–deur Dirkie van der Spuy

So aan die einde van die jaar is dit asof almal begin voete sleep en kla oor moegheid. Niemand sien regtig kans om iets groot of nuut aan te pak en te begin nie. Mense is ingestel op die vakansie en elke groot onderneming en belangrike taak moet oorstaan tot na die vakansie en volgende jaar.

As daar een Bybelse opdrag is wat vir hierdie tyd van die jaar geld; dan is dit verseker die opdrag dat ons nie traag moet word nie (Heb. 5:11). Die gevaar is dat die gees van hierdie tyd ons geestelike lewe kan beïnvloed en ons ywer vir die Here en vir Sy dinge kan begin afloop.

Dit is goed dat ons hier aan die einde van die jaar ’n bietjie tot stilstand kom en êrens onder ’n boom of ’n sambreel afskakel. Die Bybel waarsku ons egter dat ons nooit in ons geestelike lewe mag stilstaan nie (Heb 6:1).

ALTYD BETER

Ons moet, soos ’n hoogspringatleet, nooit tevrede wees met ons laaste sprong nie, maar moet steeds die dwarslat hoër lig. Dit is hoe mense oor hulle beroep en hulle persoonlike ontwikkeling en toerusting dink. Van skooldae af wil ons steeds beter presteer en ons verder bekwaam.

Ons streef steeds na bevordering en groter inkomste. Selfs in mense se huwelike is daar ’n strewe om te groei in liefde en intimiteit. Ons wil mekaar gelukkiger maak en daarom lees ons boeke en woon ons kursusse by om die huwelik al beter en lekkerder te maak. Ouers wil ook steeds nader aan hulle kinders kom en is bereid om alles te gee om te groei in hulle verhouding met hulle kinders. Ouers wil steeds beter ouers wees en sal praat, lees en leer om steeds beter ouers vir hulle kinders te word. Die vraag is egter of ons ook in ons geestelike lewe ’n strewe het om te groei en vorentoe te gaan? Wil ons die Bybel beter verstaan en leer ken? Wil ons groei in heiligmaking en in diensbaarheid? Wil ons Jesus beter leer ken en al meer en meer soos Hy word en lewe?

VIER GROEPE MENSE

Willow Creek gemeente in Chicago het sedert 1992 begin om navorsing te doen oor geestelike groei in kerke. Hulle het uiteindelik 1 200 verskillende gemeentes se terugvoer op vraelyste ontvang en dit stelselmatig verwerk.

In hierdie ondersoek is bevind dat daar in elke gemeente vier belangrike stappe van geestelike groei onderskei kan word. Eerstens is daar die mense wat nog nie werklik ’n verhouding met Christus het nie, maar wel bereid is om kerk toe te kom en soms Bybel te lees en te bid. Hulle glo in God en is soekend, maar ten spyte van die mate van godsdienstigheid, het hulle geen persoonlike verhouding met Christus nie.

Dan is daar ’n tweede groep mense wat Christus gevind het en hulle lewens aan Hom oorgegee het. Hierdie mense is seker van die vergifnis van hulle sondes en hulle kindskap van God. Hulle weet dat hulle wedergebore babas in die kerk geword het en het nou ’n ernstige strewe en ’n passie om geestelik te groei. Hulle begin daarom inskakel by kerkaktiwiteite en hou gedissiplineerd stiltetyd met God.

Die derde groep wat onderskei kan word in gemeentes, is mense wat ’n passie het om nader aan Christus te lewe. Hierdie mense is afhanklik van Christus vir elke dag se besluite. Hulle praat elke dag oral waar hulle gaan met Christus en vra gedurigdeur Sy hulp en leiding. Vir hierdie Christene is kleingroepe en ander geestelike aktiwiteite baie belangrik omdat dit hulle help om nader aan Christus te kom.

Die vierde groep wat in elke gemeente onderskei word, is daardie persone wat Christus-gesentreerd lewe en geestelik volwasse geword het. Vir hierdie Christene is hulle verhouding met Christus die belangrikste verhouding in hulle hele lewe. Hulle is volkome oorgegee aan Christus en gehoorsaam Hom in alles. Hulle verhoudinge, hulle agendas en hulle geldsake is alles onder beheer van Christus.

Hulle getuig elke dag en praat spontaan met ander oor Christus. Hulle is ook bereid om op te offer wat Christus van hulle vra. Hulle is, met ander woorde, aktief betrokke by ’n bediening in God se Koninkryk.

HET JY ’N BEDIENING?

Ware Christene het daarom ’n begeerte om geestelik te groei. Wedergebore kinders van God wil nie meer geestelike babas bly nie, maar strewe na geestelike groei en volwassenheid. Die eienskap van ’n ware gelowige is daarom dat hy steeds geestelik wil groei en na ’n volgende stap wil beweeg en nie wil stilstaan nie. God het ons geskape met ’n bepaalde skeppingsdoel.

Hy het ons ook gered omdat Hy ’n bepaalde plan vir ons lewens hier op aarde het. Daarom is die uitstaande kenmerk van geestelike volwassenheid dat so ʼn persoon nie meer net op homself fokus nie, maar in ’n bediening in hierdie wêreld wil staan. Dit beteken nie noodwendig dat jy voltyds by die kerk betrokke sal wees nie. Dit beteken juis dat jy in jou beroep sal begin om uit te reik na mense om hulle geestelik tot seën te wees. Jy wil ’n mentor word en ’n leier wat ander mense geestelik gaan beïnvloed.

’N OOREENKOMS OM TE GROEI

Neem daarom ’n besluit dat jy vir God se doel vir jou lewe wil leef en mense om jou geestelik wil seën. Begin om uit te reik na ander en offer op om goed te doen en liefde te betoon. Moeder Theresa het op 25-jarige ouderdom ’n keuse gemaak om Jesus onvoorwaardelik lief te hê en te volg en om haar lewensdoel te bereik.

Sy was egter vir 18 maande lank in ’n stryd met die Roomse Kerk om haar toe te laat om onder die armes in Indië te gaan werk. Het jy ’n strewe om geestelik te groei en ’n begeerte om jou geloof uit te leef en ander mense te dien?


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)