-deur Kobus Roodt

“In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word
vir alle mense; vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons ’n rustige en stil lewe kan lei in alle
godsvrug en waardigheid. Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser wat wil hê dat alle
mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.” – 1 Timoteus 2:1-4.

As gelowiges moet ons onthou wie ons is en waartoe God ons geroep het – veral in uitdagende tye in ons land – want ons taak is om hoop te bring en ons hoop by die regte Bron te vind.

Opdrag om te bid
“In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense; vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons ’n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.” – 1 Timoteus 2:1-4 (OV). Paulus moedig Timoteus aan om te bid omdat hy weet wat die voordele van gebed is. Dit lei ons van passiwiteit tot ’n aktiewe geloof in die Here. Paulus moedig ons aan om nie kortsigtig te bid nie; hy wil hê dat ons moet opkyk en volgens God se plan vir ander bid.

Wat is die primêre doel van jou lewe?
Paulus sê ons moet bid “sodat ons ’n rustige en stil lewe kan lei”. Die vrede wat hy daar beskryf, is nie die “vrede” van die wêreld nie; ’n vrede wat jy voel omdat jy ’n goeie voorsorgfonds, of ’n goeie beleggingsbasis het of omdat jy veilig agter ’n hoë muur woon nie. Die vrede waarna Paulus verwys is die soort vrede wat kom omdat jou lewe uitgestort word ter wille van die Evangelie. Jou lewe word “gebruik” sodat ander die Here kan leer ken.
Glo ons as gelowiges regtig dat dít die primêre doel van ons lewens is? As jou lewe bloot draai om jouself en jou gesin se gemak, hoe betekenisloos is jou bestaan dan nie? As jou lewe gewy word om die waarheid van die Evangelie te verkondig aan dié wat dors na die waarheid en wat swaar dra aan hulle laste; om te sien dat die hoop binne jou, die hoop in hulle word wanneer hulle hul Verlosser ontmoet – dít is ’n lewe met ’n doel! Dit is presies waartoe God ons geroep het. Sodat mense gered kan word.

God gebruik elke situasie sodat mense gered kan word
God gebruik die situasie waarin Suid-Afrika homself bevind sodat baie gered kan word. Baie mense wat nie voorheen die knie wou buig nie, sal dit vir die eerste keer weer doen, omdat al die ander opsies uitgeput is. Die enigste opsie wat oorbly, is God.
Ons is geroep vir ’n tyd soos hierdie. Moet dus nie swyg wanneer jy voel die Gees lei jou om iets te sê nie, praat. Verkondig Sy waarheid. Dit is waarvoor God ons geroep het.

Jou hart verander wanneer jy bid
Paulus sê: “Kom bid vir alle mense.” Dit is oënskynlik so ’n eenvoudige ding om te doen. Hy sê ons moet met smeking vir alle mense, vir leiers in hoë posisies, bid. Dit voel dalk so onbenullig om vir “alle mense” te bid, maar wat gebeur met jou hart wanneer jy bid, veral vir jou vyande? Jou hart versag, jy hou op om hulle vanuit jou perspektief te sien. Jy begin om hulle deur God se oë te sien en dan vul ’n diepe medelye jou. ’n Begeerte vul jou om die waarheid van die Evangelie met hulle te deel.

Wat bedoel Paulus?
Wanneer Paulus ons aanmoedig om vir alle mense te bid, sê hy: “My seun, my dogter, kom uit by ’n plek waar jý die knie voor God buig, waar jy bewus is van die geestelike stryd wat in die geestelike ryk woed.” Hy nooi ons uit om te besin oor ons eie geloof, of ons luister na die leiding van die Heilige Gees. Wanneer mense in jou gedagtes opkom, bid vir hulle.

Bid en plaas ’n wag voor jou mond
Wanneer ’n mens die televisie aanskakel word jy gekonfronteer met die beroering in ons land, wees versigtig om nie sommer net uit te spreek wat in jou gedagtes opkom nie. Bid vir daardie individue soos die Here dit op jou hart lê.
“Here, ek bid dat U waarheid selfs die hardste harte sal binnedring en dat hulle lewens nie net om hulle eie begeertes sal gaan nie, maar om U glorie. Dít is waarvan Paulus praat, dat ons geloof ’n lewens-kragtige geloof sal word, namate ons bid soos die Here ons lei.

Hoekom juis bid vir dié in gesag?
Ons moet bid vir leiers en mense in gesagsposisies. Hoekom? “Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.” – 1 Timoteus 1:4. Hoekom moet ek dus vir leiers en vir presidente bid? Eerstens, sodat hulle gered kan word.
Nie alle leiers is gelowiges nie, daarom is dit soms moeilik vir ons om vir hulle te bid. Dikwels is hulle oneerbare mense wat God nie eer nie. Ons moet egter besef dat God selfs ’n goddelose mens vir Sy doel kan gebruik. As ons na die geskiedenis en groot verdrukking kyk, selfs waar die Christendom verbied is, is dit juis daar waar Christene die meeste floreer.
Dus bid ons nie vir ’n stil, rustige lewe nie, nee, ons bid vir omstandighede vir die Evangelie om te floreer. Ons gee nie om of ons afgegradeer word tot rommelstatus as ’n land nie, want as mense in ons rommelstatus die Here kan leer ken, dan word God verheerlik. As God in my “ligte verdrukking wat vir ’n oomblik duur” omstandighede gebruik om lewe en hoop vir ander te bring, laat God dan daardeur verheerlik word. Daarom bid ons vir ander en vir leiers, vir presidente – dat hulle die Here sal leer ken. En deur die omstandighede wat hulle te weeg bring, sal baie ander die Here leer ken.

God is aan die stuur van leiers
“Die koning se hart is in die hand van die HERE soos waterstrome: Hy lei dit waarheen Hy wil.” – Spreuke 21:1. Die leiers is soos ’n kanaal van water vir die Here, Hy is aan die stuur. Pres. Cyril Ramaphosa is onder die volle beheer van die Here. President Donald Trump is onder die volle beheer van ons Verlosser – hy kan niks doen wat God nie toelaat nie. Vladimir Poetin is onder volle beheer van God, hy is soos ’n stroom water in God se hande en Hy besluit watter rigting die leiers sal inslaan. Xi Jinping van China is onder die volle beheer van God, so ook Kim Jong-un. “Al maak mense hoeveel planne, wat die Here besluit, staan vas.”– Spreuke 19:21. Laat ons moed skep uit daardie woorde wanneer ons bid.

Bid met God se doel in gedagte
Daarom bid ons met danksegging dat die Evangelie deur ons gebed versprei sal word. Ons bid met die Hemel se doel in gedagte, in plaas van die mens se doeleindes. Moenie ophou bid vir die redding van die wêreld nie. Mag die Evangelie in elke uithoek van die wêreld en God se skepping verkondig word. Mag dít ons gebede aanspoor.

Kobus Roodt is ’n leraar by die Somerset-Wes Baptiste Kerk.

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)