Op Arendsvlerke

– deur Ilse Kleyn

“… soos ’n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here, net Hy alleen, sy volk gelei …” Deuteronomium 32:11,12

Oral waar ek gaan, hoor ek van uiters moeilike omstandighede waardeur die kinders van die Here gaan: siekte, dood, finansiële nood, ens. Golwe van moeilikhede en probleme tref ons. Ek herinner my aan Bybelfigure wat dit self nie maklik gehad het nie en het tot die besef gekom wat hoop werklik is: Jesus Christus self wat te midde van die moeilikheid die vierde Engel in die vuur is. 

Dit was juis die tronk wat die sleutel tot Josef se koningskap was. Dit was die leeukuil wat Daniël die gesag in Darius se koninkryk gegee het. Dit was die val van Jerigo wat die prostituut Ragab ’n nuwe lewe gegee het. Dit was ’n geveg met ’n reus wat Dawid die hand van ’n prinses gegee het en daarna ook die koninkryk. Dit was telkens iets negatiefs wat die sleutel tot elkeen se roeping en ware identiteit was. Wees dus bemoedig deur die volgende teksvers, want dit is in die woestyn waar Abba se kinders voorberei word: “Hy het sy volk in die woestyn gevind, in ’n onbewoonbare land waar woestyndiere skreeu. Die Here het sy volk omhels, hom vertroetel en versorg soos die appel van sy oog. Soos ’n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei, soos ’n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here, net Hy alleen, sy volk gelei; daar was nie ’n ander god by Hom nie. Die Here het sy volk die land in besit laat neem, en hom laat eet van die opbrengs van die lande, hom heuning uit klipskeure laat geniet, olie uit harde klip.” – Deuteronomium 32:10-13.


JUIG! Tydskrif (November 2017)

Return to Home