–deur Isak Burger

Jesus het sulke groot en belangrike lewenswaarhede en koninkryksbeginsels tydens Sy Bergrede langs die See van Galilea gespreek. Een van die belang­rikste dinge wat Hy ooit vir Sy Kerk en die individuele gelowige gesê het, was hierdie woorde: “Julle is die sout vir die aarde.” – Matt 5:13.

BELANGRIKE GEURMIDDEL

Ons weet dat sout die belangrikste geurmiddel op aarde is. Sout gee smaak aan voedsel. Dit is opmerklik dat Paulus sê: “Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel.” Kol.4:6 – OV. Die Nuwe Vertaling interpreteer dit dan ook pragtig: “Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig.” Wanneer ons waarlik ‘sout’ is, gee God se mense smaak en sin aan die wêreld.

In ‘n bekommerde, onrustige, gejaagde wêreld, behoort Christene pilare van kalm­te, vrede en rus te wees. In ‘n wêreld wat dikwels depressief en moedeloos is, moet ons lewens spreek van vreugde en hoop. Die ware Kerk behoort die wêreld te laat dink aan feesgangers, nie aan begrafnis­gangers nie. Ek weet dit is soms nie die geval nie, maar hierdie woord van die Here roep ons op om waarlik dié mense te wees wat smaak aan ʼn dikwels smaaklose wêreld gee.

VOORKOM VERDERF

Benewens dat sout smaak aan voedsel gee, was daar ‘n ander belangrike betekenis van sout – in die antieke tyd nog meer as vandag – sout is verderfwerend. Dit is interessant om te weet dat in ʼn tyd toe daar nie middels soos antibiotika en penisillien was nie, sout as ‘n antiseptiese middel gebruik is. Daar is geen betoog nodig om te bewys dat die wêreld in ‘n lang proses van toenemende verderf staan nie.

Terwyl daar fenomenale tegnologiese ontwikkeling en toename in kennis is, neem geestelike en morele verderwing teen ‘n skrikwekkende tempo toe. In hierdie wêreld waarin die Kerk homself bevind, wil die Here hê ons moet verderf­werende sout, antiseptiese antibiotika wees.

OMGEWINGSINVLOED

Dit is ‘n realiteit dat ‘n ware kind van die Here ‘n ondubbelsinnige invloed op die mense en omgewing rondom hom/haar
uit­oefen. Jy het dalk al ervaar dat ongered­de mense dikwels sensitief en versigtig is hóé hulle optree en praat in die teenwoordigheid van ʼn geestelik-warm Christen. Dit sal egter logies impliseer dat só ‘n Christen se lewe konsekwent die waardes van die Bybel reflekteer.

Daar is niks wat jou invloed en getuie­nis só skade doen as wanneer jy self aan die verkeerde meedoen of betrap word dat jy nie ‘leef wat jy preek’ nie. Dit is moeilik om jou getuienis daarna te herstel. Aan die ander kant wil dit lyk asof daar iets in die geesteswêreld gebeur in die teenwoordigheid van ‘n Geesvervulde gelowige. Selfs sonder dat ander bewus is van jou Christelike oortuigings, oefen die Een wat in jou woon – die sterker Een – invloed uit op die wêreld rondom jou. ‘n Standvastige, ster­ker Christen maak dit ook vir andere wat swakker is, makliker om ook standpunt in te neem.

‘SOUT’ BY BRUILOFONTHAAL

By ‘n bruilofsonthaal waar daar net sjampanje vir die heildronke was, het iemand na die seremoniemeester gegaan om te ver­neem of daar ook druiwesap was vir diegene wat verkies om nie-alkoholiese drank te gebruik.

Die seremoniemeester wat die versoek as onsinnig beskou het, wou toe ‘n karikatuur van die persoon maak en vra oor die luid­sprekersisteem of daar miskien nog iemand was wat eerder druiwesap wou hê. Tot sy verbasing was daar toe ‘n hele paar persone wat hulle hande opgesteek het.

HULP VIR DIE HULPELOSE

Die merkwaardigste was egter dat daar na die onthaal ‘n egpaar na die persoon gekom het wat die versoek aanvanklik gerig het. Die vrou het met trane vir die persoon kom dankie sê vir sy standpunt en versoek en gesê: “My man is gister uit ‘n inrigting vir alkoholiste ontslaan. As hy vandag as’t ware genoodsaak was om weer alkoholiese drank te drink, was dit dalk net weer die sneller wat hom in sy swakheid mee­gesleur het.”

Die ou kinderliedjie van weleer het gesê: “Neem jou stand soos Daniël, al staan jy alleen.” Daar is dalk andere wat deur jou standpunt gehelp gaan word. Christene is die sout, die antibiotika van die wêreld. Satan en sy demone is die bewerkers van verderf.

Soos wat kieme infeksie in die liggaam veroorsaak, so bring Satan morele en geestelike infeksie in lewens, in verhoudinge en in die samelewing. Die omvang en grootheid van sonde en verderf in ons wêreld word bepaal deur die mate wat die Kerk slaag of misluk om ‘sout’ te wees: “In order for evil to proceed, all that must happen, is that good men to do nothing.”


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)