–deur Val Waldeck

 EK KAN NIE VERSTAAN HOE GOD DIE MOLESTERING VAN KLEIN KINDERTJIES KAN TOELAAT NIE. EK BEVRAAGTEKEN NIE SY ALMAG EN LIEFDE NIE; DIT IS NET VIR MY BAIE MOEILIK OM TE VERSTAAN.

Die hartseer werklikheid is dat God aan die mens ʼn vrye wil gegee het en mense ly a.g.v. die keuses wat hulle maak. Dit is waarom die Here ons aanmoedig om te bid: “Bevry ons van die greep van die Bose” Matt 6:13 – ons het die beskerming nodig in hierdie verskriklike tye en as ons Hom om hulp vra (uit vrye wil), sál Hy dit doen. Ouers het ʼn enorme verantwoordelikheid teenoor hulle kinders deur vir hulle te bid en hul kinders te leer hoe om te bid.

Die einde vir alle misbruikers is skrikwekkend – kyk net weer na Matteus 18:6! Die gevolgtrekking: Ons glo God is almagtig, oppermagtig en goed en dat ons Hom kan vertrou. Indien dinge gebeur wat ons nie verstaan nie, moet ons dit aan Hom toevertrou in die besef dat ons kennis baie beperk is en dat Hy alles beheer. Hy weet hoe om alles ten goede te laat meewerk vir hulle wat Hom liefhet.

Alhoewel die lewe en geloof nie eenvoudig is nie, moet ons vertroue in Hom soos die van ʼn kind wees. Eerder as om ons geloof in Hom prys te gee wanneer ons met dié situasies gekonfronteer word, laat ons liewer aktief uitreik na diegene, in gevaar. Laat ons hulle leer hoé om te bid.

IS DIE HEL ‘N PLEK VAN EWIGE STRAF VIR DIE VERLORENE? EEN VAN DIE VORIGE UITGAWES NOEM DAT ONBELYDENDE SONDAARS HEL TOE GAAN (MARK 9:43-44). MET GROOT RESPEK, EK WYS NET DAAROP DAT HIERDIE SKRIF WEL DIE BESTAAN VAN DIE HEL BEWYS EN DIT SÊ DAT DIE VUUR NOOIT GEBLUS SAL WORD NIE. DIT SÊ NIE DAT DIE MENSE WAT HEL TOE GAAN, NOOIT SAL STERF NIE.

Jesus het gesê hul smarte sal nooit eindig nie. Ons verstaan dit nie, maar ons buig voor Sy soewereine Wil. Die Ewigheid sal al hierdie dinge verklaar. Die menslike verstand kan God se gedagtes nie begryp nie en ons moet slegs aanvaar wat Sy Woord sê, t.s.v. hoe ons daaromtrent op ʼn filosofiese, emosionele of verstandsvlak voel.

Markus 9:44-48 is só ʼn voorbeeld. Hy praat oor mense in die ewige verdoemenis en Hy beklemtoon dit drie keer in hierdie kort stukkie. Moet nooit uit die oog verloor dat die mens ʼn ‘ewige siel’ is nie. God het Sy Ewige Gees in ons geblaas. Ons verheerlikte liggame gaan weer eendag met ons gees verenig – sommige tot ewige Glorie en ander tot ewige straf (Dan 12:2-3). Die hel is ʼn ernstige saak en Jesus het meer daarteen gewaarsku as wat Hy van die Hemel gepraat het. Volgens die Skrif (Heb 9:27) sterf die mens net een keer – en dan lê die oordeel voor.

HOEKOM HET JESUS DIE EVANGELIE AAN DIE VERLORENES GEBRING AS DAAR NIE ‘N TWEEDE KANS VIR HULLE IS NIE?

Voordat Christus uit die dood opgestaan het, het mense wat gesterf het na die ‘Plek van die Dood’ gegaan. (Hebreeus = Sheol en Grieks = Hades – lees Lukas 16:19). Hierdie plek was in twee gedeel – een deel vir die regverdiges en die ander deel vir die onregverdiges. Met die Bybelvertaling is albei hierdie woorde egter met ‘hel’ vertaal.

Dieselfde het gebeur met die vertaling van die woord ‘liefde’, bv. erotiese liefde (Eros), vriendskapsliefde (Phileo) en God se liefde (Agape) word aldrie met ‘liefde’ vertaal. Die geesdimensie van die ongereddes (onregverdiges) gaan nog steeds daarheen en ons kan daarna verwys as die ‘bewaarplek vir die hel’. Dit is waar hulle wag vir die dag waarop hulle voor die Groot Oordeelstroon sal verskyn voordat hulle na ‘Gehenna’ die werklike hel) gestuur word. Ps 68:18 profeteer dat die Messias sal opvaar Hemel toe, maar voor dit gebeur, sal Hy “krygsgevangenes wegvoer”.

Ef 4:8-10 sê hierdie profesie is vervul toe Christus ‘ter helle neergedaal’ het (Sheol/Hades) en die regverdiges na die Paradys in die Hemel gestuur het. Hy het ook die Misdadiger aan die Kruis belowe: “Ek verseker jou, jy sal vandag nog saam met My in die Paradys wees.” Luk 23:43 – nie Sheol of Hades nie. Deur na die hel af te daal, het Jesus sy sending voltooi – Hy het Sy Mense saam met Hom na die Paradys geneem. Dit was nie ʼn ‘tweede kans’ vir verlorenes nie.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)