–deur Isak Burger

 Daar is verskeie maniere hoe mense probeer om meer gesag te kry. Sommige soek daarna deur meer geldmag te bekom. Inderdaad gee geld aan mense mag en gesag – selfs al sou hulle inherente swakkelinge en korrup wees.

VELE PAAIE NA GESAG

ʼn Mens kan ook gesag najaag deur jou kennis te vermeerder en op sekere gebiede as ʼn ‘kenner’ bekend te staan, wat met ‘gesag’ oor ʼn onderwerp kan praat. Ander sal gesag probeer inboesem deur hulle liggame te ontwikkel of deur op ander maniere met hulle fisieke voorkoms te probeer beïndruk.

Ware gesag (en dit geld op geestelike en sekulêre terrein) word egter op ʼn ander manier verkry. ʼn Pragtige voorbeeld daarvan kry ons by die hoofman van Kapérnaüm wat die volgende versoek aan Jesus gestuur het: “Sê maar net ’n woord, en my slaaf is gesond. Ek is self ’n man wat onder gesag gestel is en ek het soldate onder my.” Luk 7: 7-8.

VERSTAAN WARE GESAG

Hierdie hoofman van Kapérnaüm was die Romeinse verteenwoordiger en bevelhebber van daardie omgewing. Hy het geweet wat in sy gebied aangaan. Hy het sy vinger as’t ware op die pols gehad. Die afgelope tyd het hy dikwels van Jesus gehoor, want Kapérnaüm was ook die basis waarvandaan Jesus gewerk het.

Hy het gehoor dat Jesus kort gelede hier in die einste sinagoge wat hy laat bou het (vs. 5) ʼn besete man van demone bevry het asook van die genesing van die bekende Petrus se skoonma later dieselfde dag.

Hy het die afgelope tyd talle mense teëgekom wat vroeër siek was en nou vertel dat Jesus net ʼn woord gespreek het en hulle het gesond geword. Daar was ook ʼn hele paar ander duiwelbesetenes hier in die omgewing wat blykbaar deur ʼn woord van Jesus bevry is.

WOORD HET KRAG

Hy was nou die dag daar aan die waterkant toe die twee skuite inkom met die magdom vis – helder oordag. Jesus het blykbaar die ekspedisie gelei. Het Hy dalk iets te make gehad met die wonderlike visvangs? Dan was daar die melaatse en die verlamde, almal mense van wie hy kennis dra, wat nou gesond is.

En almal vertel dieselfde storie: Dit is Jesus wat dit gedoen het, Hy het net ʼn woord gespreek en hulle was gesond. Nou is hý, wat die hoofman is, in benoudheid. Sy waardevolle dienskneg is sterwend. Hy is nie ʼn Jood nie. Hy is nie so godsdienstig nie. Maar hy verstaan gesag. Hy het oor en oor gesien wat gebeur as Jesus praat. As Jesus net sou praat, net ʼn woord sou spreek! Hy glo – as die wind en die see, duiwels, melaatsheid en koors na Sy stem luister, sal sy siek slaaf ook gesond word!

GESAGSBEGINSEL GELD OOK VIR GELOWIGES

Die hoofman van Kapérnaüm het gesag verstaan. Hy het geweet dat as jy gesag wil hê, moet jy onder gesag staan. Dis ook waarom hy Jesus verseker dat dit nie vir Homself nodig is om na sy huis te kom nie, Hy kan net maar ʼn woord spreek. Want, sê hy, hy weet hoe gesag werk.

Eerstens sê hy dit, omdat hyself onder gesag staan. Bokant hom was daar die hoofman oor duisend. Onder hom het hy weer ʼn honderd soldate en ʼn hele klomp slawe. Hy het verstaan – om gesag óór ander te kan hê, moet jy ónder gesag staan. Gesag is ʼn ‘toebroodjie’-woord. Jy het net gesag óór ander as jy ónder gesag staan. Hierdie man, al was hy ʼn groot man in Kapérnaüm, was onder die gesag van ʼn nóg groter man in die Romeinse ryk. Indien hy die gesag oor hom verwerp het, sou hy ook sy gesag oor die soldate onder hom verloor het.

JESUS SE MAG

Jakobus spel dieselfde beginsel vir die gelowige in Jak 4: 7 uit: “Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.” Dit help nie om net die tweede gedeelte van hierdie teks toe te pas nie. Jy het alleen gesag oor die duiwel na die mate wat jy onder die gesag van God staan. Wat dié man eintlik vir Jesus sê, is: Here, ek het U mag die afgelope tyd aanskou. As U praat, luister siektes, duiwels, die wind en die see. Selfs my keiser in Rome het nie sulke mag nie. U hoef nie eens self te kom nie. Spreek net ʼn woord, en my kneg sal gesond word!

DIE ‘TOEBROODJIE’ GELD OOK VIR DIE KERK

Sommiges wil ook in die kerkwêreld gesag uitoefen, maar skram weg om self onder gesag te staan. Hulle is gou om te sê: Ek staan onder die Here se gesag! Dit werk nie so nie. God het in Sy kerk – soos in die huwelik – sekere gesagstrukture daar gestel. Nie outokratiese of diktatoriale gesag nie, maar mense, strukture en bedieninge waaraan ons verantwoordbaar  moet wees.

Wees versigtig vir mense wat graag gesag wil uitoefen, maar sélf nie onder gesag staan nie en nie bereid is om verantwoording te doen nie. Hulle is van die gevaarlikste wat daar is! Gesag is ʼn ‘toebroodjie’-woord


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)