Deur: Riekert Botha

Dawid bid: “Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my ’n weg is van smart, en lei my op die ewige weg!” – Psalm 139:23, 24

Ons sien Dawid doen ’n eienaardige ding. Hy staan voor God en sê: “Deurgrond my, Here.” Dit doen die Here mos in elk geval. Dawid bedoel egter nie dat God nie weet wat in sy hart is nie. Hy vra God om sy eie hart aan hom te openbaar.

Die hart is bedrieglik
Die plek wat ons die minste ken, is ons eie hart. Ons kan jare lank voortgaan met bagasie, sonde en duister dinge in ons hart en nie eens weet dit is daar nie, maar dit kan ons geweldig beïnvloed. “Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge.” – Jeremia 17:9-10 (OV)

Is daar by my ’n weg van smart? Dit is ’n belangrike ding om vir God te vra. As daar nou iemand is wat deeglik weet wat in jou hart is, dan is dit God. Dawid verstaan daar is net een manier hoe die weg van smart wat dalk verskuil is in sy hart, oopgevlek kan word. As daar iemand is wat sal kan sê, is dit God.

Hoekom is dit belangrik om vir God te vra?
Daniël sê dit is omdat God weet wat in die duisternis aangaan: “Hy wat tye en omstandighede verander, wat konings afsit en konings aanstel … wat ondeurgrondelike en verborge dinge openbaar en wat weet wat in die duisternis is; by Hom is die lig” – Daniël 2:21-22. Maar die lig is by God. Dit herinner my aan Johannes 1:4 wat sê: “In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense.” As daar iets is wat ons nodig het, dan is dit die lig van God. Daar kom nooit iets goeds van duisternis nie. Dood kom saam met duisternis, lewe kom met die Lig.

God se reaksie op so ’n uitnodiging
Nog kosbaarder as Dawid wat God vrye teuels gee om alles aan die lig te bring, is God se reaksie op so iemand wat Hom nooi om dit doen. God is ten volle bewus van die inhoud van ons harte. “Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ’n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het“ – Hebreërs 4:12-13. Maar wanneer iemand sy hart in nederigheid oopmaak en God nooi om sy/haar binneste te deurgrond, is God se reaksie altyd om te koester, te beskerm en te lei – ondanks die inhoud van daardie hart.

Dit is die een ding wat God by ’n mens eer – wanneer iemand in opregtheid voor God gaan staan en hulleself voor God verneder en erken: “Here, U is God, nie ek nie.” Daarom beleef Dawid ongekende aksie en interaksie met God.

Die hoogmoedige hart
Tog is dit die een ding wat die hart van die mens dikwels weier om te doen. Wanneer iemand nie die Here wil nooi om sy hart te deursoek nie, wanneer hy goed eerder toesmeer, is God se reaksie heeltemal anders.

Watter reaksie het God op verharde harte?
Daarvoor kyk ons na Lukas 11. Die manier hoe hierdie harte se verborgenhede aan die lig kom, is met groot oordeel. Wanneer mense wil voorgee en dinge in hulle hart voor God verborge wil hou, is God se reaksie skokkend. In Lukas 11 nooi ’n Fariseër Jesus om by hom te kom eet. “[Jesus] het ingekom en aan tafel gegaan. En toe die Fariseër dit sien, het hy hom verwonder dat Hy nie voor die maaltyd eers gewas het nie.” Jesus sou altyd voor ’n maaltyd was omdat Hy ’n Jood was en die voorskrifte nagekom het – behalwe daardie dag! Hy kom aspris die eetkamer in sonder om te was. Dit is omdat Hy presies weet wat in die Fariseër se hart aangaan. Jesus weet dat daar duisternis is, maar dat die Fariseër dit toesmeer en ’n ander beeld voorhou – hy speel ’n speletjie. Dit is maklik om in ’n godsdienstige omgewing sulke speletjies te speel waar jy nie in die waarheid wandel of dit soek nie. Jy het ander agendas, dít is die speletjie.

