-deur Daniela Ellerbeck

9 Augustus 2018

Freedom of Religion South Africa (FOR SA) is op verskeie terreine besig om gelowiges se reg op godsdiensvryheid te verdedig – voor die Parlement, die howe en verskeie regeringsliggame.

Godsdiens en haatspraak

Die Departement van Justisie het ongeveer 76 000 voorleggings ontvang ná die publisering in Oktober 2016 van die Wetsontwerp op die Voorkoming en Bestryding van Haatmisdade en Haatspaak. FOR SA, tesame met talle ander godsdiensorganisasies, het hard baklei vir ’n uitsluitingsklousule vir godsdiens. Onlangs het die adjunkminister egter aan die Parlement gesê hierdie vrystelling sal waarskynlik net op preke van toepassing wees, nie op uitlatinge deur individuele gelowiges nie.

Die stryd is dus nog nie gewonne nie. “Haatspraakwette” word deesdae wêreldwyd gebruik om Christen-gelowiges se monde te snoer. Die hersiene wetsontwerp sal eersdaags in die Staatskoerant vir openbare kommentaar gepubliseer word. Dit is uiters belangrik dat gelowiges en godsdiensorganisasies weer kommentaar lewer.

Staatsamptenare dalk verplig om gays te trou

’n Wysigingswetsontwerp is onlangs gepubliseer ingevolge waarvan die klousule oor “gewetensbeswaar” in die Wet op Burgerlike Verbintenisse geskrap word. Indien dit aanvaar word, mag staatsaangestelde huweliksbeamptes nie meer op grond van “gewetensbewaar” weier om dieselfde-geslag-huwelike te bevestig nie. Me. Deidre Carter, MP van Cope (Congress of the People), het dié wysiging voorgestel. FOR SA het voorleggings oor die wetsontwerp gedoen omdat dit huweliksbeamptes se reg op vryheid van geloof skend.

Regulering van godsdiens

Die swaard van lisensiëring wat oor kerke en geloofsgroepe in Suid-Afrika gehang het, is weggekeer danksy insette van FOR SA en talle godsdiensorganisasie. ’n Nasionale Raadgewende Konferensie sal nou saamgestel word om die geloofsgemeenskap geleentheid te gee om self oplossings vir probleme in geloofsgemeenskappe te vind.

Dissiplinering van kinders

FOR SA wag steeds om te hoor of sy aansoek geslaag het om appèl aan te teken teen die Johannesburgse Hooggeregshof se besluit verlede jaar oor dissipline in die huis. Die hof het beslis dat dit ’n strafbare oortreding is as ouers hul kinders tugtig. Volgens FOR SA maak dit ernstig inbreuk op die regte van ouers om volgens hul godsdiensoortuiginge te besluit wat in die beste belang van hul kinders is. Dit is ook ’n skending van godsdiensvryheid deurdat dit aan gelowiges voorskryf hoe hulle die Skrif moet vertolk en toepas. Die voorbidding en geldelike steun van gelowiges word in hierdie saak gevra. Meer inligting is te vind by http://forsa.org.za/i-want-to-support-for-sa-as-they-defend-parental-rights/

 

Selfbeskikking van die Kerk

FOR SA is ook betrokke by die verdediging van die selfbeskikking van die Kerk na aanleiding van die saak Gaum vs die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Pretoriase Hooggeregshof. Die saak gaan oor die NGK se besluite oor en hantering van gay-huwelike. Volgens FOR SA kan dit daartoe lei dat die reg van geloofsgroepe, kerke en godsdiensorganisasies benadeel word om hul eie leerstellinge te bepaal en hul eie sake volgens hul vertolking van die heilige geskrifte te reël.

Diensverskaffers onder skoot

Diensverskaffers in die huweliks- en vermaaklikheidsbedryf kom toenemend onder skoot omdat hulle nie by gay-huwelike betrokke wil wees nie. FOR SA is besig om verskeie diensverskaffers voor die SA Menseregtekommissie en die Kommissie op Geslagsgelykheid te verdedig. FOR SA is ook betrokke by sake wat te doen het met “onbillike diskriminasie” en “haatspraak” teen kerke, Christelike bedienings en sakeondernemings.


Bron: https://forsa.org.za/

Return to Home

Gee Jou Mening


Deur aan te teken, gee jy toestemming om ons insiggewende weeklikse nuusbrief te ontvang.
Jy kan te enige tyd kies om dit te kanselleer.