– deur Kevin Knott

 Vertel ons meer oor jou agtergrond

Ek het my vrou, Diane, ontmoet toe ek 21 en sy 16 was. Sy was ‘n Christen en ek is geïnspireer deur haar en haar familie se verhouding met die Here en het gou na die ontmoeting my lewe aan Hom toegewy. Na ons ‘n rukkie getroud was, is ons gevul met die Heilige Gees en het vir die eerste keer besef dat God se plan, soos in Sy Woord geopenbaar, met die Jode begin en dat dit ook met hulle sal eindig.

Ek het saam met ‘n jong Israeli-buurman na die sinagoge gegaan om meer oor die Jode uit te vind en het dit vir 3 jaar gedoen, terwyl ek terselfdertyd ook ‘n Christen-kerk bygewoon het. Ons is hartlik deur die Joodse gemeenskap verwelkom en ek is selfs gevra om kitaar te speel by die Rabbi se afskeidspartytjie en sy vrou het met ons kinders gedans terwyl ek Joodse volksliedere, wat op my eerste album is, gespeel het. Hulle was baie bewus van die feit dat ek nie van plan was om my tot Judaïsme te bekeer nie en het aanvaar dat ek bloot as Christen daar was om meer oor my Joodse herkoms te leer.

Ons het ‘n sterk begeerte gehad om Israel toe te gaan en het met die plaaslike gelowiges ontmoet en het hulle aangemoedig soos ons kon. Ons het ons nuutgeboude huis verkoop en, met my kitaar, die kinders se  skoolboeke, ons bagasie en ‘n babastootwa is ons Israel toe. Ons het deur die land getoer, groepe gelowiges ontmoet en my vrou het ons kinders tuis onderrig wanneer sy kon. Dit was moeilik vir hulle om Afrikaans te leer terwyl alles en almal om hulle Hebreeus was!

Hoe het jy israel ervaar?

Ons was verstom deur die groeiende kerk in Israel en hoe die Arabiese Gelowiges saam met die Joodse Gelowiges aanbid. Dit was nie vir die twee groepe maklik om as die Yad Lechem-organisasie bymekaar te kom, alle sendingaktiwiteite uit te snuffel en  die Christen-gelowiges deurentyd te teister nie. Ons het self een aand tydens die opvoering van Händel se Messias in Tiberias eerstehandse ervaring daarvan gehad. Toe die koor begin sing, was daar ‘n groot lawaai agter aan die gang. Die bestuurder het probeer om die woedende Yad Lechem-lede met hul swart klere en silwer kanthaarlokke te keer om die verhoog te betree. Wat as konsert begin het, het as aanbiddingsaand geëindig.

In ‘n stadium terwyl ek in Israel was, moes ek noodgedwonge saam met ander  straatsangers  in Ben Yehudastraat in Jerusalem optree. ‘n Jong Joodse gelowige het my gevra van watter Joodse beweging ek was, omdat die mense baie opgewonde was oor die lewendige musiek en die straat afgesper het. Ek wou bars van vreugde en vryheid, soos wat ek nog nooit ervaar het nie, het my gevul toe ek nie meer liedere gehad het om te sing nie en in die Gees en oor Jesus begin sing het. Die kerk in Israel het gegroei van ongeveer 6 Messiaanse fellowships tot ongeveer 150 vandag. Baie daarvan is Russiese immigrante.

Vertel ons meer oor ‘Apples of Gold’

Apples of Gold-bedieninge het in ons huis begin waar ons elke Vrydagaand ontmoet het om die Here te aanbid. Die naam kom uit Spreuke 25:11 “Woorde op die regte tyd gespreek is soos goue appels in ‘n silwer houer.” Hierdie byeenkomste het gegroei soos wat ek meer passievol oor die skatte in die Ou Testament en die geheimenisse wat in die Bybelse feeste opgesluit is, geword het. Ons het egter ‘n vars profetiese snykant gehad met wat die Gees nou vir die Kerk sê. Ons het nou twee fellowships wat op ‘n gereelde basis ontmoet. Die kerk in Kaapstad is op Vrydae om 19h30 en Saterdagoggende om 10h30 in Somerset-Wes.

Watter soort musiek maak jy? Hoekom?

My musiek word grootliks deur my passie vir Bybelse geskiedenis en heiligheid, wat sekerlik in die Tempelaanbidding ervaar is, aangevuur. Ons kan almal vandag, as ‘lewende tempels’ , Sy teenwoordigheid tydens aanbidding ervaar. Die tyd wat ons in die Midde-Ooste spandeer het, het baie beslis my styl beïnvloed. My derde album, egter, is meer eietyds met Messiaanse botone.

Wat is ‘n Messiaanse Jood?

Dit is ‘n Joodse persoon wat Jesus as Verlosser en Messias aangeneem het.

Wat gebeur wanneer hulle Christene word? Hou hulle nog steeds by die Joodse tradisie?

Die meeste Joodse Gelowiges gaan steeds voort met die onderhouding van die Sabbat en vier nog steeds die Joodse feeste, maar met die vryheid van hul Messias, Jesus (Yeshua). Galasiërs is baie duidelik oor die beoefening van die wet. Paulus vra die vraag: “Wie het julle getoor?…Het julle die Gees ontvang deur die wet te onderhou of deur te glo wat julle gehoor het? Hoe kan julle so dwaas wees? Wil julle wat die Gees in julle begin het, nou uit eie krag probeer klaarmaak?” Gal 3:1-3.  Daar is mos nie meer Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou nie. In Christus is julle een. (Lees Gal 3: 26-29).