Jesus stel ’n strik vir die Fariseër
Jesus veroorsaak dus aspris konflik. Hy gaan sit aan tafel sonder om te was en stel die strik om dít wat verborge is in die Fariseër se hart aan die lig te bring. Maar nie op ’n manier wat die Fariseër beskut nie.
Die gasheer sê: “Ek sien jy het nie gewas nie.” Dit is waarvoor Jesus wag: “Maar die Here sê vir hom: Ja, julle Fariseërs, julle maak die buitekant van die beker en die bord skoon, maar van binne is julle vol roof en boosheid. Onverstandiges, het Hy wat die buitekant gemaak het, nie die binnekant ook gemaak nie? Maar gee wat daarin is, as aalmoes, en dan is alles vir julle rein. Maar wee julle, Fariseërs, want julle gee tiendes van die kruisement en die wynruit en elke groentesoort, en julle verwaarloos die reg en die liefde tot God. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. Wee julle, Fariseërs, want julle hou van die voorste banke in die sinagoges en die begroetinge op die markte. Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is soos grafte wat onherkenbaar is, en die mense wat daaroor loop, weet dit nie.” – Lukas 11:39-44

Harde woorde in die openbaar
Jesus is besig om soos ’n stoomtrein hierdie Fariseër se hart in die openbaar bloot te lê! ’n Wetgeleerde steek sy hand op – dit was ’n groot fout. “Toe antwoord een van die wetgeleerdes en sê vir Hom: Meester, as U só spreek, beledig U ons ook” (v.45). Maar Jesus gaan voort: “Wee julle ook, wetgeleerdes, siende dat jy nou aan die woord is. In plaas dat jy jou hart voor God ledig en jou voor God verneder! Maar jy dink jy is iemand, jy dink jy ken God en Sy Woord, maar in jou hart bêre jy al die boosheid terwyl jy na buite projekteer dat jy vreeslik vroom is. In plaas dat jy op jou knieë val en sê “wees my genadig”! Jesus spaar hulle nie. “Wee julle, wetgeleerdes, want julle het die sleutel van die kennis weggeneem; self het julle nie ingegaan nie, en vir die wat wou ingaan, het julle verhinder. En toe Hy dit aan hulle sê, begin die skrifgeleerdes en die Fariseërs Hom skerp in die oog te hou en Hom uit te vra oor baie dinge, om vir Hom ’n strik te stel en te probeer om iets uit sy mond op te vang, sodat hulle Hom kon beskuldig.”
– Lukas 11:46-54

Dit is ’n geweldige toneel hierdie! Al lê Jesus die Fariseërs se harte bloot, wil hulle steeds nie buig nie. Vergelyk dit met wat ons in Psalm 139 gelees het.

Beoordeel waar jy jou bevind
As jy wil weet hoe gesond jy voor God is, is daar een maklike manier om jou eie toestand te beoordeel. Is daar boosheid in jou lewe wat jy wegsteek en nie mee klaarspeel nie? Of sê jy: “Here, ek weet nie hoe om daarmee klaar te maak nie, maar ek kan nie daarmee aanhou nie. Deursoek my, Here en lei my op die ewige weg.” Is dit jou houding of steek jy die duisternis weg? As jy dit wegsteek, is jy in ’n baie gevaarlike posisie – nie net een van dood nie, maar ook waar jy met Jesus te doen kan kry soos die Fariseër in sy eie eetkamer.

Niks sal verborge bly nie
Jesus sluit hierdie toneel af en sê: “Niks wat verborge is, sal verborge bly nie” (Luk 12:2). Jy het ’n keuse hoe jy wil omgaan met die verborgenhede van jou hart. Wil jy dit voor God op jou knieë aan die lig bring of wil jy hê Jesus moet dit oopvlek soos met die Fariseërs? Daar is niemand wat nie verstaan wat die verborge dinge van die hart is nie. Almal weet wat dit is. Jou houding voor God oor jou hart bepaal God se reaksie – of jy deernis of oordeel sal ontvang. Is jy lief vir die lig of omhels jy die duisternis? Die keuse is joune.

RIEKERT BOTHA is ’n leraar, outeur en gasspreker. Hy en sy vrou, Pippa, bied berading deur hul bediening, L’Abri, wat mense ook vir ’n paar dae kan ontvang. Besoek sy webblad riekertbotha.co.za of sy Woordskool, Vita Dei, op YouTube


15 Julie 2022

 

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

VRYWARING: Joydigital-nuus ’n Christen-nuusportaal wat voorafgepubliseerde artikels publiseer wat deur skrywers wêreldwyd geskryf is. Elke artikel word aan die oorspronklike bron gekoppel en elke artikel word met die naam van die outeur gekrediteer. Hoewel ons baie artikels publiseer wat deur JUIG! Of JOY!-joernaliste geskryf is, produseer ons nie eksklusief ons eie inhoud nie. Enige sieninge of standpunte wat op hierdie webtuiste aangebied word, is uitsl uitlik dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die maatskappy nie

 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)
More quality content if you check those pages xxx; filme porno; xnxxfr.org; xxnxx; xvideosxnxx.org