–deur Lindie Gouws

In hierdie seisoen waarin ons leef, sien ek ‘n diep bewuswording in die harte van God se kinders. Ons erken Hom as ons God van Wonders! In hierdie JUIG! uitgawe wil ons saam met julle alle eer aan God as ons Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors (Jesaja 9:5) gee. In die vorige JUIG! uitgawe het ek baie klem geplaas op God as Vredevors. Maar hiérdie uitgawe basuin duidelik uit: God van Wonders, ons Wonderbare Raadsman.

WAT IS ‘N WONDER?

Die woord ‘wonder’ word in die HAT (Handwoordeboek van die Afrikaans Taal) as “Iets bo-natuurliks, buitengewoons; iets wat nie met die verstand alleen verklaar kan word nie; mirakel.” gedefiniëer.

WONDERS IN SY WOORD

God se Woord is juis hiervan vol: “Iets bo­natuurliks, buitengewoons; iets wat nie met die verstand alleen verklaar kan word nie; mirakel.” Twee Bybelboeke staan egter vir my uit en ek plaas graag klem op Eksodus en Johannes. In Eksodus het God Sy geliefde volk bonatuurlik uit slawerny bevry. God het plae na Egipte gestuur waarmee Hy Sy almag keer op keer betoon het en selfs te midde van die plae Sy geliefde volk bewaar het.

Alhoewel God dit duidelik gemaak het dat die farao se hart verhard sal wees vir ‘n tyd lank, is Sy volk op die bestemde tyd vrygelaat en hul het vrygegaan met al hulle besittings. Hul het die land van slawerny en ballingskap verlaat, ja, en voor die Rooisee te staan gekom met die vyand kort op hul hakke. Juis daar het hul weer God se almag aanskou en op droë grond deurgestap.

WONDERS IN DIE WOESTYN

Ons sien ook hoe God Sy volk gelei het deur die woestyn, wonderbaarlik vir hulle voor­sien het: Hy het hulle gevoed, gevul. God het ook duidelik instruksie gegee oor die Tabernakel, die plek waarin “Sy heerlike teenwoordigheid die tent gevul het.” Eksodus 40:34. “Die wolk van die Here het gedurende die dag oor die tent gehang en snags was daar vuur oor die tabernakel. So het dit dwarsdeur Israel se reis gegaan.” Eksodus 40:38.

God was saam met Sy volk. Hy wás hulle God van Wonders, Hy wás hulle Wonderbare Raadsman, die Een wat hulle onge­twyfeld gelei het. Aan hulle het Hy selfs Sy Wet gegee, geskryf met Sy vinger op tafels van klip! Eksodus is ‘n boek van Wonders! Tog sien ons deurentyd duidelik hoe die mensdom vanuit sy natuur en gewoonte so maklik kon vergeet van ‘iets bonatuurliks; iets wat nie met die verstand alleen verklaar kan word nie…mirakel.’

Hoe gou het hierdie Israeliete tog nie vergeet en selfs in verwerping gestaan teen­oor die Wonders, selfs Hulle God van wonders nie! En dít wat Hy met Sy vinger gekryf het, kon hulle, (en ja, vandag selfs ek en jy ook) nie onderhou nie.

SY WOORD WORD VLEES

Maar dan gaan kyk ons na die Johannes-evangelie. Johannes begin kragtig en be­klemtoon God se Raadsplan en versoening. Opsigself ‘n Wonder! Kyk: “Heel aan die begin het die Woord reeds bestaan. Die Woord was by God, en die Woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding wat bestaan, ontstaan nie. In Hom was daar lewe, en dié lewe het gedien as die lig vir die mense. Die lig verlig die duisternis en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. . .Hy wat die betroubare lig is, wal elke mens verlig, was op pad na die mensewêreld. Maar toe Hy wel in die wêreld was – dié wêreld wat deur Hom ontstaan het – het die mensdom Hom tog nie erken nie.” Johannes 1:1-4; 9-11.

 VERWERPING Ten spyte van WONDERWERKE

“Uit Sy volheid het ons almal ‘n oorvloed onverdiende goedheid ontvang. Die wet is deur middel van Moses gegee, die onverdiende goedheid en waarheid het deur Jesus Christus gekom.” Johannes 1:16-17.

Die boek Johannes is vir my, nes Eksodus, vol wonderdade. Eerstens het God deur Jesus by die mensdom kom woon. Dan lees ons in Johannes 21:25: “Daar bestaan nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. As hulle egter een vir een opgeskryf moes word, dink ek sou die wêreld nie plek hê vir al die geskrewe boeke nie.”

God se hand oral

Van die eerste wonderteken by die bruilof: water in wyn, sien ons oor en oor in Johannes God se Hand in elke wonder, elke gene­sing, elke bevryding. Jesus die Seun van God, het gespreek, en dit was so! Tog sien ons in Johannes 7:3-5: “Jesus se broers het toe vir Hom gesê; ‘Gaan tog ‘n slag hiervandaan na Judea toe sodat jou dissipels daar ook die wonderdade kan sien wat jy doen.

Niemand wat op die voorgrond wil wees, doen enigiets in die geheim nie. As jy dan hierdie dinge doen, gaan maak jou openlik voor al die mense bekend.’ Selfs sy broers het nie in Hom geglo nie.” Net soos in die dae toe die Israeliete deur die woestyn saam met God gewandel het en Hom verwerp het, so was daar met Jesus weereens menslike verwerping. Te midde van elke vorm van verwerping, het Jesus só na aan die Hart van die Vader gebly en as “Immanuel – God met ons” nog steeds aangehou om Sy wonderdade te verrig. Deur Jesus kom die vervulling van God se Raadsplan, ons versoening met Hom.

ONMOONTLIK VIR JOU? MOONTLIK VIR GOD!

Maar nou leef ek en jy in 2009, 2010? Is God dan ook saam met ons, doen Hy wonders in ons midde? Kan ons ook verklaar: “Wonderbare Raadsman”? Die antwoord is duidelik. Ja ons kan, ons mag en ons sál verklaar en getuig: “Ons God is ons Wonderbare Raadsman.” Soos God saam met Sy volk in die woestyn was, soos Jesus saam met die mense geleef en gestap het in Nasaret en Jerusalem, so ís God vandag ook saam met ons.

Kyk: Jesus sê in Johannes 14:15-17, “As julle My liefhet, sal julle My opdragte gehoorsaam. En Ek sal die Vader vra en Hy sal vir julle ‘n ander Raadgewer stuur om vir altyd by julle te wees; dit is die Gees van die Waarheid. Die wêreld is net nie in staat om Hom te ontvang nie omdat hy Hom nie sien of ken nie. Julle ken Hom egter omdat Hy by julle gaan bly en in julle sal woon.” Ons hét ‘n Wonderbare Raadsman. God is vandag by ons deur Sy Heilige Gees.

 ONS OPDRAG

In Lukas 18:27 lees ons dat Jesus sê: “Dié dinge wat by mense onmoontlik is, is juis by God moontlik.” Hy doen vandag nog steeds wonders: “Iets bo-natuurliks, buitengewoons; iets wat nie met die verstand alleen verklaar kan word nie; mirakel.” Kyk groot, kyk fyn, luister groot, luister fyn! Kom ek en jy wees dáárdie generasie van God se kinders wat onomwonde uitbasuin: “God van Wondere, Wonderbare Raadsman!”


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)