Pastoor Jack Martin is die hoof van Filadelfia Opleidingsentrum. Besoek www.myfiladelfia.com of skakel 021 863 0914.

Return to Home