BId Saam Vir Die Nuwe Jaar

– deur Jacques Gombault

In 2015 het ’n televisiekanaal my gevra om die oggendoordenking van 28 Desember tot 2 Januarie 2016 te lei. Wat ’n voorreg! Ek kon oor Kersfees besin, die jaar afsluit én ’n nuwe jaar inlei. Toe ek egter tydens die afsluiting van die 1 Januarie-episode bid, het ek skielik geweldig benoud oor 2016 gevoel. In so ’n mate dat ek, terwyl ek bid, al die manlike kykers versoek het om op te staan in gebed voor ons God – mense wat my ken, weet ek doen nie gewoonlik sulke dinge nie. Vandag weet ek hoekom ek benoud was, want 2016 was inderdaad ’n rowwe jaar. En tog, gemeet aan hoe 2016 geëindig het, sal ek dit nie verruil nie; verseker ook nie weer wil beleef nie. Wat ’n voorreg om vandag van God se tasbare betrokkenheid in my lewe te kan getuig.

Dit is my voorreg om hier aan die begin van 2017 weer die land voor te gaan in gebed. Ek vra dus weer, mag die mans wat hierdie rubriek lees, opstaan voor ons God. Jy mag dalk deel in my opgewondenheid vir 2017, dalk is jy benoud. Onthou, karakter leer jy nie in ’n boek nie.

“Abba Vader, is U nie die God wat Hemel en aarde gemaak het nie, die God wat ons tot hier gebring het nie? Sal U ons nie ook van hier af verder lei nie? Ons dra hierdie jaar aan U op. Saam proklameer ons: U het ons nie ’n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en ’n gesonde verstand.’” (2 Timoteus 1:7)


JUIG! Tydskrif (Januarie 2017)

Return to Home