Wat Leer Die Woord Van Abba Vader Ons Oor Tydsbestuur? – Deel 2

– deur Gerrie Bester

Ons het die vorige artikel afgesluit met die harde werklikheid dat dit onmoontlik is om tyd te bestuur. Om enigiets te bestuur,
behels dat jy die gesag en mag het om dit te beheer of te ver-ander. Dit is nie die geval met tyd nie. Ons het geen beheer of gesag oor tyd nie omdat dit onstuitbaar is. Die prioriteite – dít wat ons moet inpas in elke genadige asemteug van tyd wat Abba Vader aan ons toegeken het – dit is nou ’n ander saak! 

Wat doen jy met die tyd wat God jou skenk?
Kind van die allerhoogste God, dink vir ’n oomblik na oor die volgende werklikheid: Elke oggend wanneer jou voete grondvat, skenk ons liefdevolle Abba Vader jou 86 400 sekondes om die doel waarvoor Hy jou geskape het, uit te leef – of om dit op ander take sonder Koninkryks-waarde te verkwis.
Geeneen van hierdie sekondes kan na die volgende dag oorgedra word nie. Jy kan dit nie stoor of spaar nie. Jy gebruik dit om Abba Vader se roeping vir jou te leef of om iets na te streef buite Sy wil. Jy het 86 400 sekondes per dag om Hom te verheerlik! Laat jy hulle geld? Daar is niemand op aarde wat ’n sekonde meer as iemand anders ontvang nie. Almal ontvang elke dag presies dieselfde hoeveelheid tyd. Wat doen jy met jou 86 400 sekondes?

Die tyd wat God jou skenk, is voldoende om jou roeping te vervul
Visualiseer ’n groot, ronde glasbak. Hierdie bak verteenwoordig die hoe-veelheid tyd wat elke dag aan elkeen gegee word. Jy kan nie die grootte van die bak verander nie – dit is 86 400 sekondes in deursnee – maar jy kan jou prioriteite bestuur om in die “tydbak” te pas. 

Kom ons sê aan die hand van ons voorbeeld dat hierdie prioriteite deur die volgende elemente verteenwoordig word:
• Groot klippe (belangrike prioriteite)
• Klein klippies (minder belangrike prioriteite)
• Sand (klein takies)
• Water (ander tydrowende dinge)
As ek my dag begin deur die bak met sand te vul, sal daar geen plek wees vir die groot of kleiner klippe nie. As ek die klein klippies eerste insit, sal daar nie genoeg plek wees om die groot klippe in te pas nie. Onthou, die grootte van die bak gaan nie verander nie! Daar is net een manier waarop alles sal inpas: Jy pak eers die groot klippe in; die kleiner klippies kan dan in die gapings tussen die groot klippe inpas; dan volg die sand wat al die spasies tussen die klippe sal vul; en laastens kan ek die water byvoeg, wat die bak sal vul en die lugborreltjies tussen die klippe en sand sal verplaas. As ek hierdie volgorde verander, sal een of meer van hierdie elemente nie inpas nie. Die glasbak van tyd uit die Vader se hand is voldoende – gewis vir Sy doel vir jou lewe!

Bid dat God jou sal help met jou prioriteite
Die vraag is: Wie bepaal ons prioriteite? Is dit die wêreld wat altyd meer van ons vereis, of is dit ons liefdevolle Vader wat ons roeping bepaal het? Wat sal gebeur as ons begin om Abba Vader te vra om ons dag volgens Sy wil en doel vir ons lewe te prioritiseer? Miskien sal van die “sand” uitgelaat word, maar al die “klippe van verheerliking” van Sy doel vir ons lewe sal veilig in die bak wees!


JUIG! Tydskrif (Desember 2017)

Return to Home