Daar is duisende boeke, artikels en ander vorms van inligting vir ʼn nuwe pa beskikbaar. Baie gee egter teenstrydige raad en beloof terselfdertyd uitstekende resultate. Die nuwe pa word gekonfronteer met die besluit oor watter raad hy sal volg en watter hy sal ignoreer, welwetende dat hy net een kans kry, Want daar is nie tweede kans met kinders grootmaak nie.

Waar om te begin? God het jou nie in die duister gelaat wat dit betref nie. Hy het ʼn uitgebreide handleiding daargestel wat presies beskryf hoe om jou kind te koester, te ontwikkel en groot te maak.

Julle kinders moet fisiek, emosioneel en geestelik  ontwikkel om te wees presies dít waarvoor God hulle bestem het.

As Pa het jy die wonderlike voorreg en verantwoordelikheid om hieroor toesig te hou. Jou verantwoordelikheid as pa is om seker te maak dat jou kinders die vermoë, die oordeel en die hulpbronne het om suksesvol te kan wees. Julle wil tog net die heel beste vir jul kinders hê.

Jy het groot planne vir hulle toekoms en hulle sukses. Sal dit egter verseker dat hulle opgroei as kinders met selfvertroue wat goedaangepaste individue is soos wat God dit bedoel het?

Het jy iemand nodig om jou te help om jou kinders só groot te maak? Kom ons begin dan; daar is nie tyd om te mors nie!

JOU KINDERS IS UNIEK

Kinders is verskillend – dit is God se idee. Hou gesinne dop en kyk hoe kinders in dieselfde gesin radikaal van mekaar kan verskil. Dit is heeltemal normaal. Kom ons kyk wat die Handleiding sê en ons maak seker dat ons nog op die regte pad is. Psalm 139:14-16 verseker ons dat die verskille tussen kinders beslis nie ʼn fabrieksfout is nie, maar deel is van God se meesterplan.

“U het my gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want U het my op ʼn wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering.” Ps 139:13. Onthou een ding: God het nooit nodig om “O gits” te sê nie.

STEL DUIDELIKE GRENSE

Sonder grense kan kinders nie bepaal of hulle die regte dinge doen of nie. Stel die grense en jy sal jou kinders die kans gee om selfdissipline te ontwikkel. Die woord ‘dissipline’ is ʼn emotiewe onderwerp in vandag se samelewing. Dit is belangrik om te onthou dat dissipline nie iets is wat jy aan jou kind doen nie, maar iets wat jy vir jou kind doen.

Net om seker te maak, laat ons weer na die Handleiding teruggaan. Spreuke 23:13-14: “Moenie huiwer om ʼn kind te straf nie, want as jy hom slaan, red jy sy lewe. Jy moet hom juis slaan om hom van die dood te red.” Bill Cosby het gesê hy weet nie wat die geheim van sukses is nie, maar die geheim van mislukking is: a) Luister na alles wat mense sê; of b) Luister glad nie na wat mense sê nie. Dissipline kan ook só gesien word. As Pa kan jy kies: ‘dissiplineer altyd’; of ‘dissiplineer nooit nie’.

Die geheim lê in balans. Jou kinders moet gedissiplineer word sonder om hulle selfrespek te vernietig. Hier is nogal ʼn goue wenk: prys in die openbaar, maar dissiplineer in privaatheid.

GEE VERSEKERING EN BEVESTIGING

Gedurende die vormingsjare word Pa gesien as die held en inligtingsbron van sy kinders.

Dit verander egter wanneer hulle tieners word. Gebruik dus die kans om ʼn vaste grondslag te lê. Spreek positiewe dinge oor kinders uit. Wees gedurig op die uitkyk vir redes om hulle te prys.

Moet nooit jou mond oopmaak sonder om ook jou brein te aktiveer nie – dink voordat jy praat.

Onthou altyd dat ELKE woord wat jy sê ʼn permanente invloed op hulle lewens het.

