—deur David Malherbe

Nou weet ek dat U tot alles in staat is en dat U kan uitvoer wat U besluit. Wie is dit wat u bedoelinge wou dwarsboom sonder dat hy die insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie: u wonderdade was te groot vir my, ek het dit nie verstaan nie.” – Job 42:2-3.

By ’n weeklikse gebedsbyeenkoms het ons onlangs vir boere ingetree wat gebuk gaan onder die ergste droogte wat hulle nog beleef het. Boere wat sê dat hulle jare laas reën gehad het, is algemeen. Dit is egter nie net boere wat swaarkry nie, baie besigheidseienaars moes ook al hul besighede se deure sluit en werk-nemers verloor hul werk. Die groot verskil is egter dat ’n boer se woon- en werkplek gewoonlik dieselfde plek is. As jy jou plaas verloor, verloor jy jou besigheid / werk én jou huis.

Goedbedoelde, maar dwase raad
Nadat Job alles verloor en op ’n ashoop gaan sit het, het sy vriende besluit om hom te gaan bemoedig. Toe hulle sy ellende sien, het hulle sewe dae en sewe nagte lank op die grond by hom gesit sonder om ’n woord met hom te praat omdat hulle gesien het dat sy smart baie groot was (Job 2:11-13). Met hul goeie bedoelings ten spyt, het die Here uiteindelik hulle goedbedoelde raad (wat hulle wel later gegee het) veroordeel. Hy het gesê hulle het nie die waarheid oor Hom gepraat nie en dat hulle dwaas opgetree het (Job 42:7-8). Daarom benader ek hierdie onderwerp met omsigtigheid.

Planne en geldelike bronne droog op
’n Bolandse boer het eenmaal gesê hy glo ’n mens moet elke dag met ’n plan begin. (’n Boer maak ’n plan.) Maar wat doen jy as die droogte so lank aanhou dat jou planne ook later opdroog, asook jou krediet by die bank en jy met skuld sit wat jy nie kan betaal nie? As jy snags moedeloos wakker lê en rondrol oor die pad vorentoe en al begin hoop verloor? In sulke omstandighede voel mense die Here het Sy rug op hulle gedraai, want dit is net Hy wat reën kan gee. Voorheen het boere in moeilike tye dikwels onder-steuning d.m.v. die staat se hulpprogramme ontvang. Deesdae staan die regering egter onsimpatiek teenoor die landbousektor.

God is bewus van jou situasie
Waar sal ons hulp dus vandaan kom? Psalm 121:2 sê: “My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.” Net omdat die Here ons nie antwoord op die tyd en wyse soos ons reken Hy dit al moes gedoen het nie, beteken dit nie dat Hy nie bewus is van die situasie waarin ons ons bevind nie. Ons lees in Eksodus 17:1, toe Israel uit die Sinwoestyn vertrek het, “het hulle op bevel van die Here van plek tot plek gegaan totdat hulle by Refidim kamp opgeslaan het. Maar daar was geen water vir die volk om te drink nie.” Dít terwyl hulle agter die wolk aan getrek het, d.w.s. presies waarheen die Here hulle gelei het. Sou die Here dan nie geweet het dat daar nie water sou wees nie? Ek glo die Here wou hulle geloof toets – Hy wou sien of hulle in so ’n moeilike situasie steeds Sy aangesig sou soek en aanhou glo dat Hy hulle Voorsiener is.

Maak op Sy hulp staat
Hulle het egter “… met Moses rusie gemaak en gesê: ‘Gee jy vir ons water om te drink!’
Moses antwoord: ‘Waarom stel julle die geduld van die Here op die proef?’” – Eksodus 17:2.
Wat het hulle verkeerd gedoen? Hulle het gevra: “Is die Here by ons of nie?” (v.7). Volgens Psalm 78:17-22 het hulle teen God gesondig en het hulle Hom getart en uitgedaag deur te vra: “Kan God hier in die woestyn kos gee?” Toe die Here dit hoor, het Hy kwaad geword omdat hulle nie op Hom vertrou het en op Sy hulp staat gemaak het nie. Ondanks al die wonderwerke wat God in hul midde gedoen het, het hulle God se teenwoordigheid en almag in twyfel getrek. “Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ’n beloner is van die wat Hom soek.” – Hebreërs 11:6. Toe Job ná sy beproewing herstel is, het hy gesê: “Nou weet ek dat U tot alles in staat is en dat U kan uitvoer wat U besluit. Wie is dit wat u bedoelinge wou dwarsboom sonder dat hy die insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie: u wonderdade was te groot vir my, ek het dit nie verstaan nie.” – Job 42:2-3.

God se gedagtes vs. ons insigte
Al het ons al die kennis, bly God se weë verhewe bo ons begrip. “My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die Here; soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes.” – Jesaja 55:8-9.
Ek dink die woordjie “as” gee ’n blik op ons gedagtes teenoor God se gedagtes. Ons sal waarskynlik sê: “As die Here net vir ons reën gee, kan ons weer voortgaan.” Die Here sê: “As my volk wat na My vernoem is hulle dan verneder en bid en my teenwoordigheid opsoek en die verkeerde dinge wat hulle gedoen het laat staan, sal Ek hulle in die hemel hoor en hulle sondes vergewe en hulle land weer herstel.” – 2 Kronieke 7:14 (LB)

Ons is bloot Sy rentmeesters
Dit is ook belangrik om te onthou dat ons besighede en grond eintlik aan die Here behoort. Die Here sê: “… die land behoort aan My. Julle is slegs vreemdelinge en bywoners by My.” – Levitikus 25:23. Dawid en Paulus beaam dit in Psalm 24:1 en in 1 Korintiërs 10:26: “Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar woon, alles behoort aan die Here.” As die Here die eienaar is, moet ons as rentmeesters (bestuurders) slegs Sy plaas of besigheid na die beste van ons vermoëns bestuur. Ons is nie die primêre voorsieners nie, Hy is. Daarom sê Jesus in Matteus 5:3: “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.”

DAVID MALHERBE is ’n sake- en loopbaankonsul-tant, spreker en skrywer. Hy tree graag as spreker by gemeentes, manne- en vrouegroepe, skole en ouetehuise op en bied die lewensveranderende kursus Business by the Book / Besigheid volgens Bybelse Beginsels vir Christen-sakelui aan. Kontak hom by info@jedidiah.org.za of besoek www.jedidiah.org.za


Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsl uitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie
Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)