-deur gotquestions.org

Daar is deesdae verskeie vorme van alternatiewe medisyne beskikbaar. Dit laat Christene soms wonder of hulle alternatiewe vorme van medisyne in plaas van, of saam met, tradisionele medisyne kan oorweeg. Baie alternatiewe medisyne het die oorsprong in nie-Christelike godsdienste of anti-Christelike filosofieë. Dit lei daartoe dat Christene alternatiewe medisyne geheel en al vermy. Verbied die Bybel egter die gebruik van alternatiewe medisyne?

Oorsprong van die praktyk
Daar is twee hoofkwessies met hierdie alternatiewe-medisyne-is-altyd-verkeerd-ingesteldheid. Eerstens het baie moderne tradisionele medisyne hulle oorsprong in nie-Christelike praktyke en filosofieë.
Hoewel alternatiewe medisyne, soos akupunktuur, sy oorsprong in Taoïsme gehad het, het baie tradisionele medisyne hulle oorsprong in die antieke Griekse en Romeinse kulture wat ewe onChristelik as antieke Taoïsme is. Die idee dat tensy iets deur ’n Christen ontdek of uitgevind is, dit inherent verkeerd is, word nie deur die Bybel gesteun nie. Baie uitvindings en tegnologie wat Christene sonder gewetens-wroeging gebruik, is deur mense ontwikkel wat nie Christene is nie. Die oorsprong van ’n alternatiewe vorm van medisyne behoort nie die deurslaggewende faktor te wees vir ’n Christen se oorweging om dit te gebruik of nie.

Wat geld as ‘alternatiewe’?
Daar is nie ’n standaard waarvolgens bepaal kan word of ’n behandeling ’n ‘alternatiewe’ behandeling is of nie. Is chiropraktiese behandeling alternatiewe behandeling? Is die neem van kruieaanvullings alternatiewe medisyne? Mense etiketteer alternatiewe medisyne maklik as ‘verkeerd’ , terwyl hulle blind is daarvoor dat hulle reeds alternatiewe medisyne gebruik. As enigiets, behalwe ’n operasie of om ’n voorgeskrewe pil te sluk, as alternatiewe medisyne beskou word, is miljoene mense reeds besig om wetend of onwetend van alternatiewe medisyne gebruik te maak.

Vryheid in Christus
’n Belangrike deurslaggewende faktor of daar van ’n spesifieke behandeling gebruik gemaak kan word, is of die alternatiewe medisinale praktyk van die filosofie wat daarmee geassosieer word, geskei kan word – [dit sou byvoorbeeld nie moontlik wees met joga nie, hierdie gewilde vorm van oefening is in Oos-terse mistisisme gewortel].
[Nog ’n faktor van uiterste belang is om so ver moontlik uit te vind of die praktisyn ’n Christen is of nie. Daar skort byvoorbeeld niks daarmee om vir ’n massering te gaan nie, maar as die praktisyn in reiki glo en tydens hulle behandeling van reiki gebruikmaak, sal dit jou in ’n baie ongemaklike posisie plaas – doen dus eers jou huiswerk as jy enigsins onseker is].
Wanneer natuurlike of kruiemedisyne ter sprake is, moet ons daaroor bid en God se wil soek en dan ons oortuiging volg mits dit op die Bybel gegrond is.


GOTQUESTIONS verskaf interessante artikels en Bybelse antwoorde op uitdagende vrae. Vir meer inligting, besoek www.gotquestions.org

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)