Dít wat jy met jou geld doen, is baie belangrik vir God. Hy sien hoe jy met jou geld werk, dit spandeer, spaar en aan ander gee; ook hoe jy vir jou kinders sorg. Kom ons ondersoek wat die kostes is om vir jou kinders se onderwys te voorsien.

Gemiddelde kostes van skole in Suid Afrika
Daar word jaarliks R200 000+ aan skoolfooie spandeer:

Kostes van universiteite in Suid Afrika

Totale kostes is astronomies
As jou kind dan nog ’n meestersgraad wil doen, moet jy begroot vir ’n bedrag tussen R39 770 tot R44 000; vir ’n doktorsgraad
tussen R30 680 tot R40 000. Die totale kostes om ’n kind by privaatinstansies te laat studeer, kan tot R5 miljoen beloop vir ’n gemiddelde gesin.

Begin vroegtydig spaar
Soveel jong mense wil graag verder studeer, maar daar is nie geld daarvoor nie. Dan sien ek weer soveel ouers wat wel die geld het, maar dit op verkeerde dinge, soos luukshede en gereelde vakansies verkwis. Baie mense gebruik ook hul aftreegeld om vir hulle kinders se studies te betaal (wat nie aan te beveel is nie). Begin vroegtydig spaar vir jou kinders se studies sodat jy ook só kan gee. Hulle sal ’n finansiële voorsprong geniet omdat hulle nie eers studieskuld hoef af te betaal wanneer hulle begin werk nie.

Wanneer ’n ouer wegval
Lewensveranderende omstandighede kan geweldige druk op gesinne plaas, veral as al twee ouers iets oorkom. Statistiek toon dat daar tans so iets met een uit elke vier gesinne gebeur. Die versekeringsfirmas het deesdae baie goeie produkte wat jou kind se studies (dit sluit skoolgeld en boeke in) ten volle sal betaal, indien een of al twee ouers medies ongeskik verklaar word of te sterwe kom. Indien daar nie so ’n lewensveranderende omstandigheid plaasvind nie, is daar gewoonlik wel ’n “spaarbedrag” wat uitbetaal word.

Wees voorbereid
Wees wys en beplan vroegtydig sodat jy vir jou kinders kan sorg. Doen dit in die wete dat God jou bystaan in jou verantwoordelikheid teenoor jou gesin. “Julle wat aan die Here behoort, dien Hom! Wie Hom dien, het geen gebrek nie. Selfs leeus ly gebrek en kry honger, maar wie die Here se hulp vra, kom niks kort van al die goeie dinge nie.” – Psalm 34:10, 11.


KAREN BADENHORST het haar oor die afgelope 20 jaar in die finansiële bedryf be-kwaam en het ’n gevestigde praktyk met lojale kliënte. Sy is getroud met Quintin en hulle het vier kinders.

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)