Deur: dr. Isak Burger

Dié wat glo dat daar ’n almagtige Skepper is wat die oorsprong van alles is, kyk anders na die natuur, na die heelal. Hulle staan soos Dawid oorstelp te midde van die grootsheid en wonder daarvan. “As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het — wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek?” – Psalm 8:4-5
Die gelowige sien iets van God in Sy skepping. Die skepping vertel iets van die Skepper – die kunswerk iets van die Kunstenaar. Psalm 19:2 sê: “Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande.”

Ons het ’n verantwoordelikheid
Die wonder en die skoonheid van die natuur en die voorreg om dit waar te neem en te waardeer, is een van die grootste gawes van God aan die mens. Ons verantwoordelikheid om Sy skepping verantwoordelik te bestuur, gaan daarmee gepaard.

Vele het die geloofspad versaak
Hoe is dit moontlik dat sommige natuurwetenskaplikes die bestaan van die Skepper kan ontken? Die beoefening van die natuurwetenskappe behoort die navorser eerder tot ’n groter verwondering oor God te lei. Terwyl die beoefening van die moderne natuurwetenskap sy oorsprong by opregte gelowiges gehad het (onder andere Copernicus en Galileo), het vele wetenskaplikes die geloofspad versaak. Charles Darwin het ’n groot bydrae hiertoe gemaak.

Die filosofie van naturalisme
Daarmee gepaardgaande is daar die “naturalisme”. Naturalisme is ’n filosofiese idee en geloof dat die wêreld uitsluitlik deur natuurwette en -reëls beheer en regeer word. Hierdie filosofie maak geen ruimte vir die geestelike en bonatuurlike nie. Alles word in terme van die natuurlike verstaan. Die grense van die werklikheid word dan bepaal deur die grense van die natuurlike. Wat jy nie kan waarneem nie, bestaan nie. Hierdie benadering tot die natuur word onder andere Darwinisme of ook sciëntisme genoem. Hulle verklaar onomwonde daar is geen God en geen geestelike werklikheid nie. Naturalisme is dus in wese ateïsties.

Die werklikheid van die geesteswêreld
Gelowiges is egter bewus van ’n ander werklikheid wat buite die grense van die sintuiglik waarneembare lê. Oor hierdie werklikheid – die geesteswêreld – kan natuurwetenskaplikes hoogstens sê: “Ons kan dit nie bewys nie, ons weet nie daarvan nie.” Hulle kan egter nie sê: “Dit bestaan nie.” Dan word op die terrein van die geloof beweeg. Darwinisme en naturalisme kan daarom ook ’n geloof genoem word – die “nié-bestaan” van God kan immers nie bewys word nie, maar net geglo word. Eintlik is dit arrogant van ’n wetenskaplike om te sê daar is nie ’n God nie. So iemand kan hoogstens sê: “Ek kan nie bewys daar is ’n God nie.” Maar dan moet hy ook onmiddellik sê: “Ek kan nie bewys daar is nié ’n God nie.” Die feit is dat daar talle natuurwetenskaplikes is wat aanvanklik ateïste was, maar toe by God uitgekom het deur hulle eerlike soeke na waarheid ín en déúr die wetenskap.

Daar sal geen verskoning wees nie
Kyk wat sê Romeine 1:18-20: “Van sy hemelse woonplek af maak God sy straf bekend oor die mense wat goddeloosheid en ongeregtigheid bedryf en so die waarheid onderdruk. In hulle harte het hulle immers ’n duidelike besef van God, want God het dit aan hulle bekendgemaak. Want hulle kan sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en sy Goddelikheid, reeds van die skepping van die wêreld af duidelik uit sy handewerk waarneem. Daarom kan hulle hulleself nie verontskuldig nie.”
Die New Living Translation sê: “For ever since the world was created, people have seen the earth and sky. Through everything God made, they can clearly see his invisible qualities – his eternal power and divine nature. So they have no excuse for not knowing God.”
Paulus sê dat daar van God se “onsigbare eienskappe” is wat deur Sy skepping duidelik aan die lig kom – onder andere “Sy ewige krag en sy Goddelikheid”. Mense wat dít ontken, “onderdruk die waarheid”. ’n Ateïs het dus ’n keuse gemaak om nié te glo nie. Daarom kan hulle hulleself nie verontskuldig nie.

Een van die groot lewensvrae: Wié het dit gemaak?
Hoewel die skepping/natuur nie vir die mens verlossing kan bring nie (alleenlik Christus kan), is daar ten minste sommige dinge aangaande God wat enige mens deur die skepping te wete kan kom. As die mens eerlik en ernstig genoeg soek en vra, sál en móét hy êrens by die vraag uitkom: Wié het dit gemaak?
God het deur Sy skepping genoeg openbaar dat die mens na Hom kan soek. En Matteus 7:7 sê: “Soek en julle sal vind …”

Jesus, God se besondere openbaring
Terwyl God deur die skepping as Sy algemene openbaring genoeg aangaande Homself bekendgemaak het sodat die mens na Hom sal soek, openbaar dit nie die persoon van God nie – dít kan alleenlik geskied deur God se besondere openbaring – Jesus Christus. Die wyse manne uit die Ooste het in die skepping genoeg waargeneem om te soek – en Jesus toe gevind!

DR. ISAK BURGER is ’n teoloog en voormalige president van die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika. Kontak hom by burgerisak@gmail.com


23 Januarie 2021

 

 

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsl uitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)
More quality content if you check those pages xxx; filme porno; xnxxfr.org; xxnxx; xvideosxnxx.org