Op 31 Oktober 1517 het Martin Luther sy 95 stellinge teen die kerkdeur in Wittenberg, Duitsland, vasgespyker en daarmee die Protestantse Reformasie begin. Vanjaar vier ons die 500ste herdenking van die Reformasie.

In die gees daarvan het ds. Marcel Vosloo van die NG moedergemeente in die Strand, naby Somerset-Wes, op 31 Oktober ʼn verklaring, “Maak Jesus Weer die Hoof van Sy Kerk”, teen die kerk se deur vasgeplak.

In sy kort toespraak daarna het hy die volgende verklaring gemaak:

“Ek doen hierdie liefdesoproep omdat baie van die teoloë deesdae nie meer glo dat Jesus uit ’n maagd gebore is nie; hulle glo nie aan ’n hel nie, hulle glo nie aan satan nie. Vroeër vanjaar het Chris Jones iets in die Kerkbode oor die Reformasie geskryf en gesê die Woord van God  is nié die Woord van God nie, maar woorde van mense óór God. Die woorde is wat die mense geraai het oor die Here en hoe hulle gedink het Hy is. Die Bybel sê egter duidelik dit is deur die Gees geïnspireer.  Dit is ’n baie ernstige saak hierdie. Ons moet teruggaan na Jesus en Hom en Sy kragtige woorde opnuut ontdek. Hierdie teologiese beskouings waarna ek verwys het, word onder ’n dekmantel gehou, dit word nie Sondag van die kansel af gepreek nie, maar die geloof wat die Woord van God kinderlik glo, word afgebreek. Dinge waarmee die moderne teoloë nie saamstem nie, word verdoesel in wetenskaplike redenasies. Op dieselfde manier van redenasie oor die Skrif en geloofstandpunte, , skryf hulle voor hoe ons homoseksualiteit moet hanteer en dat ons dit kan goedkeur. Dit is  teen hierdie agtergrond dat ek die verklaring opgeplak het en hoekom ek benoud is in my binneste oor hoe predikante deesdae in die kweekskole opgelei word en wat besig is om plaas te vind.  Ons moet terugkeer na die waarheid en maatstaf van God se Woord as die rigsnoer en nie God se Woord aanpas by die samelewing se denke nie.”

Die inleidende paragraaf van die dokument verklaar die volgende:

“Maarten Luther het vandag presies 500 jaar gelede dit nodig gevind om die kerk van die dag te vra om terug te keer na suiwere Woordbediening. Dit het vandag –  31 Oktober 2017 – nodig geword om ʼn oproep tot die kerk te maak om die Lewende Woord, Jesus die Christus, sy regmatige plek in die Kerk te laat inneem. Daar word nie onvoorwaardelik voor Jesus as die Wysheid van God gebuig nie. Jesus word toenemend beskou as Iemand met “voorwetenskaplike kennis” wat nie in staat is om gesaghebbend aan ons leiding te gee nie.

Omdat die Kerk in onsekerheid oor sy Leier verval het, word daar nou gepoog om die kerk as ‘ ʼn ruim huis’ te sien, waar alle leerstellinge geduld word.”

Die verklaring gaan voort om puntsgewys tien sake aan te roer wat vir ds. Vosloo van kardinale belang is, dit behels onder meer: Christus as Hoof van die Kerk; ons benadering tot die Skrif, die bestaan van die duiwel, die ewige verderf en die Bybelse beskouing van die huwelikverhouding.

Hy sluit die verklaring af met die versoek dat die Kerk ʼn gesprek sal begin hoe om Jesus as die vleesgeworde Woord weer Sy regmatige plek as Hoof van die Kerk te  laat inneem.


Vir die volledige verklaring, kliek hier  http://www.joydigitalmag.com/wp-content/uploads/2017/11/Liefdesoproep-ds.-Marcel-Vosloo.pdf

Return to Home

Gee Jou Mening


Deur aan te teken, gee jy toestemming om ons insiggewende weeklikse nuusbrief te ontvang.
Jy kan te enige tyd kies om dit te kanselleer.