–deur Val Waldeck

 DIT WIL VOORKOM ASOF EK DIE ENIGSTE EEN IS WAT DINK DIS BUITE GOD SE WIL DAT ‘N ENKELLOPENDE MAN WAT OP SY EIE WOON, GEDURENDE NAWEKE DEUR ‘N ENKELLOPENDE VROU BESOEK WORD, DAT HULLE MEKAAR BETER KAN LEER KEN. EK VOEL DIT IS HEELTEMAL VERKEERD OM NET DIE BLOTE IDEE VAN HUWELIKSVOORREGTE BY DIE WÊRELD TE LAAT POSVAT, SELFS AL DOEN DIE TWEETJIES NIKS VERKEERD NIE. DIT PLAAS HULLE IN ‘N BAIE SWAK LIG.

Wat ons dink, voel en glo is nie werklik van belang nie. Wat werklik belangrik is, is wat God daarvan dink! Twee dinge oor voorhuwelikse seks is baie belangrik: Eerstens – die Skrif is baie duidelik dat seks buite die huwelik ook buite Sy Wil is. Die Here noem dit ‘sonde’ en het nog nooit onder enige omstandighede die soort gedrag verskoon nie.

“Ons liggame is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie. Hulle is daar vir die Here, net soos die Here sorg dra vir ons liggame… Besef julle nie dat ons liggame deel is van Christus nie? Sal ‘n mens dan jou liggaam wat aan Christus behoort, met ‘n prostituut verenig? Dit kan tog nie!… Vlug dan weg van seksuele losbandigheid. Geen ander sonde beïnvloed ‘n mens se liggaam so direk soos hierdie een nie… Julle behoort nie aan julleself nie, want julle is teen ‘n duur prys gekoop. Daarom moet julle God met julle liggaam verheerlik.” 1 Kor 6:13-20.

Tweedens – daar is ‘n ‘Dag van Afreke­ning’ vir elke persoon wanneer elke man, vrou en kind geroep sal word om rekenskap te gee t.o.v. “wat ons in ons aardse liggaam gedoen het, of dit goed en of dit waardeloos was.” 2 Kor 5:10 en ook Openb 20:12. Die Here weet hoe gewigtig dié dag gaan wees. Hy is dus verskriklik ernstig oor heilig leef en waarsku gelowiges: “Bly weg van elke vorm van kwaad.” 1 Thes 5:22. Ons word opgeroep om selfs elke ‘skynbare’ sonde te vermy. Ons kan nie leef soos ons wil nie, maar watter vreugde en gemeenskap ervaar ons nie as ons leef om Hom te behaag nie.

 MY MAN TREK ONS TWEE SEUNS VOOR EN WIL ONS PLAAS AAN HULLE BEMAAK. SY MENING IS DAT ONS DOGTERS WEL SAL TROU EN VERSORG WORD. HY WIL NIE HÊ DAT ONS EIENDOM IN DIE HANDE VAN ‘N ANDER FAMILIE BELAND NIE. DIT BEKOMMER MY, WANT DIT VOEL ASOF ONS ONS DOGTERS ONTERF. DAAR IS GEEN WAARBORG DAT HULLE WEL SAL TROU EN VERSORG WEES NIE.

Ef 6:4 waarsku dat ons nie ons kinders enige aanleiding tot sonde moet gee nie, maar dat ons hulle geloof en ‘n vertroue in hul Hemelse Vader moet versterk. Hulle aardse vader sal die rigsnoer wees. Ons kan so baie van Job leer. Aan die begin van sy storie lees ons dat hy baie ernstig vir sy kinders gebid het, maar sy hart was op sy seuns gefokus (Job 1:5).

Nadat hy die Here ontmoet het, is sy hart verander en het hy sy seuns en dogters presies dieselfde behandel (Job 42:15). Deur die tragiese dood van sy tien kinders het hy die waarde van elke individu besef. Hy het die les baie deeglik ter harte geneem toe die Here hom met meer kinders geseën het. Lees Job 1 en 42 saam met jou man deur en bid dat die Here sy hart ook sal verander, want Hy weet hoe om harte te verander.

MY WEDUWEE-SUSTER IS ONLANGS OORLEDE EN EK WIL GRAAG HAAR 9-JARIGE DOGTERTJIE AANNEEM. MY MAN IS NIE BAIE GRETIG NIE OMDAT ONS KINDERS ALREEDS GROOT EN UIT DIE HUIS IS EN DIT DUS ‘N GROOT OMWENTELING IN ONS LEWENS SAL VEROORSAAK. DAAR IS NIE ANDER FAMILIE WAT HIERDIE VERANTWOORDELIKHEID KAN AANVAAR NIE. EK SIEN NIE KANS OM HAAR AAN DIE WELSYN OOR TE GEE NIE. MY MAN IS BAIE BESLIS OOR SY SIENING EN EK OOK. WAT MOET EK DOEN?

Die Bybel is baie duidelik hieroor. In 1 Tim 5:8 staan daar dat diegene wat nie vir hul eie mense, veral in hul eie familie, sorg nie, die geloof verloën. Jakobus gee ons ook ‘n baie duidelike definisie van geloof: “Suiwer en onbevlekte godsdiens voor God ons Vader is dat ons weeskinders en wedu­wees in hulle swaarkry versorg, en dat ons nie toelaat dat die wêreld ons besmet nie.” Jak 1:27

Dit sal tog ook baie ongewens wees om hierdie arme kind in ‘n ‘oorlogsone’ groot te maak. Gaan dus met hierdie saak na God toe en wag baie geduldig vir baie duidelike Goddelike ingryping. Hy kan bonatuurlike liefde in enige hart laat groei en vrees met vrede vervang – dit is Sy spesiale vermoë (Eseg 36:26).


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)