-deur Elza Meyer / Turn2God

9 Mei 2018

Mei is regeringsmaand in Suid-Afrika:

  • Op 31 Mei 1902 is die Anglo-Boereoorlog beëindig met die Vrede van Vereeniging.
  • Op 31 Mei 1910 het die Unie van Suid-Afrika tot stand gekom.
  • Op 31 Mei 1961 het die Republiek van Suid-Afrika sy ontstaan gehad.
  • Op 9 Mei 1994 het Nelson Mandela Suid-Afrika in ’n nuwe bedeling ingelei.

Dis baie interessant dat Mei nie slegs in Suid-Afrika só ’n belangrike rol in terme van nasionale regering speel nie, maar ook in Israel. Op 14 Mei 1948 het Israel ’n onafhanklike staat geword.

Ons besef waarskynlik nie waarom Mei gekenmerk word deur soveel onrus, onluste en klem op grondbesit nie, maar die rede is eintlik ooglopend – mense tree onbewustelik op in ooreenstemming met wat in die geestelike ryk afspeel. Mei is die maand waarop grond in Suid-Afrika in die verlede van een gesagsliggaam na ʼn ander verskuif het. Ook die druk op Israel vanuit die Midde-Ooste en Rusland neem geweldig in Mei toe om dieselfde rede.

Alle mense het   ’n begeerte na grond en die Bose wil maar alte graag hierop inspeel.

PERSOONLIKE EIENDOM IS ‘N BYBELS ERKENDE BEGINSEL

Die Bybel leer duidelik dat privaat eiendom  ’n erkende beginsel is. As bewys hoef mens niks verder as die agtste opdrag in die Tien Gebooie te kyk nie, nl. “Jy mag nie steel nie.” Indien daar nie so iets soos privaat eiendom was nie, sou die agtste gebod oorbodig wees.

Die Bybel leer voorts dat God die finale eienaar van alle dinge is. Dink maar aan Psalm 24:1: “Die aarde behoort aan die Here met alles daarop, die wêreld en alles wat daarop lewe.”  In Psalm 50:12b lees ons: “…want aan My behoort die aarde en alles daarop. En in Psalm 89:12 lees ons: Aan U behoort die hemel, die aarde is U besitting, die wêreld en alles daarop – U het dit alles gemaak.”  As Skepper van die hemel en die aarde is alles dus Syne.

By implikasie beteken dit dat die mens se eienaarskap van grond en ander besittings direk onder gesag van God se hoër eienaarskap staan. Sy beginsels vir eienaarskap geld dus vir ons as ons die Bybel as gesaghebbend beskou. In wese is ons eintlik rentmeesters van God se eiendom, wat Hy aan ons toevertrou. In Genesis 1:28 lees ons: God sê toe:Laat Ons die mens maak volgens Ons beeld en gelykenis en laat hom heers oor die vis in die see, die voëls in die lig, die diere in die veld en alles wat op die aarde kruip.” Hoewel die mens nie die finale eienaar van enigiets op aarde is nie, het God tog aan die mens eienaarskap toevertrou.

Handelinge 5:1-19 word soms gebruik om aan te voer dat Sosialisme en Kommunisme die antwoord is en dat niemand geregtig is op privaat eiendom nie. Ek verwys na die verhaal van Ananias en Saffira. Van die gelowiges in die vroeë kerk het vrywillig van hul eiendom verkoop en die opbrengs gebruik om minder bevoorregte medegelowiges te help. Ongelukkig het Ananias en Saffira met die verkeerde motiewe ook van hul eiendom verkoop en toe voorgegee dat hulle die volle inkomste wat hul daaruit verdien het, vir die kerk wil gee. In sy gesprek met hulle het Petrus gemaan dat hulle nie nodig gehad het om hul grond te verkoop nie. Nie die kerk van destyds of die staat het mense onteien nie. Luister na Petrus se woorde: “Die grond was joune om te verkoop of nie. En selfs na jy dit verkoop het, kon jy met die geld gedoen het wat jy wou, vers 4.” Petrus se uitspraak voorveronderstel dus dat die individu die reg het tot privaat eiendom.

Die huidige probleem wat Suid-Afrika in die gesig staar, spruit uit die besluit om vir mense wat desperaat is vir ’n stukkie grond van hul eie, te sê hulle kan eiendom bekom sonder om iemand anders daarvoor te vergoed. Die afgelope week het hierdie uitspraak ʼn interessante wending geneem toe mense onder andere ook in Soweto en ander swart woongebiede onwettig grond vir hulself begin toe-eien het.

Hoe nou gemaak met die feit dat daar vantevore onregmatig grond onteien is? Sekerlik sal ons vir mekaar moet sê dat privaat eiendomsreg ’n swaard met twee snykante is. Net soos ons almal moet erken niemand het die reg gehad om mense in die verlede onregmatig te onteien nie, net so moet ons vandag die waarheid in die gesig staar, dat dit ook nie nou kan werk nie. ’n Beter oplossing is nodig.

Die groot meerderheid mense het nie ’n behoefte aan ’n groot stuk grond iewers op die platteland nie. Mense wil kan woon waar hulle werk. Daar is nie ’n eenvoudige oplossing vir hierdie probleem nie. Daarom moet ons in die volgende paar maande baie ernstig bid vir ’n Godgegewe oplossing. Net God het ’n grondplan vir Suid-Afrika se grond-plan.

Ek wil graag ’n gedeelte uit Francis Frangipani se boek, This Day We Fight, aanhaal en elkeen uitdaag om só te bid vir die volgende ses maande oor hierdie baie belangrike saak:

ARISE PRAYER WARRIORS!

Jesus told a parable to show that men ought to pray at all times and not lose heart (Luke 18: 1-8). In other words, if you are not praying, you will lose heart. Most of the things you pray for you will have to pray through in order to get the answer. God desires to see something deeper come out of your prayer time than just you getting an answer to prayer. He wants you to become like Jesus. So He arranges character-forming battles that not only will ultimately change the world around you, but will change you first. This is what all true prayer warriors have discovered.

When we picture a prayer warrior, we usually envision a great-aunt or grandmother. I think that every family has one. You never find them looking into a crystal ball to know the future for little Johnny; they are at the throne of God creating Johnny’s future in prayer. They are not wondering if Mary is going to make it; they are praying her through to victory. They do not have time to lament Harry’s drinking problem; they are storming Heaven to see him delivered.

Prayer Warriors are the most frightening, powerful, demon-chasing, world-moving beings on earth. In truth, they are co-creators with God! They look at astrological predictions and rebuke them. They never wonder about the future because they are too busy creating it. Prayer warriors are positioned by God to stand in faith for their families and churches and cities. Prayer is stronger than kings and mightier than armies. Prayer is the most powerful force on earth!

Kom ons bring hierdie baie belangrike saak voor God en ontvang onder Sy leiding en gesag ’n wonderlike grondplan vir Suid-Afrika se grond plan, wat al die mense in ons land sal seën en ons ekonomie sal laat blom!


 

Return to Home

Gee Jou Mening


Deur aan te teken, gee jy toestemming om ons insiggewende weeklikse nuusbrief te ontvang.
Jy kan te enige tyd kies om dit te kanselleer.