-deur FOR SA

7  Maart 2018

Op Donderdag 1 Maart het die  Kommissie vir die Bevordering van Beskerming van die Regte van Kultuur-, Godsdiens- en Taalgemeenskappe (KGT) onder leiding van die voorsitter mev. Thoko Mkhwanazi-Xaluva ‘n perskonferensie belê en sensasionele verklarings gemaak oor die tragiese gebeure by Ngcobo in wat blykbaar ‘n poging is om steun vir die aanbevelings in sy Verslag oor die Kommersialisering van Godsdiens te werf.

Dit volg op die uitsprake van die KGT oor die naweek, waar hy die parlement blameer vir die versuim om hierdie aanbevelings te aanvaar en te implementeer. Hulle sal nou aansoek doen by die Grondwetlike Hof vir ‘n verklarende bevel of die staat die mag het om godsdiens te reguleer op soortgelyk manier as wat ander beroepe gereguleer word en of die KGT se verslag en aanbevelings aan die regering bindend is op dieselfde wyse as dié van die Openbare Beskermer.

Hoewel die KGTL elke reg het om die Grondwetlike Hof te nader, is dit verontrustend dat die kommissie steeds krities staan teenoor die oop, demokratiese proses wat op sy aanbevelings gevolg het. Freedom of Religion (FOR SA)  loof die COGTA (Cooperative Governance and Traditional Affairs)  parlementêre portefeuljekomitee vir die regverdige  wyse waarop hulle die publiek toegelaat en aangemoedig het om deel te neem en hulle insette en aanbevelinge in ag geneem het.

By die  COGTA-vergadering in Oktober 2017  het meer as 30 groepe, bestaande uit die vernaamste denominasies, kerkgroepe, ens. die geleentheid gehad om voorleggings te maak ten opsigte van die KGT se verslag en aanbevelings. Die KGT se aanbeveling dat die kommissie (as staatsinstelling) aangestel word as die “finale arbiter van godsdiens” met die mag om aan elke godsdienspraktisyn en plek van aanbidding lisensies toe te staan, is verwerp omdat dit staatsbeheer van godsdiens sou wees, wat ongrondwetlik is.

Tydens die onlangse inligtingsessie het die KGT se voorsitter COGTA gekritiseer omdat hy na hierdie breë verteenwoordiging van Suid-Afrika se geloofsgemeenskap geluister het en het uitgevaar omdat COGTA die KGT-verslag se aanbevelings nie geïmplementeer het nie. Hierdie reaksie is bisar in ‘n demokrasie wat die publieke deelname in die wetgewingproses verwelkom.

Dit word toenemend duidelik dat die KGT nie belangstel om ʼn verhouding te bou met die godsdiensgemeenskap wat hulle veronderstel is om te dien en te verteenwoordig nie.

Dit is ook sorgwekkend dat die KGT blykbaar onder die indruk verkeer dat hy  dieselfde vlak van uitvoerende gesag as die kantoor van die Openbare Beskermer geniet. Artikel 185 (2) van die Grondwet maak dit egter duidelik dat die KGT ‘n ondersoekende en adviesliggaam is en dat sy aanbevelings, in teenstelling met die Openbare Beskermer, bloot leiding aan die parlement verskaf en dat dit nie bindend is nie. Deur sy verslag aan COGTA voor te lê, het die KGT sy mandaat vervul en die feit dat COGTA ná uitgebreide beraadslagings en openbare deelname geweier het om die KGT se aanbevelings te ondersteun, beteken nie dat die KGT ” nutteloos “en” gemarginaliseer ” is nie.

Die KGT-voorsitter het gesê omdat die aanbevelings in hul verslag nie deur die parlement geïmplementeer is nie, is die KGT “betekenisloos en kragteloos” en moet gesluit moes word om belastingbetalersgeld te spaar. Dit is egter nie die waarheid nie. Die KGT het beide die mag en die plig gehad om in te gryp in die saak van die “Seven Angels” -kultus toe hy in 2016 bewus gemaak is  van die wettelose aktiwiteite. Daar is ʼn verslag oor ʼn ontmoeting tussen die voorsitter en die kultusleierskap, waar sy hulle ingelig het dat hulle verskeie wette oortree. Die KGT het dus kennis gedra  van hierdie saak lank voor die tragiese gebeure plaasgevind het. Volgens Artikel 5 (1) (k) van die KGT-wet  word die KGT bemagtig om ‘n tersaaklike aangeleentheid onder die aandag van die toepaslike gesag of staatsorgaan te bring en, waar toepaslik, aanbevelings te maak aan sodanige owerheid rakende die hantering van so ‘n saak. Die KGT kon ingegryp het, maar het blykbaar verkies om dit nie te doen nie.

FOR SA hou daarom steeds vol dat die KGT ʼn  verduideliking moet gee vir hulle optrede – gegewe die mag en die plig wat hulle gehad  het om die betrokke owerhede en staatsorgane reeds in 2016 te waarsku en aan te raai om die Seven Angels -kultus te ondersoek. .

Vir meer inligting, kontak:

Michael Swain

Uitvoerende Direkteur, vir SA

E-pos: Michael.swain@forsa.org.za

Sel: 072 270 1217


Bron: forsa.org.za

Return to Home

Gee Jou Mening


Deur aan te teken, gee jy toestemming om ons insiggewende weeklikse nuusbrief te ontvang.
Jy kan te enige tyd kies om dit te kanselleer.