Hulle wíl graag goedkeuring en aanmoediging hê.

Fisieke beserings kan beperkte skade veroorsaak, maar negatiewe woorde rig blywende skade aan. Hou jou woorde positief.

LAAT HULLE TOE OM FOUTE TE MAAK

Hier is die geheim – jou kinders gaan foute maak. Laat hulle dit toe – jou reaksie daarop is van uiterste belang. Dit sal bepaal hoeveel  selfvertroue hulle as volwassenes sal hê. Verseker hulle dat dit normaal is om foute te maak deur:

  • hulle foute deel van die leerproses te maak.
  • die foute in lesse te verander.
  • nie veroordelend of vergelykend te wees deur dinge te sê soos: “Hoekom kan jy nie soos jou broer/suster wees nie?”
  • die kinders te help om verantwoordelikheid vir hulle eie dade te neem
  • hulle te help om die gevolge van hulle dade te verstaan.

LEER JOU KINDERS DAT DIE WAARHEID NIE RELATIEF IS NIE

ʼn Baie duidelike begrip van ‘reg’ en ‘verkeerd’ sal vir jou kinders ʼn toekomsbate wees. Die waarheid is nie relatief nie. As jy jou vinger in ʼn elektriese muurprop druk, sal jy geskok word, selfs al glo jy vas dat dit nie gaan gebeur nie.

Leer jou kinders reg; anders sal hulle ingetrek word in die ‘dit-voel-goed-doen-dit-kultuur’. Miskien moet ons net eers weer na die Handleiding kyk in hierdie verband. Spreuke 22:6 sê: “Gee leiding aan ʼn jongmens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie.”

HELP HULLE OM HULSELF TE AANVAAR VIR WIE HULLE IS

Groepsdruk probeer ons verander om iets te wees wat ons nooit bedoel is om te wees nie. Ons sien die ‘perfekte’ mense in die media en ons betree ʼn pad van teleurstelling en selfvernietiging.

Ons het alreeds ontdek dat God ons met ʼn spesifieke lewensdoel geskep het en dat ons voorkoms beslis nie ʼn fout is nie. Sommiges van ons  is kort, sommige lank, ander baie maer en nog ander ‘minder maer’.

Die werklikheid is dat ons ons kinders moet help om hulself te aanvaar soos wat hulle is. Moet egter nie die fout maak om die groepsdruk wat jou kinders gaan ervaar, te onderskat nie.

Somtyds sal hulle persepsie oor wie en wat hulle regtig in Hom is, baie vaag wees a.g.v. die skool, die buurt, rolprente, musiek, televisie, ens. Versterk God se meesterplan vir hulle lewens in hulle en verseker hulle dat hulle met ʼn besliste doel geskape is .

MAAK TYD OM ‘N GOEIE VRIEND VIR HULLE TE WEES

Dit is ʼn baie belangrike komponent van jou rol as pa. Omdat die lewe so besig is, mag die versoeking daar wees om kortpad te vat en min tyd saam met jou kind te bestee.

Onthou, hulle sien jou as mentor, vertroueling en ʼn vriend. Dwelms, alkohol en onvanpaste verhoudings is maar net ʼn paar alternatiewe vir jou vriendskap. As jy nie daar is nie, sal hulle wel ʼn plaasvervanger vind en dit is gewoonlik waar dinge verkeerd loop.

ʼn Hele swetterjoel dinge wag om jou plek as hulle vriend in te neem. Hou egter moed, want al hierdie dinge sal beslis tweede kom, indien jy regtig daar is vir jou kinders  ̶  die resultaat sal beslis die moeite werd wees.

Is dit dus nie tyd vir jou om die beheer oor te neem nie? Jy kan vandag nog ‘n verskil maak in jou kinders se lewens, en onthou, as jy iets vergeet – dit is alles in die ‘Handleiding’!


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)