Soos destyds met Rut, speel ons verhaal ook dikwels teen die agtergrond van vasgeloopte omstandighede af. Ons bevind ons in ’n hoek, weet nie watter kant toe nie.

Moeilike omstandighede

Rut het die wrede kant van die lewe ervaar. Haar man is oorlede en sy moes by al die ver-
anderinge in haar lewe aanpas. Die wreedheid wat ons soms met die stem van God verwar, soos Naomi, Rut se skoonmoeder, toe sy uitroep: “Moet my asseblief nie meer Naomi (aangenaam) noem nie, noem my Mara (bitter), want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak.”

Rut neem egter ’n besluit om in haar omstandighede na die God van Israel te draai, na El Shaddai, die God wat meer as genoeg is. Sy sou Hom vertrou om vir haar in te tree. Toe omstandighede haar noodsaak om soos ’n bedelaar op een van die grondbesitters se lande garsare op te tel, bring hierdie God haar na Boas se lande. “En gelukkig kom sy op ’n stuk land af wat behoort aan Boas.” (Rut 2:2). Sy het nie beplan om spesifiek daar are op te tel nie, maar Rut is op die regte tyd op die regte plek.

Boas en Rut

Rut vind guns in Boas se oë en hy gee opdrag dat sy werkers moet toesien dat sy veilig is, dat sy saam met die werkers mag eet en dat hulle ekstra are vir haar kon agterlaat wat sy mag optel. Bowenal, na al die maande van seer en rou, sou Boas haar hart aanraak. Hy seën haar met sy woorde. Hy beskerm haar. Hy doen goed aan haar. Rut roep uit: “Waarom het ek genade in u oë gevind, dat u in my belangstel alhoewel ek ’n vreemdeling is?” Daar op die velde van Betlehem speel ’n pragtige liefdesverhaal af – Rut wat haar losser vind.

Op dieselfde velde van Bethlehem, is uit die geslag van Rut en Boas, ons Losser gebore. “Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here.” (Lukas 2:11). So is vervul wat God oor jare beloof het: “Hy het verlossing vir sy volk bewerk, sy verbond vir altyd ingestel.” (Psalm 111:9).

Geloof werk deur Liefde

Wanneer ons in die hoek, deur ons seer, vasgeverf voel, moet ons God nie sien as die skilder wat kwistig met sy kwas te werk gegaan het nie, maar moet ons Hom ontdek as ons Losser – ons hemelse Boas, die een wat ons hart aanraak, wat ons seën met Sy woorde, wat ons beskerm en aan ons goed doen. Liefde ongekend.

Tog is dit vreemd dat ons in ons denke oor God vir so lank op twee gedagtes gehink het. God is liefde, maar…tog sal Hy om geloof en karakter te kweek, die vreeslikste dinge in ons lewe veroorsaak of toelaat.

In Galasiërs 5:6 leer ons die ware karakter van God ken: Geloof werk deur die liefde. (Faith activated and energized and expressed and working through love.) Geloof word gewek, geïnisieer, geïnspireer, gekweek in die atmosfeer van liefde.

Liefde het sy doel bereik

Die verhaal van God se wandel met die wêreld, is ’n verhaal van liefde ongekend. Liefde sonder veroordeling. Dit is die verhaal van genade. God wat Sy Seun mens laat word om ons ’n nuwe identiteit te gee… (2 Korintiërs 5:21). Hierdie liefde wek geloof, laat die hand van ons hart God se hand vat, skep die begeerte na ’n nuwe lewe in Christus, dra vrug in ons lewe.

Liefde wek geloof. Liefde vorm karakter deur die inspraak van sy liefdeswoord tot ons hart. Die liefdeswoord vervang ons ou denke en die nuwe lewe breek deur. En God glimlag stil-tevrede…Hy skep behae, nee…sommer: Hy ‘love’ dit (!) wanneer Hy geloof in ons hart vind (Hebreërs 11:6). Liefde het sy doel bereik. Liefde het geloof gekweek en geloof het tot dade van liefde oorgegaan.


 

 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)