Wat Sê Die Woord Van God Oor Skuld (Deel 3)

– deur Gerrie Bester

In die vorige artikels het ons gesien die Woord van God sê nie dit is ’n sonde om skuld te hê nie. Dit waarsku ons wel teen skuld wat slawe van ons kan maak en jou welvaart kan dreineer. Daar is ’n belangrike feit uit die Woord van Abba Vader wat ons moet oorweeg voordat ons skuld aangaan. God het nooit skuld as metode van voorsiening vir Sy kinders in die Bybel gebruik nie. Hy belowe om op baie maniere vir Sy kinders voorsiening te maak, maar het nooit lenings gebruik as metode om dit te doen nie. Nogal interessant, nè? 

God se voorsiening
Kom ons bestudeer ’n belofte uit die Woord van Abba Vader oor die voorsiening vir Sy kinders: “Die Here sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën; en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie.” – Deuteronomium 28:12

Twee betekenisse
Daar is twee beelde wat die Hebreeuse taal “skets” vir twee woorde in hierdie vers wat absoluut verstommend is! Dit is die Hebreeuse woord vir “uitleen” en “leen”, naamlik la’vah. In die konteks waarin la’vah in hierdie teksvers gebruik word, skets dit verskillende prentjies.
Die la’vah wat as “uitleen” vertaal word, beteken “om te verenig” of “saam te weef”. In die konteks van la’vah as “leen”, beteken dit egter “om onder ’n verpligting geplaas te word”.
Nou sien ’n mens ’n dieper betekenis in hierdie belofte van Abba Vader na vore kom: Hy belowe om Sy kinders en die werk van hulle hande so te seën dat die vrug daarvan voldoende sal wees om nasies saam te bind of te verenig. Sy kinders sal egter vry wees van die verpligting van skuld of om skuld aan te gaan wat jou ’n slaaf maak. Hoe wonderlik is die Woord van Abba Vader nie? 

Die seën het ’n voorvereiste
Daar is egter ’n voorvereiste vir hierdie seën en dit word in Deuteronomium 28:1 genoem – die belofte geld vir dié wat “die Here jou God ywerig gehoorsaam”. God se droom vir ons, Sy kinders, is dat ons vry van skuldverpligting sal lewe. Hy voorsien vir ons, maar dit bly ons verantwoordelikheid om hierdie voorsiening te bestuur. Ons kan dit spaar, bestee of weggee, maar Hy waarsku dat wanneer ons meer bestee as wat aan ons gegee is, skuld maar al te “gewillig” is om die arena te betree en ons onder die las van sy verpligting te plaas.
Daar is iets wat ons altyd moet onthou: Dit maak nie saak hoe-veel God voorsien nie, as ons meer uitgee as wat ons het, sal skuld ons altyd bind!


JUIG! Tydskrif (Julie 2018)

Return to Home