-deur Nathan Jones

Het jy geweet dat die Bybel vol verwysings na tegnologie is? In die Bybel word gedokumenteer dat die mensdom sedert antieke tye sy kennis prakties toepas om oplossings vir probleme te vind en goedere te produseer.

Die eksponensiële kurwe
Het jy geweet dat die Bybel reeds meer as 2 000 jaar gelede oor baie van vandag se tegnologie geprofeteer het? En, het jy opgemerk dat met elke nuwe stap in die vooruitgang, die tegnologie al hoe vinniger en steiler teen ’n eksponensiële kurwe klim? Waarheen is dit alles op pad? Kom ons ondersoek slegs agt tekens van die eindtyd wat verband hou met tegnologie waaroor die Bybel geprofeteer het.

Teken # 1 – Kennis
Meer as 2 500 jaar gelede het Daniël die profeet ’n visioen van die toekoms gesien. Verward, het hy die engel vir die uitleg gevra. Die engel het geantwoord: “En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.” – Daniël 12:4 (OV). Daniël kon hierdie profesieë oor die eindtyd onmoontlik verstaan, aangesien sekere gebeure en vooruitgang in tegnologie wat ons kennis baie sou uitbrei, eers moes plaasvind. Vandag is ’n wêreld van inligting byderhand en so toeganklik. Watter tegnologieë het bygedra tot ons eksponensiële toename in kennis?

Teken # 2 – Vervoer
Die Bybel het ook openbaar dat, behalwe kennis, die mensdom ook baie meer gaan reis: “Maar jy, Daniël, moet hierdie woorde geheim hou en die boek verseël tot aan die einde van die tyd. Baie sal hiernatoe en daarnatoe gaan om meer te wete te kom.” – Daniel 12:4 (NLV). Dink net waar ons skaars ’n eeu gelede was, toe mense nog te perd gereis en selde hulle tuisdorp verlaat het. Vandag rits mense oor die hele wêreld rond en selfs verder as die aarde.

Teken # 3 – Die merk van die dier
Die Bybel profeteer dat die hele wêreld uiteindelik sal verenig in ’n eenwêreldstelsel van handel. “Hy verplig al die mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om ’n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra en laat niemand toe om te koop of te verkoop nie, behalwe die mense wat die merk het.”
– Openbaring 13:16-17. Dié wat lojaal is aan die staat sal toegelaat word om ’n bestaan te maak en dié wat die staat teenstaan, sal honger ly. Watter soort tegnologie sal dit in hierdie stadium moontlik maak?

Teken # 4 – Evangelisasie
Jesus het geprofeteer dat Hy nie Sy Koninkryk sal instel alvorens die hele wêreld die Evangelie gehoor het nie. “En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom.” – Matteus 24:14. Die Goeie Nuus van Jesus Christus het al byna elke afgeleë plek op die planeet bereik. Watter tegnologie het gehelp om hierdie vinnige verspreiding moontlik te maak?

Teken # 5 – Die Antichris
Die komende heerser van die eenwêreldstelsel sal die wêreld beveel om sy “lewende” beeld te aanbid. Sy valse profeet sal die aanbidding afdwing met oënskynlik wonderbaarlike dade wat vuur insluit. “Hy doen groot tekens, sodat hy selfs vuur van die hemel af op die aarde laat kom vir die mense om te sien … Aan hom is daar ook mag gegee om asem in die dier se beeld te blaas, sodat die beeld kan praat …”
– Openbaring 13:13-15. Watter tegnologie lyk soos vuur wat uit die hemel op die aarde reën? En watter tegnologie laat dit lyk asof ’n afbeelding lewendig is?

Teken # 6 – Bevolkingsontploffing
Die Bybel profeteer oor ’n leër van 200 miljoen manskappe wat van die ooste af marsjeer en dít is nogal geprofeteer in ’n tyd toe die hele wêreld se bevolking skaars so groot was. “En die getal van die leërs van perderuiters was twee maal tienduisend maal tienduisend; en ek het hulle getal gehoor.” – Openbaring 9:16 (OV). Watter tegnologie sal die menslike bevolking in staat stel om soveel in getalle toe te neem dat daar biljoene mense is vir so ’n massiewe weermag?

Teken # 7 – Kernwapens
Die Bybel beskryf ook hoe die wêreld se kernarsenaal in die eindtyd tragies gebruik sal word. “Die hemel self het verdwyn soos ’n boekrol wat opgerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke geskud …” – Openbaring 6:14-15. Hoewel God die gebruik van kernwapens tot dusver bedwing het, profeteer hierdie verse oor ’n kernholocaust wat ontketen sal word en die aarde grootliks sal vernietig: Jesaja 17:14; Sagaria 14:12; Lukas 21:26; Openbaring 6:14-15; 8:7; 9:18. Kernwapens vereis die mees gevorderde vlakke van tegnologie.

Teken # 8 – Beperkings
Die Bybel beskryf hoe die hele mensdom ty-dens die oorlog van alle oorloë – Armagéddon – by een plek, Israel, sal vergader om oorlog te maak. “Al die nasies op aarde sal saamstaan teen Jerusalem.” – Sagaria 12:1-3. Om al die nasies te vergader, beteken dat daar nie mense op die maan of ander planete kan woon nie, wat beteken dat ons so ver gegaan het as wat ons kan met ons reise deur die ruimte. Gekoppel aan die feit dat daar al hoe minder van die seldsame aardmetale oor is wat ons gebruik om vandag se tegnologie te bou, het ons bykans die perke van ons tegnologie bereik.

Besinning
Wat is so merkwaardig omtrent die geweldige vordering in tegnologie en die eksponensiële tempo waarteen dit ontwikkel het? Vandag se tegnologie kondig die spoedige wederkoms van Jesus Christus aan. Is jy gereed vir die terugkeer van die Koning? Het jy Jesus al gevra om jou Verlosser te wees?

Landbou (Genesis 2:15)
Tekstiele (Genesis 3:7)
Wapens (Eksodus 17:13)
Gereedskap (Genesis 4:2b)
Konstruksie (Genesis 4:17b)
Mynbou (Genesis 4:22)
Skeepsbou (Genesis 6:14-16)
Gisting (Genesis 9:20-21)
Chemie / balsemtegniek (Genesis 50:2,26)
Die wiel vir vervoer (Eksodus 14:25)
Skrif (Eksodus 17:14)
Vakmanskap (Eksodus 28:3; 35:31)
Musiek (Psalm 150)


NATHAN JONES is ’n skrywer vir Lamb & Lion Ministries. Hierdie preek word met toestemming gepubliseer. Besoek hulle webtuiste by christinprophecy.org

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)