–deur Angus Buchan

Ek het nog altyd geglo dat dit sommer baie geloof en moed verg om die roeping van Jesus Christus vir jou lewe na te volg. Ek glo ook met my hele hart dat die Here my onlangs opgeroep het om die byeenkomste wat reeds vir die verskillende Wêreldbekersokkerstadions beplan was, te kanselleer. Alle reëlings was reeds in volle swang en die nasionale en provinsiale komitees was baie hard aan die werk. Ek het toe besef dat ek baie meer geloof en moed nodig het om doodeenvoudig ‘nee’ te sê, en nie meer ‘ja’ nie.

Die maklike opsie

Dit is só maklik om, om watter rede ook al, sommer net vir mense ‘ja’ te sê, want dan is jy gewild en almal is gelukkig. Wanneer jy egter ‘nee’ sê en jy teen die stroom swem, raak jy baie gou uiters ongewild. Ons moet nooit bevrees wees om ‘nee’ te sê nie. Indien jy bloot instem om die mense om jou tevrede te stel en die Heilige Gees verlaat jou as gevolg daarvan, dan is jy inderdaad ’n baie desperate persoon.

’n Baie goeie voorbeeld hiervan is toe Saul, die koning van Israel by Samuel, God se spreekbuis, moes hoor dat hy gaan kom om voor die geveg ’n offer aan God te bring. Hy het egter sy tyd geneem om by Saul te kom, moontlik doelbewus. Saul het die vyand se magtige weermag sien aankom en ook gesien hoe sy eie manne al hoe meer ongeduldig word. Uit desperaatheid, en moontlik ook aangevuur deur van sy ge­ne­raals wat van mening was dat enigiemand aan God kon offer, het hy gegaan en sélf die offer aan God gebring. Terwyl hy nog daarmee besig was, het Samuel, die profeet van God, oor die heuwel aangestap gekom. In 1 Sam 13:11-14 lees ons: “Samuel sê vir hom: ‘Wat het jy nou gedoen?’… Dit was dwaas van jou!’ sê Samuel. ‘Jy het nie geluister na die be­vel van die Here jou God nie. As jy geluister het, sou die Here jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie voortduur nie, want die Here het reeds ’n man na sy hart gesoek. Die Here het hom reeds ge­kies om koning oor Sy volk te wees, want jy het nie die bevele van die Here gehoorsaam nie.’”

Salwing het gewyk

Van daardie oomblik af het dit met Saul nie meer goed gegaan nie. Hy het in depressie verval, God se salwing het van hom gewyk en hy het uiteindelik selfmoord gepleeg. Hulle het die Verbondsark verloor en dit was ’n absolute ramp totdat die man na God se hart, die jonge Dawid, op die toneel verskyn het. Dit is noodsaaklik dat ons moed en geloof sal hê om soms ‘nee’ te sê. Dit is nodig om ‘nee’ te sê – selfs as die Kerk meer van ons tyd opeis ten koste van ons eie ge­sinne. God se orde vereis dat ons eers in ons eie huise moet werk; selfs al sou dit beteken dat ons daardeur ongewild word. Red jou gesin eerder as om by mense gewild te probeer wees. Moenie jou huwelik en jou kinders afskeep nie.

Oortuig tot die dood toe

In Joh 19:10 lees ons dat Pontius Pilatus bloot van Jesus verwag het om met hom saam te stem voordat Hy vrygelaat sou word. Die Bybel sê vir ons dat Jesus niks gesê het nie. Matt 27:12 lees: “Maar terwyl die leierpriesters en die familiehoofde beskuldigings teen Hom inbring, het Hy niks geantwoord nie.” Hy het nie reageer nie en is as gevolg daarvan oorgelewer om gekruisig te word.

Dit verg moed en geloof om te staan by die dinge waarin jy glo en ‘nee’ te sê; nee, ek wil nie meer deel wees daarvan nie. Dit is ook vir jongmense baie moeilik om groepsdruk te kan weerstaan wanneer hulle volwasse word en hul maagdelikheid vir hulle van groter waarde is as die sogenaamde vriendskap van die groep.

En jy? Het jy die moed en geloof om ‘nee’ te sê vir die verkeerde dinge? Wanneer al jou vriende by dwelms betrokke raak? By die werk wanneer jou kollegas alles doen om belasting te ontduik? Verkeerde verhoudings? Verkeerde ontspanning? In hierdie laaste dae is die Here op soek na mans en vrouens, seuns en dogters, wat nie bang is om ‘nee’ te sê nie.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)