-deur Don Batten

Die Weste kon voorheen as Christelik bestempel word, maar word nou verswelg deur ’n malligheid wat by die dag al hoe meer absurd word:

• die huwelik tussen mense van dieselfde geslag
• ’n ideologie wat gender verdraai (gender bender) en in skole aan kinders geleer word
• wette wat jou geslag (soos by geboorte) van jou geboortesertifikaat kan laat uitvee
• regulasies wat dit ’n oortreding maak om iemand op ’n voornaam te noem volgens hulle biologiese geslag, wanneer die individu “ander” geslagsvoornaamwoorde verkies (of selfs voorname wat genderloos is, m.a.w. dit is nie manlik of vroulik nie)
• ’n beweging wat dieselfde gelyke regte vir diere voorstaan as vir mense. Daar is selfs sprake van “regte” vir robotte
• die wettiging en bevordering van aborsie in die naam van “vroueregte” wat toelaat dat ’n baba in die baarmoeder doodgemaak kan word tot op die volle termyn van die swangerskap
• druk om liberale genadedoodwette te aanvaar wat dit makliker maak om dié wat as ’n las vir die samelewing beskou word, te elimineer
• omgewingsregulasies wat diere bo mense beskerm

Wat is die wortel van hierdie malligheid?
Hierdie dinge is simptome van mense wat die rug op God, ons Skepper, gekeer het. Paulus sê in Romeine 1:18-21: “God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Wat ‘n mens van God kan weet, was immers binne hulle bereik, want God het dit binne hulle bereik gebring. Van die skepping van die wêreld af kan ‘n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat Hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat ‘n mens nie met die oog kan sien nie. Vir hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie, omdat, al weet hulle van God, hulle Hom nie as God eer en dank nie. Met hulle redenasies bereik hulle niks nie, en deur hulle gebrek aan insig bly hulle in die duister.”

God se Woord word laat vaar
Wanneer mense kennis van God laat vaar, gee Hy hulle oor aan hulle “gebrek aan insig” (of “dwaasheid” soos dit in die ou vertaling beskryf word). Ons sien dit oral om ons omdat die nasies afgesien het van God en Sy Woord, die Bybel.

Wat verloor ons wanneer ons die Bybel as die grondslag van ons gebruike en wette minag?

Ons is na die beeld van God geskape
Ons is na die beeld van God geskape en as sodanig is ons rasionele wesens wat logies kan dink. As ons bloot die resultaat van die toeval is – ’n ontploffing van “niks” waaruit alles sy ontstaan gehad het (die “oerknal”), waar die menslike brein die produk van biljoene toevallige mutasies is – waarom moet ons dan vertrou dat ons gedagtes rasioneel is? Dan is daar ook nie iets soos die waarheid nie en sit ons met die “postmoderne” siening wat volgens subjektiewe gevoelens oordeel, eerder as volgens enige objektiewe waarheid.

Die menslike lewe is heilig
God het ons na Sy beeld geskape, wat beteken dat die menslike lewe heilig is. Daarom het Christene hulle deur die eeue heen ontferm oor dié waaraan niemand anders hulle sou steur nie. Dit was die Christene wat weeskinders aangeneem het en hospitale begin het. Wie is vandag dié wat vergete is en onversorgd uitgestoot word? Dink byvoorbeeld aan die miljoene onskuldige babas wie se lewens met aborsie uitgedoof word.

God het ons manlik en vroulik geskape
God het ons nie as ’n alfabetsop van genders gemaak nie. Die moderne genderverdraaiïngs-ideologie is bowenal ’n aanslag op God se plan en doel vir ons en vir die mensdom om te floreer.

Ons is gevalle wesens
Die mensdom het die verlossing nodig wat deur die Here Jesus Christus vervul is. Ons gevalle toestand kom in allerhande afwykings (sonde) van God se volmaakte doeleindes vir ons te voorskyn, maar ons het ’n wonderlike hoop in Christus. Hierdie hoop word soos volg verwoord: “Iemand wat aan Christus behoort, is ’n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.” – 2 Korintiërs 5:17.


DON BATTEN – Besoek creation.com vir meer inligting.

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)