In ’n studie van Openbaring sal jy ontdek dat die boodskap in hierdie boek, wat in die eerste eeu na Christus aan die sewe gemeentes in Klein-Asië gerig is, steeds relevant is en ook vir gelowiges in die 21ste eeu ’n spesiale boodskap inhou.

Deur die loop van die geskiedenis het bepaalde omstandig-hede en gebeure daartoe aanleiding gegee dat sekere Bybelboeke beklemtoon is. Augustinus het in die tweede eeu na ’n vervalle en rommelbestrooide Romeinse Ryk om hom gekyk en gewonder hoe ’n Godstad sou lyk. Hy het ’n studie van Genesis gemaak en probeer onderskei hoe hy Hippo, ’n stad in Algerië, waar hy gewoon het, kon help transformeer.

In die twaalfde eeu het Bernardus van Clairvaux, ’n heilige van daardie tyd, met behulp van Hooglied probeer om ware, volwasse liefde te illustreer in ’n tyd toe vrye liefde hoogty gevier het.
In die sestiende eeu het Luther, ná jare van godsdienstige onderdrukking, na die eenvoud en die waarheid van die Evangelie gesoek en dit tussen die verse van Romeine gevind.
In ons era word daar baie klem op die boek Openbaring gelê.

ONS MOET BESEF WIE GOD IS
Tydens die COVID-19-pandemie in 2020 het die ganse wêreld tot stilstand gekom en mense het tydens die streng inperkingstyd oraloor vir God begin aanroep. Siekes, omdat hulle met die dood gekonfronteer is en nooit voorheen tyd vir God ingeruim het nie; gesonde mense, omdat hulle graag wou hê die plaag moet by hulle verbygaan. Wat ook al die omstandighede waarmee ons gekonfronteer word, ons moet iewers op ons lewenspad besef wie óns is en
wie Gód is.

DIE APOSTEL JOHANNES
Die apostel Johannes het ook in so ’n radikale tyd geleef toe hy op die eiland Patmos in ’n plek van afsondering ’n buitengewone ontmoeting met die Lewende God gehad het. Die openbarings in Openbaring het ongeveer in 95 n.C. plaasgevind. Keiser Domitianus was aan bewind en onmenslik wreed teenoor die Christene. Hy het homself selfs as here en god laat verklaar en vereis dat alle Romeinse burgers offers aan hom moes bring.

PERSPEKTIEF IS BELANGRIK
By wyse van die boek Openbaring leer Johannes die gemeentes in Klein-Asië en ook vir ons dat daar ’n groter en heerliker werklikheid bestaan as die een waarmee ons bekend is. Die sleutel tot hierdie werklikheid word aan elkeen van ons gegee as ons net bereid is om te luister na wat die Gees sê.

MISTERIE EN APOKALIPTIEK
Openbaring is ’n apokaliptiese boek soos Daniël. Dit is ook ’n misterieuse boek, gevul met simbole en boodskappe wat nie noodwendig vir die leser van die 21ste eeu maklik verstaanbaar is nie – totdat ’n mens begryp dat apokaliptiek ’n literatuurgenre is wat wil beskryf hoe God in ’n gebroke wêreld ingryp.

WAT BEHELS APOKALIPTIESE WERKE?
In tye toe God se kinders hewig vervolg is, het skrywers hulle tot hierdie literatuurvorm gewend om direkte verwysings na hulle vervolgers te vermy. By wyse van visioene, drome en simboliese taalgebruik word werklike en toekomstige gebeure in apokaliptiese werke onthul, terwyl gelowiges aangespoor word om te midde van swaarkry en lyding te volhard. Apokaliptiese skrywers onthul met behulp van hemelse openbarings dat God in die onsienlike wêreld besig is om alles in die regte plek te skuif vir die finale openbaring van die oorwinning wat Christus reeds behaal het. Verder bevat apokaliptiese werke ook ’n heerlike belofte: Die dag waarop God se heerskappy uiteindelik finaal vir almal sigbaar sal raak, is naby!

VERSTAAN APOKALIPTIESE TAAL
Sodra ’n mens apokaliptiese taal begin verstaan, gaan daar ’n wêreld gevul met onthullings vir jou oop. Dan is Openbaring nie meer moeilik om te lees nie, maar ’n boek gevul met diep waarhede, ontstellende feite én oneindige troos.

In ’n studie van Openbaring sal jy ontdek dat die boodskap in hierdie boek, wat in die eerste eeu n.C. aan die sewe gemeentes in Klein-Asië gerig is, steeds relevant is en ook vir gelowiges in die 21ste eeu ’n spesiale boodskap inhou.

GOD REGEER VIR ALTYD
COVID-19, regerings, stelsels en regulasies beheer nie die gang van die wêreldgeskiedenis nie. God is in beheer. In tye toe Christene op brandstapels gesterf het en teen roofdiere in arenas moes veg, het Johannes sy lesers getroos met die waarheid: “Here God, Almagtige, U wat is en wat was, ons dank U dat U nou U groot mag opgeneem het en as Koning heers … om dié wat ontsag het vir U Naam, klein en groot te beloon; en dié wat die aarde vernietig óók te vernietig” – Openbaring 11:17,18 (NKV). Wanneer Johannes vir God in Sy troonkamer skilder, doen hy dit om God se heerskappy en regering oor politieke en wêreldleiers aan te dui. God was destyds in beheer – nie die Romeinse Ryk of die keiser nie. God is vandag nóg steeds in beheer, al dink die wêreldheersers van ons tyd nie so nie.

GOD SE OORDEEL
God gaan nie toelaat dat demoniese teenkanting en menslike opstand teen Sy gesag vir altyd ongestraf bly nie. Daarom oordeel God met verloop van die geskiedenis alle goddeloosheid. Sy wraak is nie irrasioneel nie, maar die gepaste antwoord op die verwaandheid van die Bose en almal wat hom navolg. God se oordeel hou egter veel meer as straf in.
Dit verseker ook beloning vir dié wat aan Hom behoort.

Haal jou oë van alles af wat om jou aan die gebeur is. Moenie te veel aandag aan
al die voorspellings van mediese, politieke en ekonomiese kenners gee nie. Hulle dink miskien dat hulle kan voorspel wat die toekoms inhou, maar ons weet van beter. Ons ken die Outeur van die lewe! Hy sal bepaal wat gebeur en Sy oordeel is finaal.

DR. ELZA MEYER is die stigter van Turn2God-bedieninge wat landwyd en internasionaal
geloofsgemeenskappe oproep en toerus om hulle na God te wend. Kontak haar by elza@turn2god.co.za


21 April 2021

 

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsl uitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)