Jesus, Die Naam Bo Elke Naam

– deur Jacques Gombault

Dit was my graad 1 juffrou, nie my ma-hulle nie, wat vir ons die Bybelverhale soos ’n storieboek gelees het. Toonkrullekkerstories van Josef, Simson en natuurlik Dawid. Vir my het een storie egter nie hierby gepas nie – die verhaal van Jesus.

Dit was kompleet asof ek ’n paar dae skool gemis het toe Juffrou Jesus se storie verduidelik het, want ek het glad nie haar opgewondenheid gedeel nie – helde kan nie doodgaan nie! Nie aan ’n kruis nie!

Namate ek volwasse geword het, het dit só vir my gebly – Dawid was my held. Die Sondagskoolantwoord, Jesus versoen ons met God, het nie vir my sin gemaak nie, want Dawid het – sonder Jesus – ’n hegte verhouding met God gehad. Dan kan ek mos ook! Waar pas Jesus in die prentjie? 

Twee jaar later het ek die antwoord gekry op die vraag wat my hele lewe verander het. Van toe af het ek nie ophou leer nie, en vergun my om maar ’n paar openbarings te noem wat jy gerus kan bestudeer, want elkeen het sy eie boodskap:

• Jesus is die Woord wat lewend geword het (Johannes 1:14)
• Hy is ons Hoëpriester (Hebreërs 3:1, en 4:14),
• Deur Hom het ons geregtigheid ontvang (2 Korintiërs 5:21),
• Hy is die Prins van Vrede wat Sý vrede vir ons nalaat (Johannes 14:27).

Mag jy hierdie Kersseisoen verby die geëikte boodskappe oor Jesus lees en soek na ‘n nuwe openbaring en mag jy daarna ook seer, en selfs kwaad word as mense, dikwels onwetend, die kosbare Naam in ’n vloekwoord verander.


JUIG! Tydskrif (Desember 2016)

Return to Home