-deur Natasha Crain

Ek tree gereeld as gasspreker by verskeie kerke en Christelike konferensies op om met ouers te praat oor die noodsaaklikheid dat hulle hul kinders oor apologetiek leer (hoe om die waarheid van die Christelike geloof te verdedig). Tydens my praatjie begin ek dikwels met twee vrae. Eerstens: “Hoeveel van julle weet dat die wêreld al hoe meer sekulêr word en dat jou kind se geloof waarskynlik op die een of ander manier uitgedaag sal word?”

Elke hand in die gehoor word opgesteek … elke keer.

Tweedens vra ek: “Hoeveel van julle weet wát daardie groot geloofsuitdagings is; hoe om jou kinders doeltreffend toe te rus daarvoor én hoe dit julle ouerlike verantwoordelikheid op ’n daaglikse basis beïnvloed?”

Geen hande word opgesteek nie … elke keer.

1 Ouers moet hulle begrip van Christenskap voortdurend verdiep
In ’n sekulêre wêreld sal kinders gereeld oor hulle geloof uitgedaag word – veral vanuit ateïste se geledere. Ateïste is dikwels goed voorbereid met hulle argumente téén God en veral Christenskap. Ongelukkig is baie Christen-ouers nie so goed voorbereid om hul kinders oor die waarheid van die Christendom te leer en hoe om hulle oortuigings te verdedig nie.

Moeilike vrae
Vir die kinders van vandag is dit van kritieke belang om vrae soos die volgende te verstaan, maar min ouers is toegerus om die vrae proaktief te benader en hulle kinders goed toe te rus. Watter bewyse is daar dat God bestaan? Waarom sou ’n goeie God boosheid en lyding toelaat? Hoe kan ’n liefdevolle God mense hel toe stuur? Is geloof in God die teenoorgestelde van die rasionele rede? Wat is die historiese feite oor die opstanding waaroor byna elke geleerde saamstem? Hoe kan Christene glo dat wonderwerke moontlik is? Hoe weet ons die Bybel sê wat die outeurs oorspronklike geskryf het? Ondersteun die Bybel slawerny en verkragting (soos skeptici beweer)?

Vandag se kultuur vereis baie meer van Christen-ouers
In die verlede, toe die samelewing ten minste nog sogenaamd Christelik was, kon ouers die moeiliker geloofsvrae vermy, maar die hedendaagse uitdagings vereis baie meer van getroue Christelike ouers. Ons moet uitvind wat die groot uitdagings is, onsself toerus om dit te hanteer en ons daartoe verbind om voortdurend ons begrip van ons geloof te verdiep, sodat ons goeie leiding aan ons kinders kan gee.

2 Ouers moet doelbewus ‘geestelike ruimte’ in die huis skep
Dit is nie genoeg om net jou eie begrip van Christenskap te verdiep nie. Jy moet daardie begrip ook aan jou kinders oordra. Dit sal vereis dat tyd doelbewus daarvoor ingeruim moet word. Die soort geloofs-gesprekke wat ons vandag met ons kinders moet voer, gaan beslis nie sommer net vanself gebeur nie. Jy moet “geestelike ruimte” daarvoor skep.
Met geestelike ruimte bedoel ek toegewyde tyd vir julle gesin om saam te groei in julle begrip van God en verhouding met Hom. Sulke tyd behoort geskeduleer te word net soos die tyd vir al die ander (minder belangrike) aktiwiteite in julle lewe. As julle dit nog nie doen nie, begin met ’n halfuur per week. Dit is haalbaar vir enige gesin en ’n mens kan dit later stelselmatig begin verleng.

3 Ouers moet die Bybel saam met hul kinders bestudeer
Selfs al weet jy dat Bybelstudie belangrik is, toon statistiek dat jy dit waarskynlik nie doen nie: Minder as 1 uit 10 Christen-gesinne bestudeer weekliks die Bybel saam. As jou kinders sien dat jy die Bybel sélf nie as baie relevant beskou nie, sal hulle min rede hê om dit as die gesaghebbende Boek te beskou wat Christene beweer dit is. Dit is absoluut nutteloos om van die Bybel as God se Woord te praat, as jy dit nie sodanig toepas nie.

Moenie toelaat dat jou kinders ophou omgee nie
Die Bybel is skeptici se gunstelingteiken en ons kinders sal baie keer hoor hoe dit ’n antieke, irrelevante boek vol onakkuraathede en teenstrydighede is. As jy nie die Bybel gereeld saam met jou kinders bestudeer nie, is die kanse groot dat hulle op die lange duur nie meer sal omgee wat dit te sê het nie.
4Ouers behoort proaktief te wees en gereeld te hoor of hulle kinders vrae oor hulle geloof het
In ’n sekulêre wêreld waar kinders voortdurend met mededingende wêreldbeskouings te kampe het, sal daar vrae by hulle opduik. Daar is baie redes waarom kinders nooit antwoorde vir die vrae soek nie – daar is te veel ander dinge aan die gang; hulle is bang vir jou reaksie; of hulle stel dood-eenvoudig nie genoeg belang om te vra nie. In ons huis het ons ’n “vra-jou-vraag-aand” ingestel om hiermee te help.

5 Ouers moet die moeilike vra aan hulle kinders stel om hulle voor te berei
As jy jou kinders gereeld aanmoedig om vrae oor geloof te vra, sal julle talle goeie gesprekke hê. Die vrae wat belangrik is ter voorbereiding vir die sekulêre wêreld, is egter nie die tipe vrae wat by jou kinders sal opkom nie. Die meeste kinders dink byvoorbeeld nie daaraan om te vra hoe ons weet dat die Bybel werklik sê wat die outeurs oorspronklik geskryf het nie. Dit beteken egter nie dat jou kinders nie skeptici gaan teëkom wat hulle sal vertel dat die Bybel totaal onbetroubaar is nie.

Leer hulle die waarheid
Net soos ons nie wag dat ons kinders ons vrae oor die Tweede Wêreldoorlog vra voordat ons hulle daarvan vertel nie, moet ons nie wag totdat ons kinders se geloof uitgedaag word, voordat ons met hulle daaroor praat nie. Hulle sal ongetwyfeld die een of ander tyd skeptici teëkom wat met hulle oor hierdie onderwerpe sal praat. Daarom is dit so belangrik dat hulle die waarheid eerste by ons hoor voordat hulle die leuen teëkom.


NATASHA CRAIN is ’n Christen-blogger. Besoek christianmomthoughts.com

Click here to KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE weekly newsletter.

 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)