bewus wees van die drie algemeenste dissiplinêre style sodat hulle stylaanpassings kan maak om die beste in elke situasie na vore te bring:
Outoritêre dissipline: Hierdie ouers dwing hulle rigiede standaarde op hulle kinders af sonder om in ag te neem wat die uitwerking op die kind se selfbeeld en uniekheid is. Die ouers stel hoë standaarde en solank die kind hom gedra en orde gehandhaaf word, voel die ouers dat hulle hulle goed van hulle taak gekwyt het. Die kinders word groot met vrees en probeer hulle bes om almal gelukkig te hou.Vergunnende dissipline: Hierdie ouers stel bitter min reëls of standaarde vir die kinders. Die kinders word dikwels aan hulleself oorgelaat en moet hulle eie oordeel gebruik wanneer hulle besluite moet neem. Kinders van hierdie huishoudings beskik oor die minste vaardigheid, het die minste selfbeheersing en is dikwels onvolwasse.
Gesaghebbende dissipline: Hierdie ouers het ferm beheer oor die kind se gedrag, maar laat sy persoonlikheid toe om te ontwikkel en moedig die kind se individualiteit aan. Hulle stel hoë standaarde, maar verskaf die nodige steun vir sukses. Die kinders uit hierdie huis het selfvertroue, selfbeheer en is meer vaardig.

Geneig om toegewend te wees
Ongelukkig word die gesaghebbende styl selde in die tweede huweliksituasie aangetref omdat ’n meer toegewende styl aangewend word; byvoorbeeld, as ’n pa net sy kinders een keer elke twee weke sien, wil hy hulle nie vervreem of enige rede gee om hom nie meer te wil besoek nie. Dikwels sal hy uiters toegewend teenoor hulle wees wanneer hulle hom besoek. Nog ’n scenario is waar ’n ma (met haar eie kinders) met ’n man trou wat sy kinders net oor naweke sien. Stel jou die frustrasie voor wanneer hier-die ma haar kinders dissiplineer, maar sien hoe haar stiefkinders vir dieselfde oortreding skotvry daarvan afkom.

Belangrike vrae
Derdens moet paartjies voordat hulle trou (en selfs daarna) hulle metodes van dissipline-ring en verwagtinge van die kinders evalueer.
Hierdie verwagtinge en metodes moet herevalueer word soos die kinders deur die verskillende lewensfases beweeg, byvoorbeeld, as peuters, kleuters, laerskoolouderdom, tieners, ens.

Riglyne vir dissipline:
• Gee julle al twee die kinders pakslae of stem julle ooreen oor ’n ander tipe dissiplinestelsel?
• Stem julle saam daaroor om Bybelse beginsels toe te pas wanneer julle die kinders dissiplineer? Wat is jou siening van hierdie beginsels?
• Het die kinders ’n sê in die besluitneming oor dissipline in die huis?
Sekondêre ouerhuis

Vir die ouer wie se kind nie die meeste van sy tyd in sy huis bestee nie:
• Wanneer het jy nie die vrymoedigheid om jou kinders te dissiplineer wanneer hulle iets verkeerd gedoen het nie?
• Wanneer weerhou jy dissiplinering en aarsel jy weens die moontlikheid van vervreemding van jou kinders?
• Op watter gebied hanteer jy jou stiefkinders anders as jou eie kinders?

Primêre ouerhuis
Aan die ouer wie se kind by hom/haar woon:
• Wanneer voel jy gegrief oor die manier waarop jou eggenoot jou kind hanteer?
• Wat doen jou eggenoot wat volgens jou onredelik is wanneer dit kom by dissipline?
• Voel jy soms gegrief oor die manier waarop jou eggenoot sy/haar kinders hanteer in vergelyking met joune? Hoekom?

Algemene wenke
Ondersoek die doelwitte vir dissiplinering. Is die doelwit om te straf, of die kind tereg te wys?

• Kom ooreen oor die stel van grense met betrekking tot die kinders
• Elke ouer moet sy/haar eie kinders dissiplineer en die ‘ander ouer’ is daar om sy/haar eggenoot te ondersteun
• Julle moet mekaar steun, ongeag wat oor dissipline besluit is
• Besluit vooraf om nooit voor die kinders oor dissipline te argumenteer nie
• Wanneer julle as ouers julle dissiplinêre styl bepaal het, moet julle tot voordeel van die kinders, tot kompromie kom
• ’n Kind se gedrag gaan nie oornag verander nie. Werk saam, maak ’n plan, laat die kinders weet wat die plan is, en hou dan by wat julle besluit het.
• Moenie ontmoedig word as dinge aanvanklik nie reg uitwerk nie. Volharding, konsekwentheid en vertroue in God sal julle help om die goeie vrugte te oes.


Jenny Basson is ‘n berader by Word of Truth Church. Kontak haar by justjen@iafrica.com

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)