-deur Michael Swain

8 Augustus 2018

Die departement van maatskaplike ontwikkeling het onlangs die derde wysingswetsontwerp op die Kinderwet uitgereik. Dit is daarop gemik is om enige vorm van lyfstraf deur ’n ouer onwettig te verklaar – ongeag hoe lig of goed bedoel dit straf was. Ouers sal dan potensieel blootgestel wees aan kriminele vervolging vir die aanranding van hul kind. Daar sal ook nie meer wetlike verweer vir die ouers wees nie. Die publiek word genooi om teen 7 September skriftelike kommentaar op die wetsontwerp in te dien. Kommentaar kan per e-pos aan me. Sarah Mabasa gestuur word by SarahMaf@dsd.gov.za

Die wysigingswetsontwerp lê ’n aantal wysigings aan die Kinderwet van 2005 voor. ’n Afskrif van die Wetsontwerp kan hier besigtig word.

Afdeling 8 van die wetsontwerp stel voor dat slegs “positiewe dissiplinering” (wat nie in die wetsontwerp gedefinieer word nie) volgens wet aanvaarbare vorms van tugtiging sal wees. Dit stel spesifiek voor dat lyfstraf tuis verbied word en dat die verweer van redelike tugtiging afgeskaf moet word.

[In gewone taal beteken dit dat die wetsontwerp enige vorm van lyfstraf van kinders deur hulle ouers onwettig maak – ongeag hoe lig dit is of goed die ouer dit bedoel. Die ouer kan krimineel vervolg word vir aanranding van sy / haar kind en daar is geen ander wette ter verdediging daarvan nie.]

Freedom of Religion South Africa (FOR SA) moedig dus openbare deelname aan in die provinsiale konsultasieproses en dat skriftelike voorleggings op die wetsontwerp gemaak word met die volgende hoofbesware in gedagte:

1) Bestaande wetgewing (insluitend die Kinderwet, die Wet op Huishoudelike Geweld, en die kriminele oortreding van “aanranding”) bied reeds voldoende beskerming teen kindermishandeling en geweld. Die wysiging skep egter ’n ernstige bedreiging vir ouerlike regte en godsdiensvryheid. Dit ontneem ouers van die reg om self te besluit wat in die beste belang van hul kinders is – ooreenkomstig hul eie morele of Bybelse oortuigings.

2) Hoewel die staat moet ingryp waar fisieke geweld of mishandeling plaasvind, kan ’n statutêre verbod op lyfstraf in die huis lei tot ’n situasie waar beduidende hoeveelhede belastinggeld verkwis word in hofsake met ouers en gesinne waar geweld nie ’n probleem is nie. Sulke fondse kan liewer gebruik word vir gesinne en gemeenskappe wat werklik kwesbaar is en waar sulke ingryping nodig is.

 

Provinsiale konsultasies op die wetsontwerp sal in Augustus soos volg gehou word:

 Gauteng (Johannesburg / Pretoria), Vrystaat (Bloemfontein)

15 – 17 Augustus

Wes-Kaap (Kaapstad), Limpopo (Polokwane)

22 – 24 Augustus

Noord-Kaap (Kimberley), Noordwes (Rustenburg), KZN (Durban)

29 – 31 Augustus

Oos-Kaap (Port St Johns), Mpumalanga (Nelspruit)

5 – 7 September

* Die bogenoemde skedule, wat verskil van die oorspronklik gepubliseerde skedule, is soos op 6 Augustus 2018 van die departement ontvang. In hierdie stadium het die departement aangeraai dat die plekke waar die vergaderings gehou sal word, nog bevestig moet word. Sodra daardie inligting beskikbaar is, sal FOR SA die inligting bekend maak. Alternatiewelik kan deelnemers me Sarah Mabasa (DSD Chief Directorate: Children’s Legislation, Monitoring and Reporting) direk by SarahMaf@dsd.gov.za kontak of 012 – 312 7725 skakel.

Daarbenewens moet skriftelike kommentaar op die wetsontwerp teen 7 September ingedien word. Kommentaar kan per e-pos aan me. Sarah Mabasa by SarahMaf@dsd.gov.za en mev. Matlhogonolo Sebopela by MathlogonoloS@dsd.gov.za gestuur word.


Bron: FOR SA

 

Return to Home

Gee Jou Mening


Deur aan te teken, gee jy toestemming om ons insiggewende weeklikse nuusbrief te ontvang.
Jy kan te enige tyd kies om dit te kanselleer.