– deur Christopher Peppler

Indien Jesus nie ten volle God of ten volle mens was nie; dan sou die Versoening onwettig of oneffektief gewees het. Waarom is geloof in die Maagdelike Geboorte van Jesus so belangrik? ‘n Maagd is tog iemand wat nog geen seksuele gemeenskap gehad het nie.

Die werklike kwessie hier is dus die Be­vrugting – eerder as die Geboorte. Waarom is geloof in die Maagdelike Bevrugting belangrik? Vir mense soos James Tabor is dit belangrik dat ons nié in die Maagdelike Geboorte glo nie. Hy verkondig dat ‘n Romeinse soldaat, Pantera, Maria verkrag het. Ek het op die web rondgeswerf op soek na iets oor hierdie soldaat, maar al wat ek kon vind, was verwysings na sy graf nadat ek selfs ‘n heavy metal-rockorkes met hierdie naam raakgeloop het! Hoe toepaslik!

lewe is bo-natuurlik

Vir mense soos biskop Spong is dit ook belangrik om nie in die Maagdelike Geboorte van Jesus te glo nie, omdat so-iets bo-na­tuur­lik sou wees en baie beslis nie wetenskaplik nie! Hier is die eerste rede waarom die Maagdelike Bevrugting so belangrik is. God is bo-natuurlik, geestelike Geboorte is bo-natuurlik, die ewige lewe is bo-na­tuur­lik. Christenskap is nie soseer ‘n aangeleerde godsdienstige of filosofiese stelsel as wat dit ‘n bo-natuurlike verhouding tussen Jesus en Sy dissipels is nie.

Om die bo-natuurlike van die bladsye in die Bybel te verwyder, is om geloof te verskraal tot blote kennis, die Evangelie tot filosofie en die verhouding met God tot ‘n godsdienstige stelsel. Natuurlik kan ons nie die bo-natuurlike verstaan of wetenskaplik verklaar nie; dit is vir ons ‘n misterie. God is ‘n misterie, tensy Hy dit verkies om Homself op ‘n spesifieke manier aan ons te openbaar. Die oorsprong van lewe is ‘n misterie. Hoe het lewe op aarde ontstaan? Evolusioniste kan dit ook nie verklaar nie omdat die ontstaan van lewe bo-natuurlik is – dit is ‘n misterie. Hoe begin menslike lewe die oomblik van Bevrugting? Dokters weet nie, dit is bo-natuurlik.

God is bo-natuurlik

Om die Maagdelike Bevrugting te ontken, is om die deur oop te maak vir totale miskenning van alles wat bo-natuurlik is. Om die bo-natuurlike te verwerp, is om God te verwerp – want God is bo-natuurlik.

‘n Tweede rede waarom hierdie saak so belangrik is, is omdat die Bybel dit onomwonde stel. Toe die engel Gabriël aangekondig het dat Maria swanger sou word, het sy só gereageer: “Maar hoe kan ek ‘n kind hê? Ek was nog nooit by ‘n man nie.” Luk 1:34.

Om die Maagdelike Bevrugting van Jesus as mite af te maak, is om die integriteit van die Bybel te kompromitteer. As ons die Maagdelike Bevrugting verwerp, verwerp ons dan ook die Opstanding?

Jesus se natuur

Paulus het geskryf: “Maar as Christus nie opgewek is nie, sou dit beteken dat ons verkondiging geen substansie het nie en dat julle geloof ook platval.” 1 Kor 15:14. Die Maagdelike Geboorte het ook ‘n impak op die lering oor die natuur van Jesus.

God die Seun het nie op die aarde as ‘n illusie verskyn nie. Hy het gekom as vlees. “En die Woord het mens geword en by ons kom woon. Ons het Sy heerlikheid duidelik gesien, ‘n heerlikheid soos dié van die enigste Seun van die Vader, vol liefdevolle goedheid en waarheid.” Joh 1:14. Jesus was mens. Die eng­el het verduidelik: “Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal oor jou toevou. So sal die kind wat vir jou gebore word, heilig wees, en Hy sal die Seun van God genoem word.” Luk 1:35.

Aardse menswording

Die Heilige Gees was dus die ‘vader’ van Jesus en Jesus is gebore deur die Heilige Gees en Maria. Sy was sy aardse ‘broeikas’. Sy was deel van die aardse menswording van God die Seun. Sy was Sy ma in die volle sin van die woord. Daarom was Jesus ten volle mens. Hy was ten volle God en ook ten volle mens. Biskop Spong maak daarop aanspraak dat hierdie stelling onwetenskap­lik is en daarom onglobaar. Tog kan nie hy, of enigiemand anders, ‘wetenskaplik’ ver­klaar hoe die sperm van ‘n aardse vader en ‘n eiersel van ‘n aardse moeder kan kombineer om nie net nuwe selle te vorm nie, maar ‘n nuwe lewe!

Tydelik op aarde

Hoekom is dit dan so moeilik om te glo dat die Heilige Gees met ‘n menslike eiersel kan interageer om ‘n nuwe menslike lewe te vorm? ‘n Lewe wat van ewigheid vooraf bestaan het as God die Seun, maar tog tydelik op aarde in die liggaam van Jesus die mens geleef het. Seun van God en Seun van die Mens. Die lering van die Maagdelike Geboorte het ook ‘n impak op die lering van redding. Dit was omdat Jesus ten volle mens was dat Hy die mensdom as ons redder kon verteenwoordig. Hy was geregtig daarop om die strafbepaling van die verbreekte verbond tussen God en die mens te vereffen – omdat Hy ‘n mens was.

 Volledig god en mens

Hy kon egter net hierdie skuldlas van biljoene mense vereffen omdat Hy God was. As Hy nie volledig God en ook volledig mens was nie, was hierdie Versoening onwettig of oneffektief. Om dus die Maagdelike Bevrugting as ‘n mite af te maak, gooi ook ‘n skadu oor die sleutel-lering van Versoening.

Die Maagdelike Bevrugting is belangrik. Om dit as blote mite te beskou, is om op die gladde glybaan van anti-bo-natuurlike materialisme te beweeg. Om dit af te maak, of die belangrikheid daarvan te verminder, is om baie ernstige twyfel oor ten minste vier belangrike pilare van die Christelike Geloof – die menswording van God die Seun, Sy Versoening aan die Kruis op Golgota, Sy Opstanding uit die dood en die juistheid van die Bybel, te gooi.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)