Deur: Riekert Botha

“Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle ‘n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus.” –1 Petrus 1:6-7

As ons die woord “volwassenheid” ondersoek, ontdek ons ’n baie kosbare boodskap in die Skrif. Volwassenheid word deur die karakter van Jesus Christus gedefinieer. Dit verteenwoordig alles wat solied, vas, ferm, waar, heerlik en vol lewe is.

Onvolwassenheid verteenwoordig net mooi die teenoorgestelde daarvan. Onvolwassenheid bring nooit heerlikheid nie. Dit bring altyd verleentheid. Onvolwassenheid bring nie lewe nie, dit bring altyd skade.

Geestelike volwassenheid
Die Bybel is duidelik daaroor dat dié wat wedergebore word, dié wat tot geloof in Jesus kom, betrokke raak in ’n proses wat in die Bybel as geestelike volwassenheid beskryf word – om in die karakter van Jesus Christus te groei. Dít is wat geestelikheid bepaal. Geestelikheid word nie deur gawes, ondervindinge of belewenisse bepaal nie. Geestelikheid word deur volwassenheid van karakter bepaal.

God se bedoeling met jou
Dus, vandat jy tot geloof in Jesus Christus kom – of totdat Jesus weer terugkom, of watter een ook al eerste gebeur – is jy in ’n proses van karakterbou en karaktervorming betrokke om op te groei tot die volle mate van Christus.

Hoe word jou karakter gebou?
Jy kan nie bid vir karakter nie. Jy kan nie hande op iemand lê en dan gee God hom karakter nie. Hierdie karakter word op twee maniere gevorm.

Die een is dat jy jou aan die gesag van Christus moet onderwerp. Tweedens moet jy jou konsekwent aan die gesag van Christus onderwerp. Ons praat dus nie van sporadiese gehoorsaamheid nie, maar van deurlopende, konstante gehoorsaamheid. Dit bring die karakter van Christus in jou na vore en daarmee saam kom daar heerlikheid, lewe, vastigheid en volwassenheid.

Volharding lei tot geestelike volwassenheid
Dit is ’n baie kosbare proses – maar nie ’n aangename een nie – want dit het dikwels met krisisse te doen. Ek gaan ter verduideliking ’n simboliese hamer gebruik: Dink aan ’n hamer as die krisis. God se agenda is dat ons sal opgroei tot die volle mate van Sy Seun; dat ons in karakter sal groei. Dít is voorop in God se agenda vir elkeen van ons.

Paulus skryf hieroor in Efesiërs 4 en Jakobus skryf daaroor in Jakobus 1 as hy sê: “My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet end-uit volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming.”
– Jakobus 1:2-4

Die ware gebrek is een van die hart
Die Ou Vertaling lui: “Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie.” Dit is die gebrek van die hart wat die grootste gebrek is – nie die gebrek aan brood, aan geld of aan eer of status nie. Om volmaak en sonder gebrek te wees en niks kort te kom nie, is iets wat God bonatuurlik deur die werking van die Gees in ons lewens aanvul. Dit gebeur wanneer ons die knie voor Hom buig en ín ons situasies aan Hom onderdanig is.

Die egtheid van jou geloof word getoets
Petrus sê vir die gelowiges dat die beproewing wat oor hulle kom, hulle geloof se egtheid toets. Dit is waar die heerlikheid lê. Wanneer ’n krisis in jou lewe kom, slaan dit teen jou hart (soos die hamer) en kan jy aan die geluid van jou hart hoor of daar volwassenheid of onvolwassenheid daarbinne is.

Ter illustrasie
Ter verduideliking: As jy geblinddoek moet luister terwyl iemand drie verskillende voorwerpe met ’n hamer slaan, sal jy kan onderskei wanneer dit glas, hout of staal is. Met die glas is die skade duidelik hoorbaar en sigbaar. Die hout klink reeds meer solied en die staal (iets soos ’n aambeeld) is so solied dat die hamer selfs daarop terugspring. Dit is simbolies van die geluid van jou hart.

Die krisisse wat jy beleef, is die hamer wat kap. Jy moet leer om te luister na die geluid van jou hart , want elke keer as die hamer val, weerklink dit. Hoe klink jou hart? Soos glas wat breek, soos hout of ’n soliede aambeeld?

