Die Boogskutter

– deur Ilse Kleyn

“… soos ’n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here, net Hy alleen, sy volk gelei …” – Deuteronomium 32:11,12

Ek het onlangs weer met nuwe oë na Psalm 18 gekyk en deel graag ’n kosbare waarheid. Dawid beskryf in hierdie Psalm sy benoude omstandighede, omstandighede wat almal van ons met tye beleef: dood, geldnood, siekte, onregverdigheid, misdaad en vyandskap. Dawid roep God te midde van sy haglike omstandighede aan. Hy begin op sy knieë. Hy is ’n man wat weet waar sy hulp vandaan kom en God hóór sy geroep. Abba hoor altyd die opregte gebede van Sy kinders. God het dadelik die hemele en aarde geskud om Sy kind te help. God het Dawid ondersteun omdat Hy behae in hom gehad het. Dawid was ’n regverdige man, ons is ook regverdig, want ons is geregverdig deur die werk aan die Kruis. 

Dit val my op dat Dawid sy vyand steeds moet trotseer; daar is geen kitsoplossing nie. Dawid verklaar dat hy saam met sy God ’n bende stormloop en met sy God oor ’n muur spring – dis ’n vennootskap. God gee hom krag, Hy versterk sy enkels sodat hy nie val nie. God leer hom om ’n boogskutter te wees, hoe om oorlog te voer. Hierdie nuwe Dawid was in staat om sy vyande te oorwin. God het ook vir Dawid ’n koning gemaak – sy vyande is nie net verslaan nie, Dawid het hulle onderwerp en hulle moet hom dien. Soms verwag ons dat God alles vir ons moet doen, terwyl ons niks hoef te doen nie. Dis ’n leuen. Elke veldslag is daar sodat jy sterker kan word; elke oorwinning laat jou gesag toeneem.


JUIG! Tydskrif (Desember 2017)

Return to Home