How kan gelowiges  baat by die Joodse erfenis van ons geloof? Bv. die betekenis van die Sabbat, begrip van die verskillende feeste en die Joodse name van God?

As ons ons Christelike geloof wil verstaan, is dit baie nodig dat ons die wortels en fondasie soos gevind in die Ou Testament, bestudeer. Soos wat ons dié rykheid ontdek, verkry ons beter begrip van die Nuwe Testament. Jesus het heelwat aanhalings en vergelykings uit die Ou Testament as basis gebruik vir Sy lering.

Die mense met wie Hy gepraat het, het die agtergrond verstaan omdat hulle meestal Joods was. Jesus was ook Joods! Die breek van brood tydens Nagmaal is gewortel in Paasfees en die Sabbatmaal. In ‘n Joodse huis word die brood en die wyn deur die pa, as hoof en priester van die huis, geseën en met die familie gedeel.

 Wat nou van simbole?

Die dissipels het dus baie goed verstaan toe Jesus gesê het: “Ek is die Brood van die Lewe.” Die skenkelbeen van ‘n lam word tydens elke Paasfees op elke tafel in elke Joodse huis gevind en is simbool van die offerlam wat sondes wegneem.

Johannes die Doper het hierdie skakel bevestig toe hy aangekondig het: “Kyk daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.” Joh 1:29 Nog ‘n fees is Pinksterfees, ook bekend as Shavuot, Eerste Vrugte of Fees van Weke.

‘Pentecost’ is die Griekse woord wat ‘Vyftig Dae’ beteken. Vyftig dae van wat?  In Lev 23:15-17 word daar genoem dat 49 dae vanaf Paasfees afgetel moet word en op die vyftigste moet die Fees van Eerste Vrugte gehou word. Ná 50 dae moet ‘n nuwe graanoffer van twee brode wat met suurdeeg gebak is, as eerste vrugte aan die Here geoffer word. Suurdeeg verteenwoordig sonde; dit is dus ‘n simbool van ons as sondaars wat as eerste vrugte aan God, deur Jesus die Messias, geoffer word. Ons lees in Hand 1:3-5 dat Jesus Homself oor ‘n periode van 40 dae aangebied het en Hy het Sy dissipels aangesê om Jerusalem nie te verlaat nie, maar te wag vir die Vader se belofte.

Hulle het ‘n idee gehad omdat Jesus gesê het dat hulle “binne ‘n paar dae met die Heilige Gees gedoop (sal) word.” Dit het tien dae later gebeur. Dit is dus dieselfde as 50 dae van Pinkster, ‘n tyd waarop die Heilige Gees uitgestort is en baie Jode reeds  op een plek vergader het  om Shavuot of die Eerste Vrugte of die Fees van Weke te vier. Sien Hand 2: 1-4.

Wat is die gevare van die ‘godsdienstige’ manier om nie God se naam te sê (G-d) en nie Jesus se naam te noem nie?

Deur só bewus van name te wees en al die godsdienstige praktyke te volg, loop ons die gevaar om wetties te word en dan volgens die wet veroordeel te word en nie op grond van genade nie.

Gal 5:18 sê: “Maar as julle deur die Gees gelei word; dan is die wet nie meer julle baas nie.” En ook  2 Kor 3:6 – “God het ons bekwaam om as dienaars van die nuwe verbond op te tree, nie met die wet as inhoud nie, maar met die Gees.” Ek glo dat dit dieselfde hindernis is waarteen Paulus in die vroeë kerk in Galasië en Korinte gewaarsku het.

Hoekom gaan sommige mense (nie-Jode) oorboord met Joodse gebruike?

Bestudeer net weer Galasiërs. Ek vind dat Christene dikwels wanneer hulle hul Joodse wortels ontdek, nie in nederigheid voor die Here buig nie. Daar kom ‘n element van trots en arrogansie in en die uiteinde is dan hierdie absolute eie-geregtige, selfvoldane houding.

 Watter raad kan jy vir mense gee wat die rykheid van die Joodse erfenis wil ervaar sonder die las van ‘n godsdienstige gees?

Ons Christelike geloof is gewortel in die Ou Testament en ons moet dit baie goed verstaan, sodat ons die rykheid en skatte kan ontdek en nie geskud word deur die storms wat oor ons pad kom nie. Die uiteinde van die storie is: “Dink daaraan toe julle sonder Christus was, nie burgers van God se volk nie, uitlanders wat nie deel gehad het aan die beloftes van die verbond nie.

Maar nou het julle deur julle verhouding met Christus naby gekom. Ja, deur Sy dood aan die kruis het Hy die vyandskap kom vernietig. Hy het ‘n einde gemaak aan die wet met sy voorskrifte. Julle is dus medeburgers wat aan God behoort, julle is lede van God se huis. Deur julle verhouding met Hom word ook julle saam opgebou tot ‘n gebou waarin God deur sy Gees woon.” Ef 2:11-22 (geparafraseer).


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)