’n Krisis kan ’n verhoudingskrisis wees; iets wat iemand sê; hoe iemand my dalk op ’n onregverdige of ’n bose manier hanteer; dit kan finansieel wees of slegte gesondheid. Ongeag watter vorm dit aanneem, dit is iets wat slaan na jou hart.

Die klank van glas – onvolwassenheid
Ek het geleer om te luister na die geluid wat weerklink as die hamer val. As ’n mens glas hoor, weet jy daar is nog ongelooflike onvolwassenheid in jou hart. Die hamer lig dit uit. Wanneer jou hart aan skerwe spat oor iemand wat jou verwerp, beteken dit bloot daar is nog nie ’n ferm grondslag nie. Daar is nie ’n stewige fondament nie. Dit is hoe onvolwassenheid lyk. Dan weet jy, nie aan die hamer nie, maar aan die geluid in jou hart, dat jy nog onvolwasse is in daardie area en nog moet groei.

Wat is vir God van belang?
Miskien ís dit wat die persoon vir jou sê verkeerd en liefdeloos. Aan die begin was dit al waaroor ek besorgd was: die feit dat die ander persoon verkeerd is – die hamer is hard. Maar later jare het ek agtergekom, die ander persoon se liefdeloosheid teenoor my is nie eers naastenby die belangrikste ding nie. Die belangrikste is die klank wat my hart maak as die hamer val, want daarvoor staan ek voor God, daarvoor moet ek verantwoording gee. As dit glas is, dan weet ek: In hierdie area moet ek my aan God onderwerp sodat Christus in my gestalte kan vind en ek atot volwassenheid kan groei .

Die klank van hout – daar is groei in volwassenheid
As ek in ’n krisis kom en ek hoor die houtblok, dan is ek die Here baie dankbaar, want dit is baie meer solied as die glas wat versplinter. As ek die hout hoor, prys ek die Here, want daar is groei in my sigbaar. Maar dit is nog nie klaar nie. As die hamer hard en aanhoudend genoeg slaan, sal hierdie stuk hout uitmekaar val. Hoewel ek die Here ewig dankbaar is vir die groei in my lewe te midde van die krisis, besef ek daar is nog werk wat gedoen moet word.

Die klank van die aambeeld – die klank van volwassenheid
Wanneer die krisis kom en ek hoor die aambeeld weerklink, dan weet ek, in daardie area is ek volwasse. Prys die Here! In daardie area is daar heerlikheid, al slaan die hamer hoe hard en al is dit hoe seer – dit is solied. Die karakter van Christus het in daardie area in my gestalte gekry. Ek weet selfs in hierdie area sal ek aanhou groei, maar daar is beduiende verskil tussen die glas en die heerlikheid. Daar is nie ’n situasie in hierdie lewe wat nie ’n geluid in jou hart veroorsaak nie.

God se kurrikulum vir jou
Wat is die klank van jou hart? Glas, hout of staal? En dan weet jy – soos Petrus en Jakobus – om die Here vir die hamer te prys, want die hamer wys vir jou uit waar jy nodig het om te groei – sodat jy kan groei. Dit is God se kurrikulum vir jou. Moenie baklei teen die hamer nie. Moenie kwaad raak vir die hamer, hom gryp en hom gooi dat hy doer trek nie. Daar kom net nog een wat boonop groter is.

Leer om te luister na die geluid van jou hart
Petrus sê in 1 Petrus 2 dat die gelowiges hulle werkgewers moet respekteer en nie net dié wat goed en vriendelik is nie, maar ook dié wat onregverdig is. Petrus fokus nie op die omstandighede van die gelowiges nie, maar die gehalte van die gelowiges, die inhoud van hulle harte. God is besig met jou, met die inhoud van jou hart. Sy roeping vir jou is dat jy sal opgroei tot die volheid van Christus. Leer om te luister na die geluid van jou hart.

RIEKERT BOTHA is ’n leraar, outeur en gasspreker. Hy is te sien op RoepTV en het ’n bediening, L’Abri, wat opleiding bied vir dié wat voltyds vir die bediening geroep is. Besoek gerus sy webblad riekertbotha.co.za of sy Woordskool, Vita Dei, op YouTube


18 Februarie 2021

 

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

Weekly Newsletter

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsl uitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)