– deur Gerald McCann

Een aand het ‘n spoorwegsendeling buite ‘n kroeg naby ‘n groot stadstasie gepreek. ‘n Groep dronk mans het hom gespot en hom gevloek. Toe die trein fluit om te vertrek, het hy by die venster uitgeleun om nog ‘n paar finale woorde te sê.

Een van die mans, sy gesig skoon vertrek van woede, het tot feitlik by die sendeling geloop en toe in sy gesig gespoeg. ‘n Doodse stilte het op die groepie neergedaal. Die trein het begin beweeg. Terwyl die sendeling die spoeg met sy sakdoek afgevee het, het hy geglimlag, sy hand na die man uitgesteek en baie duidelik, maar vriendelik gesê: “Die Here seën jou, broer!”

Verbaas oor optrede

Die toeskouers was verstom. Stadig het die trein by die stasie uitgetrek… en die omstanders het van verba­sing bly staan. Omtrent middernag het die trein by nog ‘n groot stadstasie gestop. Die sen­deling het wakker geword van iemand wat baie hard na hom geroep het.

Alleen op die platvorm was die man wat vroeër in die sendeling se gesig gespoeg het. Nog steeds in sy nagklere, het die sendeling afgeklim en by hom gaan staan.

DRINGENDE VERSOEK

“Ek het die sneltrein gevat om jou in te haal,” het die man gesê. “Toe jy jou hand uitgesteek het en my geseën het, was dit asof daar ‘n elektriese stroom van jou na my gevloei het. Ek wil jou Jesus leer ken.” Jesus het gesê: “Maar as julle gewillig is om te luister, sê Ek julle moet julle vyande liefhê. Doen goed aan die wat julle haat. Nee, julle moet julle vyande liefhê! Doen goed aan hulle! Leen aan hulle! En moenie bekommerd wees dat hulle julle nie kan terugbetaal nie. Dan sal julle beloning in die hemel baie groot wees, en julle sal werklik optree as kinders van die Allerhoogste, want Hy is goed vir die ondankbares en die slegtes. Julle moet barmhartig wees soos julle Vader barmhartig is.” Luk 6:27, 35-36

DIE EKSTRA MYL

Hierdie is miskien dié deel van Jesus se lering wat die maklikste geïgnoreer word; tog is dit die kragtigste. Die opdrag om jou vyande te seën is soos ‘n skoot koue water in die gesig van elke instink wat verg om te oorleef – dit is teen elke wet van selfbeskerming.

Ons deins terug van die gedagte, veral wanneer ons of ons geliefdes baie seergemaak word. In die plek van seëninge, wil ons graag die vloek van God oor ons vyande uitspreek. Ons wil graag sien hoe hulle vernietig word.

 KRAGTIGE RIGLYNE

Hier is ‘n paar kragtige riglyne hoe om jou vyande te seën:

  • Wees geseën met God se teenwoordigheid
  • Wees geseën met God se krag
  • Wees geseën met God se vrede
  • Wees geseën met God se beskerming
  • Wees geseën met God se doel vir jou

Bedink net wat hierdie seënwense inhou: Dit roep die Teenwoordigheid en Krag van die Allerhoogste, die Almagtige en Wonderbare God van die Skepping en Herskepping uit oor ons vyande. Paulus het dit só gestel: “As jou vyande honger is, gee aan hulle iets om tee et. As hulle dors is, les hulled ors. Deur dit te doen, sal julle hulle bloedrooi van skaamte maak.” Rom 12:20 Die ‘vurige kole’ klink vir ons meer aanvaarbaar, maar ons moet onthou dat dit die ‘vurige kole van God se Heilige Teenwoordigheid’ is. As jy jou vyande seën, is dit presies wat jy op hulle afbid. Dit is nie eers vir jou nodig om baie spesifiek te wees nie – laat Hom net toe om God te wees.

PRAKTIESE RAAD

Nou die praktiese raad: Wanneer jy van binne kook van woede, of pyn, bid hierdie vyfvoudige seënwens af op die persoon wat die oorsaak van jou gemoedstoestand is. Doen dit doelbewus… en doen dit herhaaldelik! Twee verbasende dinge sal gebeur: Jy sal ervaar hoe die Heilige Gees met jou saamstem as jy die seënbede uitspreek; veral as jy sien hoe die God van Genade die ‘jou vyand’ aanraak. Jy sal voel hoe die bitter gif van haat, vergelding en onvergifnis uit jou dreineer. En dít is die eerste stap na vergifnis – presies dít wat God vereis. Slegs as ons só optree, is ons werklik kinders van die Allerhoogste God.

PAULUS AS VOORBEELD

Die storie van Paulus is een van die grootste stories van heldemoed wat nog ooit vertel is. Hy is 5 keer met die gevreesde kats geslaan – 39 houe per keer! 3 keer is hy met die rottang geslaan, gevloek, geskel, deur die skares gestenig, gehaat en ook verraai deur diegene wat baie naby aan hom was.

Wat was die geheim dat hy “meer as oorwinnaar in Christus” was? Ek glo dat dit sy vermoë was om sy vyande te seën, selfs terwyl die ergste en wreedste houe stukke vleis uit sy liggaam geskeur het. Lukas het nooit hierdie dinge in Handelinge beskryf nie. Ek glo dit is omdat Paulus hom verbied het om dit te doen. Hoekom? Hy was bevrees dat hy dalk meer as Christus vereer sal word.

Hy het ongetwyfeld geweet watter krag daar opgesluit lê in die seëning van sy vyande en hy het hom daarin verbly dat hy elke sterk vesting kon oorkom en mense vir Christus kon wen.

SUID-AFRIKA HET DIT NODIG

In Suid-Afrika is dit meer as ooit nodig om die seëninge van God af te bid op diegene wat ons dink ons vyande is – of hulle nou in die regering, plaaslike regering, gemeenskap of tronk is. Wat ‘n verandering sal dit nie teweegbring nie! Kan ons as mense ooit meet wat die effek van hierdie vyfvoudige seëning van die Allerhoogste God op die lewe van ‘n ander mens kan wees? God Self sal dit eendag aan ons openbaar as Hy aan ons wys hoe ons liefde ander nader aan Hom gebring het.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)