-deur Elza Meyer

12 Julie 2018

VERSOENING DEUR DIALOOG

’n Joernalis skryf oor die huidige konsultasies rakende die grondkwessie en die handves vir myne: “Hoe meer ons praat, hoe verder raak Suid-Afrikaners van mekaar verwyder.”

Daar is baie diep krake in die Suid-Afrikaanse gemeenskap. En die huidige gesprek oor grondhervorming en die handves oor myne is nie besig om mense nader aan mekaar te bring of ’n oplossing te bied nie. Daarby het ons ook diepgaande rasseprobleme wat meer as gesprek nodig het.

In die verlede het verskeie leiers in ons samelewing, asook sommige politici soos Bantu Holomisa, vas geglo dat dialoog Suid-Afrika se wonde gaan heel en mense in staat gaan stel om die toekoms sáám in te gaan. Dit was die doel met die Waarheids- en Versoeningskommissie en dit was wat F.W. de Klerk en Thabo Mbeki voorgestel het toe hulle gevra het vir nasionale dialoog met die openbaarmaking van die Staatskaping.

Waarskynlik was dit ook deel van pres. Cyril Ramaphosa se uitroep in sy presidensiële rede, toe hy gesê het: “Thuma Mina – ’n Nuwe Dag het aangebreek.” Hy het later aangevoer dat die bedoeling was om Suid-Afrikaners te mobiliseer om op ’n gesamentlike visie te fokus.

GRONDHERVORMING

Die huidige gesprek rakende grondhervorming en die handves op myne wys vir ons dat die verskillende partye se benadering totaal uiteenlopend is: Boere vrees dat hulle, hul grond kan verloor en ander belangegroepe wil net ’n stukkie grond hê. Koning Goodwill Zwelitini het tot die gesprek toegetree met ’n imbizo verlede week, waarin hy die staat daarvan beskuldig het dat hulle die Zoeloe-nasie van hul grond wil beroof.

Sonder gemeenskaplike gronde vir gesprek, praat almal bymekaar verby en te midde van al die onsekerheid en vrees aan die een kant en desperate nood en selfs openlike nyd aan die ander kant, ontbreek ’n fasiliteerder wat die situasie kan ontlont.

HANDVES OOR MYNE

Tydens die gesprekke oor die handves vir myne die afgelope naweek in Boksburg kon die verskillende partye mekaar ook nie vind nie. Die minister van mynwese, Gwede Mantashe, het ruiterlik erken dat die gesprek tussen die twee belangegroepe, naamlik die mynbase aan die een kant en die mynwerkers aan die ander kant, gekenmerk is deur ’n gebrek aan vertroue en selfs vyandigheid.

GESPREK ALLEEN BOU NIE DIE BRUG NA VERSOENING NIE

Die Christelike geloof bevat die boublokke vir ’n gesonde samelewing en leer ons baie duidelik hoe die pad na versoening loop. Versoening vind nie bloot op grond van dialoog plaas nie – die betrokke partye moet bereidwillig wees om mekaar om vergifnis te vra en met vergewensgesindheid met mekaar om te gaan.

Jesus het Sy lewe gegee sodat ons met die Vader versoen kon raak deur die vergifnis van ons sonde.

Sondevergifnis speel nét so ’n belangrike rol in ons eie lewens.

SONDER VERGIFNIS GAAN ONS MEKAAR NIE VIND NIE

Daar is ’n baie goeie rede waarom die Bybel ons tot vergifnis oproep. Ek dink nou sommer aan Jesus se woorde in Matteus 6:12 & 14. In die Ons Vader leer Hy ons bid: “Vader, vergeef ons sonde soos ons hulle wat teen ons oortree het, vergewe.” En net daarna het Hy gesê:” As julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle Hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Hemelse Vader julle ook nie vergewe nie.”

Vergifnis stel ons in staat om die verlede te los waar dit hoort – agter ons! Elke fout, gebrek en oortreding wat jy teen iemand anders hou, bind jóú vas en verseker dat jou toekoms net soos jou verlede gaan lyk – pynlik en sonder vreugde.

Jesus het hierdie beginsel baie mooi verduidelik toe Hy die Gelykenis van die Onvergewensgesinde Amptenaar in Matteus 18:21-35 vertel het. Die man wat sy koning volgens die nuutste vertalings miljoene geskuld het en vir wie al sy skuld afgeskryf is toe hy om genade gesmeek het, kon sy mede-amptenaar wat hom eintlik min geskuld het, nie behandel soos hy behandel is nie. Daarop het die koning gesê: “Moes jy nie ook jou medeamptenaar jammer gekry het soos ek vir jou jammer gekry het nie? Woedend het die koning hom toe oorgegee aan die folteraars om elke sent uit hom te pers totdat hy al sy skuld betaal het. So sal My Hemelse Vader ook met julle maak as julle wier om ander met julle hele hart te vergewe.”

ONS KIES SELF DIE UITKOMS

Eers wanneer ons bereid is om die verlede agter ons te los, sal ons gemeenskaplike gronde vind vir ‘n gesamentlike toekoms, waarin niemand benadeel word nie.

Ons moet bid! Meer as ooit! Hierdie stryd teen onvergewensgesindheid bind Suid-Afrikaners aan die sondes van ons vaders en kan alleenlik gewen word as ons God toelaat om toe te tree! Jesus het reeds die oorwinning behaal en wil almal in ons land in Sy oorwinning laat deel!


Bron: turn2god.co.za

Return to Home

Gee Jou Mening


Deur aan te teken, gee jy toestemming om ons insiggewende weeklikse nuusbrief te ontvang.
Jy kan te enige tyd kies om dit te kanselleer.