’n Nuwe Hart Vir Suid-Afrika

– by Ilse Kleyn

“En Ek sal hulle een hart gee, en ’n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle ’n hart van vlees gee.” – Esegië11:19

Ons is onlangs as ‘n groep kunstenaars genooi om in ‘n kerk te gaan skilder. Ons het vooraf doelbewus gebid om te hoor wat Abba vir hierdie kerk wil sê. Tydens een van ons gebedsessies het ’n beeld by my opgekom hoe Abba Sy hart uithaal en vir ons wil gee. In hierdie hart was Sy DNS – Sy hartklop. Agter hierdie hart was ’n boom – een met geweldige wortels en takke, en voëls wat na die boom aangevlieg kom.

Ek het hierdie beeld ’n paar weke voor 22 April ontvang en het sterk ervaar dit is nie net ’n beeld vir hierdie kerk nie, maar vir die hele Suid-Afrika.

In ons eie krag en met ons eie hart sal ons nie ’n verskil kan maak nie, maar as ons Hom toelaat om ons ‘eie ek’ met Sy hart te vervang, sal dinge verander. Daar is te veel een-man-koninkryke en liefdeloosheid in Sy Kerk. Hy het een Liggaam. Ons sal Sy boom aan sy vrugte ken. Sy boom is een van lewe waarheen die voëls van die wêreld aangevlieg sal kom en daar kom nesmaak. Daar is nie genoeg ruimte om al die Skrifte aan te haal nie, maar gaan lees asseblief hierdie Skrif en hoor wat Abba ook vir jou wil sê.

Spr 21:1, Jer 24:7, Jer 31:33, 2 Kor 3:18, Ps 1:3, Spr 11:30, Jer 17:8, Matt 7:18, Matt 7:19, Luk 13:19, Op 2:7.


JUIG! Tydskrif (Julie 2017)

Return to Home