Wat Leer Die Woord Van God Ons Oor Tydsbestuur – Deel 3

– by Gerrie Bester

Ons het geleer dat elkeen op aarde elke dag 86 400 sekondes ontvang. Niks meer nie. Niks minder nie. Ons moet ’n verskeidenheid prioriteite in hierdie tyd inpas. Die oomblik dat ons hierdie tyd wat aan ons toegeken is verantwoordelik en as rentmeesters gebruik, en nie as verskoning vir ons laksheid nie,
begin dinge verander. Die woord van Abba Vader leer ons: “… en koop die tyd uit, omdat die dae boos is.” – Efesiërs 5:16. 

Wat beteken dit om die tyd uit te koop?
Wat probeer Abba Vader vir ons uit Sy Woord leer wanneer Hy sê ons moet die tyd uitkoop? Die uitdrukking “die tyd uitkoop” kan verwarrend wees, want hoe presies “koop” ’n mens tyd uit? Is dit hoegenaamd moontlik?
As jy egter na die Griekse woord kyk wat in hierdie konteks gebruik word, kom nog ’n stukkie waarheid uit Abba Vader se Woord na vore. Die Griekse woord, in Efesiërs vertaal met “uitkoop”, beteken “om vir jouself op te koop” (veral soos om ’n slaaf te koop om hom vry te stel). Begin dit nou meer sin maak? Dit beteken om ’n opoffering te doen sodat jy die beste van ’n geleentheid kan maak. (In Afrikaans beteken “tyd uitkoop” om dit so nuttig moontlik te bestee. Dit is wat jy met jou tyd moet doen!)

Afleidings wil ons kosbare tyd steel
Wanneer ons die tweede deel van die vers lees, sien ons die Woord sê dat “die dae boos is”. Dit beteken dat daar baie afleidings sal wees wat jou geleenthede, prioriteite en tyd probeer steel om jou weg te lei van Abba Vader se doel vir jou. Dinge wat ons versoek om ons te buite te gaan met sondige plesierighede waar ons tyd gemors word, of nog erger, wanbestee word omdat dit nie volgens God se plan en ons doel in Hom is nie.

God se manier om die tyd uit te koop
Miljoene mense het al op hulle sterfbed gelê met ’n brandende begeerte vir die geringste kans, teen watter prys ook al, om net nog ’n bietjie tyd uit te koop. Maar volgens die woord van Abba Vader koop ons die tyd nóú uit, in die hede, onder leiding van die Heilige Gees; ons het nie die voordeel om agterna ons tyd beter te bestuur nie.
Om voortdurend onder die leiding van die Heilige Gees te wees, is die enigste manier om die tyd uit te koop – dit is God se manier. 

Waar vind jy die doel in jou lewe?
Daar is ’n wêreldse gesegde wat ons dikwels op bufferplakkers sien: “One Life – Live It!” Maar die vraag is: Met watter doel leef jy jou lewe? Of dalk kan ons by die dieper kwessie uitkom: Wie se doel word in jou lewe verwesenlik? Impliseer “Live it” dat jy ’n emmerskoplys probeer voltooi in ’n wedloop teen jou uurglas wat uitloop? Of is dit ’n geleent-heid vol genade om die ware doel vir jou lewe te vind in die Een wat jou geskape en jou lewe uitgekoop het?
Dalk moet ons ’n bufferplakker maak wat lui: “One life that soon will be past. Only what you did for Christ will last.”

Return to Home