–deur Ivan Herald

Twintig jaar gelede was moraliteit ʼn konsep wat almal verstaan het al het baie verkies om dit te ignoreer. Vandag kan ons egter net mooi niks veronderstel nie! Baie mense weet glad nie wat moraliteit is nie en baie gee ook glad nie om nie. ʼn Predikantvriend het sy bediening as gasspreker by ʼn sekere kerk afgesluit en net daarna het ʼn paartjie gevra om hom te spreek – vertroulik. Alleen saam met hom, het hulle gestotter: “Ons het gedink u kon dalk bedoel…? Uhmm. Het u werklik geïmpliseer…? Uhmm. Sê die Bybel regtig dit is verkeerd om saam te woon voor die huwelik?” Op dié stadium was albei redelik ongemaklik.

Op ʼn baie sensitiewe wyse het my vriend hulle na die Woord gelei en wat God daarin oor die huwelik sê. Hy was baie bewus van die feit dat die twee beslis nie van beter geweet het nie. Ek kan nou alreeds hoor hoe sommige sê: “Dit gebeur beslis nie in ons kerk nie!” Maar dit het al, en dit gebeur nog steeds! Laat ons nie verdedigend raak nie, laat ons veel eerder ʼn beter antwoord aan die baie nuwe bekeerlinge gee. Die paartjie onder bespreking het ʼn paar weke vroeër by die kerk aangekom sonder dat hulle enigeen geken het. Hulle was baie ernstig op soek na God.

Daardie heel eerste aand al het hulle hul lewens aan die Here gegee. Van toe af was hulle regtig aan die brand vir Hom. Hulle het in dieselfde kar aangekom, vertrek en ook in dieselfde huis gebly. Omdat hulle net hul eerste name gebruik het, het almal aanvaar dat hulle getroud was. Gelukkig het hierdie paartjie hulle saak met die Here reggemaak. Nadat hulle uitgevind het wat die Woord oor die saak sê, het hulle vir ʼn paar weke afsonderlik gewoon voordat die plaaslike predikant hulle in die huwelik verbind het.

MOET NIKS VERONDERSTEL NIE!

Sonder om heilig te klink – ons kán die standaard vir morele reinheid hoog hou in die perverse wêreld waarin ons leef. Die Kerk het nog altyd verkondig dat dit God se Wil is dat paartjies wag tot na die huwelik voordat hulle saamwoon. Dit is egter meer ʼn stelling wat gemaak is uit ʼn vaste oortuiging dat dit Sy Wil is, eerder as wat dit gegrond is op regverdigbare feite. As predikante weet ons dat die Bybel en die dinamiese Geesvervulde lewe die antwoorde het. Maar glo my, die wêreld weet dit nie en hulle gee ook nie om nie. Jongmense word nie meer groot met Bybelse beginsels nie! Moet dus nie van die veronderstelling uitgaan dat hulle weet wat God’s Woord in dié verband sê nie!

GLIP IN DIE HUWELIK  IN’

Ons wil ons jongmense aanmoedig om intelligente besluite te maak t.o.v. die huwelik. Saamwoon is verantwoordelik vir wat ons sommer ‘verhoudingstraagheid’ noem. Dit beteken dat sommige paartjies wat andersins nooit sou getrou het nie, trou bloot omdat hulle saamwoon. “Ons kan maar net sowel saamwoon om uitgawes te besnoei,” of enige ander sinlose rede word gebruik.

Dit lei tot “Ons kan maar net sowel trou”. Hulle ‘glip’ in besluite in eerder as om deurdagte besluite te neem. Dit maak dit dus vir hulle baie maklik om in en uit besluite te ‘glip’. Navorsing toon dat diegene net so maklik in die huwelik ‘inglip’ (ʼn negatiewe benadering of ten beste verhoudingstraagheid), eerder as om ʼn ‘besluit te neem’ (ʼn positiewe, doelbewuste besluit) om te trou. Navorsing toon weereens dat paartjies wat so maklik in die huwelik ‘inglip’, net so maklik skei, aangesien hulle nie in die eerste plek ʼn doelbewuste besluit geneem het om te trou nie. Omdat ons in ʼn huweliksbediening staan, is ons altyd op hoogte van die jongste navorsing in dié verband.

Meer en meer bewyse kom na vore wat die Christelike posisie en standpunt geldig maak. Ons het sommige van die jongste bevindinge oor die negatiewe uitwerking van saamwoon gelys. Ons vertrou dat dit tot hulp sal wees in die proses om paartjies te begelei wat direk uit die wêreld in ons kerke inkom.

FEITE OOR SAAMWOON

Teen 2000 is meer as die helfte van alle huwelike deur ʼn periode van saamwoon vooraf gegaan. Nou is dit reeds 76%.

Saamwoon verminder nie die kanse op egskeiding nie; dit lei tot ʼn hoër egskeidingsyfer. Een navorsingstuk het getoon dat die risiko selfs 46% hoër is.

Geen positiewe bydrae tot die huwelik kon nog ooit uit saamwoon bewys word nie; selfs nie eers seksuele aanpasbaarheid nie (iets wat dikwels as verskoning gebruik word).

Paartjies is nie so toegewy soos getroudes nie en ook minder bereid om aan verskille te werk. Gewoonlik duur die saamwoontyd slegs ongeveer vyf jaar.

‘Reeks-saamwoning’ is ʼn groot probleem. Dit skep ʼn groter bereidwilligheid om verhoudings te laat ontbind.

Slegs 60% van alle saamwoonverhoudings loop op ʼn huwelik uit.

Hierdie verhoudings neig om minder bevredigend te wees – saamwoners is ook geneig om minder gelukkig te wees, laer seksuele eksklusiwiteit en bevrediging te beleef en het ook ʼn swakker verhouding met die onderskeie ouers.

Saamwoners het deur die bank ʼn swakker kommunikasievlak in die huwelik, laer huweliksbevrediging, hoër huishoudelike geweldsvlakke en ʼn groter kans op egskeiding.

Na vyf jaar is slegs 10% van alle saamwoonpaartjies nog steeds saam. Hul verhoudings het die neiging om nie permanent te wees nie.

Getroude pare het groter voordele t.o.v. arbeidsmagproduktiwiteit, fisieke en geestelike gesondheid, geluk en lewensverwagting.

Jaarlikse depressievlakke onder saamwoonpare is drie maal hoër as onder getroudes.

Fisieke en seksuele misbruik van vroue is baie hoër, selfs tot feitlik drie keer hoër.

Misbruik van kinders is 20 keer hoër onder kinders van biologiese saamwoonouers, maar tot soveel as 33% hoër as die ma saam met ʼn nie-biologiese maat woon.

Saamwoners het ʼn gemiddelde laer inkomste- en opvoedingsvlak.

Een van die ontstellende kwessies is dat daar ʼn groeiende bewys is dat belastinghervormings dit voordelig maak om enkel te bly. Die afname in huwelike word voor die deur van belastinghervormings gelê.

Baie saamwoonpaartjies mors hul jong lewens op verhoudings wat nêrens heen op pad is nie. Die gevolg hiervan, is swangerskappe op ʼn later ouderdom as wat persoonlik verlang word.

Navorsing het ook getoon dat saamwoonverhoudings baie onstabiel raak en die waarskynlikheid dat dit op ʼn huwelik sal uitloop, verminder.


 

 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)