–deur Dirkie van der Spuy

Die spreekwoord sê dat jy ’n wag voor jou mond moet plaas, maar die eintlike plek waar die wag opgestel moet word, is in jou gedagtes. Dit is die grens wat die vyand probeer kruis om ons verkeerde dinge te laat doen of sê. Jesus het verduidelik hoe belangrik dit is om ons gedagtes skoon te hou. Hy het mense gewaarsku dat as jy slegte gedagtes oor iemand koester, ’n beledigende of skelwoord uitspreek, dit in God se oë reeds moord is (Matt 5:21-24).

Hou wag oor jou gedagtes

Jesus beskou die saadjie wat geplant word, in presies dieselfde lig as die ‘volgroeide doringbos’. Die saadjie van ’n verkeerde gedagte is reeds sonde, al wys dit nog nie die gevolge nie. Jesus leer ons om geen plek vir ’n verkeerde ge­dagte, haat, bitterheid of onvergewensge­sind­heid, te gee nie. As daar ‘n vergeldende gedagte in ons hart opkom, moet ons daardie persoon dadelik vergewe. In Jesus se tyd was daar skynheiliges wat vroom en godsdiens­tig voorgekom het, maar neergesien het op ander wat egbreuk gepleeg het. Jesus verduidelik aan hulle dat onrein gedagtes in God se oë reeds sonde is. Jesus waarsku hierdie skynheiliges dat hulle in mense se oë dalk nog nie egbreuk gepleeg het nie, maar God sien dat hulle onrein ge­dagtes vertroetel (Matt 5:28).

Begin in jou gedagtes

Jesus leer ons om in ons gedagtes te begin en dit te beskerm, want dit is waar sonde begin wortelskiet. Ook die Spreuke-digter beveel ons om ons gedagtes meer as enig­iets anders op te pas (Spr 4:23). As ons rein en in liefde wil lewe, moet ons in ons harte ’n besluit neem om ons gedagtes te bewaak, sodat daar nie ’n opening vir die saad van versoeking is nie. Om oorwinning oor sonde te kry, beteken dus ook dat ons ons gedagtes voor God regstel. Elke seksuele sonde, alle roof, geweld of moord, begin reeds in ons gedagtewêreld.

Daar is ’n vyand

Paulus waarsku ons dat elke dag ’n stryd teen bose magte wat heers oor hierdie sondige wêreld (Ef. 6:12) is en nie teen mense van vlees en bloed nie. Petrus het Jesus probeer keer om nié die lydenspad na Golgota te loop nie. Jesus het omgedraai en die satan, verskuil agter Petrus, bestraf en beveel om weg te gaan. Jesus kon verby die vlees en bloed in die geestesryk sien hoe satan Hom probeer keer om God se wil te doen.

Daarom het Jesus die vyand openlik bestraf deur sy beste vriend te berispe: “Moenie in my pad staan nie, satan, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê.” Mark 8:33. Jesus het verstaan hoe belangrik dit is om wag te hou oor ge­dagtes; daarom het Hy nie toegelaat dat die gedagte wat Petrus gesuggereer het, posvat en in Hom groei nie. God wil ons lewens verander en ons in Sy diens gebruik; daarom plaas Hy sekere gedagtes in ons waarop ons moet reageer. Jesus vertel die gelykenis van ’n saaier wat saad saai, sodat dit sal groei en vrug dra. Sommige van die saad val egter op die harde pad en voëls pik dit op. Dié saad ontkiem, groei en dra nooit vrug nie. Hiermee verduidelik Jesus hoe die satan God se saad uit ons gedagtes steel sodat hierdie goddelike saad nie groei en vrug dra nie (Matt 13:19).

Gedagtes

Paulus verduidelik verder dat ons in ’n geestelike stryd gewikkel is wat nié met menslike wapens beveg kan word nie. Daarom moet ons die verskuilde vyand raaksien en besef dat hy ons ge­dagtewêreld wil beheer deur leuens in ons gedagtes te vestig en valse persepsies te skep. Paulus verduidelik hoe belangrik dit is dat ons elke gedagte aan Christus gehoorsaam maak (2 Kor 10:3-5). Dit beteken dat ons nét vir die waarheid en vir God se Woord in ons gedagtes plek gee. Die vyand sal ons byvoorbeeld wil oortuig dat ons swakkelinge is en té minderwaardig, sondig en swak om vir God iets te doen; ons probeer oortuig om nie ons roeping op aarde uit te leef nie. Ons moet egter die leuens raaksien, sodat ons dit met die waarheid, dat God ons goed en nuut kom maak het, kan vervang: Dat ons tot álles in staat is deur Christus wat ons krag gee. Ons moet dus God se Woord bestudeer, memoriseer en deel van ons lewens maak. Ons moet dit bedink en ons gedagtes vul met wat goed, mooi en tot eer van God is (Fil 4:8).

Gee jouself oor aan God

Om elke oomblik rég te lewe volgens die Wil van God, moet ons gedagtes deur God beheer word. Ons moet teen ons sondige natuur, onsself en ons gedagtes standpunt inneem as ’n offer aan God sodat Hy dit kan vernuwe (Rom 12:1-2). Jesus het aan die Kruis vir ons sondes gesterf. Hy het ook uit die dood opgestaan om deur Sy Heilige Gees in ons te kom lewe. As die Heilige Gees ons gedagtes beheers, sal ons binne God se volmaakte Wil lewe. Gee jou hart en jou gedagtes aan Jesus oor sodat Hy jou kan reinig, vul en lei om Sy Wil op aarde te doen.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)