– deur Val Waldeck

 ‘N CHRISTEN-VRIEND MAAK DAAROP AANSPRAAK DAT, INDIEN JY EENMAAL WEDERGEBORE IS, JY MAAR KAN LEEF SOOS WAT JY WIL. JY SAL NOG STEEDS HEMEL TOE GAAN OP GROND VAN GOD SE GENADE. IS DIT WAAR?

Matt 12:33 sê baie duidelik dat ‘n boom aan sy vrugte geken word. ‘n Heilige leefstyl sal die uitkoms van ware wedergeboorte wees. Jak 2:20 is baie duidelik: geloof wat nié in dade oorgaan nie, is dood. Hoewel ons gered word op grond van geloof en nie dade nie (Ef 2:8-9), is dit net logies dat ‘n aktiewe geloof, goeie dade sal voortbring.

Ons geloof word deur ons dade gedemonstreer. Enigiets anders is verdag. Terselfdertyd moet ons onthou dat geeneen perfek is nie. Ons streef almal om soos Jesus te wees – ons is nie reeds soos Hy nie. Maar om doel­bewus ‘soos ‘n heiden’ te leef, is verwaand en baie gevaarlik.

Laat Sy Woord die laaste woord inkry: “Beteken dit nou dat ons in die sonde moet voortlewe sodat die genade steeds oorvloediger kan word? Hoegenaamd nie! Ons is immers dood vir die sonde. Dis tog onmoontlik dat ons nog langer daarin kan voortlewe!” Rom 6:1-2.

IS DIT BYBELS KORREK OM DIE BLOED VAN JESUS AF TE BID OP IETS OF IEMAND? WAAR IN DIE BYBEL LEES ONS DAARVAN?

Die term ‘Pleit die Bloed van Jesus Christus af’ is ’n uitdrukking wat Christene gebruik om hul geloof in die oorwinning wat vir ons deur Jesus Christus aan die Kruis behaal is, te verklaar. Dit herinner ons baie sterk daaraan dat satan nie langer meer mag oor ons het nie. Dit word gebruik net soos wat ons die wetlike term ‘bepleit jou saak’ in enige geregshof sal gebruik. “En hulle het hom self oorwin op grond van die bloed van die Lam en die boodskap waaroor hulle ge­tuig het. Hulle het hulle lewens nie so liefgehad dat hulle onwillig was om vir Hom te sterf nie.” Openb. 12:11.

VERDUIDELIK ASSEBLIEF HOE GOD SY KINDERS DISSIPLINEER; VERAL AAN DIE HAND VAN HEB. 12:5.

Ouers wat werklik lief is vir hul kinders en ’n gelukkige, vervulde lewe vir hulle begeer, dra sorg dat hulle hul kinders lei en dissiplineer terwyl hulle nog jonk is. Niemand hou daarvan om bedorwe kinders om hulle te hê nie en kinders kry ook emosioneel baie swaar a.g.v. bedorwenheid. Op presies dieselfde manier moedig die Here Sy kinders nooit aan om ‘bedorwe brokke’ te word nie.

Heb 12:5-6 bemoedig ons om nie ontmoedig te word wanneer ons deur ons Hemelse Vader gedissiplineer word nie. Sy teregwysing is ’n bewys van Sy liefde vir ons. Daar is sommige mense wat arrogant genoeg is om te glo dat dit God gelukkig maak om ons op die slegste denkbare maniere te straf wanneer ons in gebreke is om Sy Wil te doen.

Dit is egter baie ver van die ware betekenis van die woord ‘dissiplineer’ af. Sy teregwysing mag vriendelik of ferm wees, maar nooit geniepsig of boosaardig nie. Daar is baie voorbeelde in die Bybel van mense wat Goddelik gedissiplineer is, maar dié wat op Sy liefde gereageer het, het altyd ten goede verander en die Here nog liewer gehad daarna (bv. Dawid). Klaagliedere verseker ons dat sy ‘liefde geen einde het nie’ en herinner ons dat dit Sy genade is wat verhoed dat ons vernietig word. “Op U ontferming kan ’n mens altyd vertrou. Dit is elke oggend nuut.” Klaagl 3:22-23.

EK HET RAAD NODIG. ’N BAIE SPESIALE VROU (SY WAS TOT ’N MAAND GELEDE MY VERLOOFDE) HET ONS VERHOU­DING OM VREEMDE REDES BEËINDIG. HOE HANTEER EK DIT? MOET EK ALLE KONTAK VERBREEK EN NET VAS EN BID?

Jou vorige verloofde het dit duidelik gemaak dat sy nie meer ’n verhouding met jou wil hê nie. Gee haar ruimte en gaan sit by die Here se voete om te hoor wat Sy Wil vir jou eie lewe is. Die heel eerste ding wat jy by die Here moet hoor, is of sy wél die persoon is wat Hy as lewensmaat vir jou uitgekies het.

Jak 1:5 sê baie duidelik: “Vra vir God as jy nie kan agterkom wat Hy wil hê jy moet doen nie. Hy sal jou eenvoudig daardie wysheid gee en jou nie verwyt dat jy dit gevra het nie.” Laat die Heilige Gees Sy werk doen en bid voortdurend oor die situasie. Moenie haar kontak of enige druk op haar uitoefen nie. Gee die hele saak aan die Here oor en aanvaar die uitkoms daarvan met grasie as synde Sy Wil vir jou sowel as haar lewe.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)