-deur Dr. Gradys McMurty

Ek sal graag tyd wil neem om die fisieke en geestelike aspekte van Noag se Ark  te verduidelik. Baie mense sê dat dit nooit bestaan het nie, of, dat ‘n skip met hierdie afmetings en beskrywing nooit ooit die werk kon gedoen het soos wat dit in Genesis 7 en 8 beskryf  word nie.

 Arkstruktuur

Hoe het die fisieke struktuur van die Ark gelyk? Deur ‘n baie konserwatiewe syfer van 17,5 duim vir ‘n ellemaat te gebruik, was die Ark 438 voet lank, 73 voet breed en 44 voet hoog; dit sou ‘n volume van ongeveer 1 400 000 kubieke voet gehad het of ‘n volume wat gelyk was aan 522 spoorwegtrokke. ‘n Groter vaartuig is nie gebou tot en met die Great Eastern wat die eerste trans-Atlantiese kabel in 1865 gelê het nie.

Dit kon ongeveer 14 000 ton verplaas en ongeveer 22,5 voet sleep. Interessant genoeg, die Bybel sê dat Noag se vloed al die berge van die wêreld bedek het tot op ‘n diepte van 22,5 voet – die presiese diep-te wat nodig was vir die Ark om oor die hoogste berg wat voor die vloed bestaan het, te dryf.

Die volume van die Ark sou dit toegelaat het om die ekwivalent van 125 000 skape en landdiere (bietjie groter as die gemiddelde) te hou. Daar sou net ongeveer 20 000 soorte diere nodig wees om die aarde weer na die vloed te vul. Die Ark het drie dekke gehad, elk met ongeveer 17 voet vrye hoogte en daar was ook kamers, letterlik neste of rusplekke, vir die diere. Dit was van goferboomhout, wat ‘n baie harde, digte hout was – verwant aan die eikeboom – gemaak.

Dit is met pik waterdig gemaak aan sowel die binne- as die buitekant; dit het natuurlik ‘n baie veilige skuiling gebied. Laastens het dit ook een enkele venster gehad, letterlik net ‘n opening vir daglig, wat die lengte van die bokant van die Ark was.

In wese was die Ark ‘n reuse reghoekige houtboks waarin goed geberg kon word. Die woord ‘Ark’, wat hier gebruik word, is dieselfde woord wat gebruik is om die ‘ark’ of biesiemandjie waarin Moses as baba in die Nyl afgedryf het, te beskryf. Dit was ook iets wat maklik kon dryf – soos die groot Ark. Maar dit is nie dieselfde woord wat gebruik word vir die ‘Verbondsark’ nie.

 Drywende objek

Moderne marine-argitekte het vasgestel dat Noag se Ark die stabielste drywende objek ooit was. Dit was feitlik onmoontlik om om te dop aangesien dit tot 89 grade kon oorhel en weer outomaties kon terugsak en verder  dryf. Die lengte-wydte-verhouding was 6 tot 1 en dit word vandag nog gebruik in moderne skeepsbou en is die enigste verhouding wat maak dat ‘n skip outomaties in die golwe indraai vir ‘n maklike vaart, selfs sonder die gebruik van seile of enjins. Dit was, per slot van sake, nie nodig vir navigasie of spoed nie, net oorlewing.

Die Ark is ‘n christus-tipe

Wat is die geestelike toepassing van die Ark? Eerstens is die Ark ‘n tipe vir Christus. Die Ark het slegs een deur aan die kant van die ‘skip’. Johannes 14:6 sê ook dat daar net een manier is om  by verlossing uit te kom en Johannes 10: 7-9 sê dat: ‘Elkeen wat by die Deur ingaan’, rus en vrede sal vind sodat hulle kan uitgaan om te gaan werk.

Tweedens het die Ark net een venster vir lig en ventilasie gehad. Jesus is die Lig van die wêreld en die Heilige Gees is die Lewegewende Asem van God. Om die lig vanuit die Ark te kon sien, was dit nodig om op te kyk.

Derdens het die Ark op die 17de dag van die eerste maand op die Joodse kalender – dit is die dag van Eerste Vrugte (Gen 8:4) – op berg Ararat gestrand. Die 17de dag van Nissan verwys altyd na God se opstandingstema (Lev 23:10-11 en 2 Pet 3:13). Daar het vier baie groot gebeurtenisse in die geskiedenis op hierdie dag plaasgevind – die Ark het op Ararat gestrand; die Jode is uit die Rooisee gered; die eet van die Eerste Vrugte in die Beloofde Land en, die Opstanding van Jesus Christus (1 Kor 15:20-23).

Die ark lyk soos ‘n doodskis

Die beste definisie vir die woord ‘Ark’ soos wat dit hier gebruik word, is ‘doodskis’. God gebruik dikwels teenoorgestelde logika om Bybelse waarhede te demonstreer.

Die Ark het die lewensaad bevat en die Ou Wêreld was daarsonder ter dood veroordeel. Die mense en diere in die Ark is uit die dood van die Ou Wêreld opgewek in die Nuwe Wêreld deur die water van die doop in die Vloed.

Die Ark was van hout gemaak – wat van Sy mensheid spreek. Die bome moes vrek ten einde plek te maak vir skuiling en die bewaring van lewe. Jesus het in ons plek gesterf sodat ons ‘n Skuiling van sonde kan hê en ons die Ewige Lewe kan smaak deur Sy voltooide werk.

Selfs die Ark se afmetings spreek van Christus. Die getal 300 is die getal van oorwinning in konflik of volkome bevryding. (Gen 5:22; Rigters 7:7; 1 Kon 10:17; Mark 14:3-6). Die getal 50 is die getal van salwing, Pinkster of Jubeling. Die getal 30 is die getal vir gesag, volwassenheid, statuur asook die priesterouderdom. (Gen 41:46; 2 Sam 5:4; Luk 3:23).

Lesse vir die mensdom

Die Ark hou ook lesse vir die mensdom in. Die woord ‘pik’ beteken ‘bedek’ of ‘bedekking’. Dit is ook die algemene Hebreeuse woord vir ‘versoening’. Die woord het egter ook verskeie ander betekenisse: rei-nig, vergewe, verskoon, herenig, verlos-singsprys, losprys en skuldbetaling!

Die Ark is dus sowel binne as buite verseël teen die oordeelswater, net soos wat Jesus se bloed perfekte versoening vir die mens se sonde is.

Dit was God wat die deur van buite verseël het en nie die mens nie. Redding/verlossing is ‘n gawe van God en slegs van God. Geen persoon se werke kan hom/haar red nie. Net soos Noag in die Ark, word ons beskerm in Christus – ons kan in Hom skuil. Almal wat binne die veiligheid van die  Ark was, het geleef en die wat buite was, het in hul sonde vergaan. (Gen 7:16; Kol 3:3; 1 Pet 1:5). Daar is nog meer! Die woord ‘Ararat’ beteken: ‘hoog’ of  ‘heilige grond’. Die rein diere is in sewes  (3½ paar) ingeneem – dit verwys na die perfeksie daarvan en die onrein diere is in pare ingeneem. Dit spreek weer van getuienis. Laastens – die Ark het drie vlakke gehad. God hanteer ons as mense op drie vlakke: gees, siel en liggaam.

Die vraag vandag is: op hoeveel vlakke is God met jou besig? Het jy al die derde vlak bereik of ploeter jy nog op die eerste vlak rond?


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)