Op Die Regte Tyd Sal Daar ’N Oes Wees

– deur Erdine du Toit

“Ek sal my Gees uitgiet op jou kinders, my seën op jou nakomelinge.” – Jesaja 44:3b

Jou gebede vir jou kinders is die grootste erfenis wat jy as ma vir hulle kan nalaat. Een van ons dogters sê onlangs vir my: “Ek onthou daardie versie wat Mamma so baie vir ons gebid het.” Sy het verwys na Lukas 2:40. Ek het dit uit my Engelse Bybel gebid: “Lord, I pray that our daughters will grow and become strong in spirit and be filled with wisdom. I pray that Your grace and favour and spiritual blessings will be upon them. Amen.” Ek het dit vir baie jare byna daagliks oor hulle gebid. 

Toe ons ander dogter onlangs haar mening en opsomming oor ’n ingewikkelde situasie gee, het ek die Here geloof vir haar wysheid op so ’n jong ouderdom. Die Woord van die Here kan nóóit leeg terugkeer na Hom toe nie. Die Vader is wakker en getrou om wag te hou oor Sy Woord. ’n Groot uitdaging is om te kan onderskei wat my wil vir ons kinders is en wat die Here se wil vir hulle is. Gelukkig het ons die Heilige Gees wat ons Helper is en ons altyd sal help as ons Hom vra. Ons moenie moeg word om goed te doen nie (wat ons gebede vir ons kinders insluit), want op die regte tyd sal daar ’n oes wees. Hierdie waarheid is ook van toepassing op ons geestelike kinders.


JUIG! Tydskrif (Mei 2018)

Return to Home