–deur John Thomas

God het my denke die afgelope paar jaar deur Sy Woord verander, veral deur Jesaja 58, wat vir my een van die betekenisvolste hoofstukke in die Bybel geword het. In hierdie hoofstuk lees ons van ’n wonderlike herlewing wat, glo ek, nog gaan plaasvind. Soos min ander lande, word Suid-Afrika deur God vir hierdie herlewing voorberei. Daar is sekere wondertekens, wonderwerke en antwoorde op gebed wat hierdie ‘hoendervel-herlewing’ voorafgaan. Ons sal God se teenwoordigheid op ’n kragtige manier beleef en ek bid dat hierdie generasie hierdie verstommende beweging van God sal ervaar. Kyk saam met my na wat God in Sy Woord oor hierdie wonderlike herlewing sê:

Tekens van herlewing

“As jy dit doen, sal die lig vir jou deurbreek soos die nuwe dag. Jou genesing sal spoedig herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here sal jou van agter beskerm. Wanneer jy dan roep om hulp, sal die Here jou antwoord. Jy sal roep om hulp en Hy sal sê: Hier is Ek! As jy ontslae raak van die juk van verdrukking, van die beskuldigende vinger en kwaadpratery, …die Here sal jou altyd lei. Selfs in tye van droogte sal Hy voorsien in jou behoeftes. Hy sal jou gesond en sterk hou. Jy sal wees soos ’n tuin wat genoeg water kry, soos ’n fontein wat altyd aanhou vloei.” Jes 58:8,9, 11.

  • Daar sal betekenisvolle genesingswonderwerke wees: “…jou genesing sal spoedig herstel” (v8). Ons sien almal uit na die dag wanneer daar werklike, egte Goddelike genesing sal wees soos in die tyd toe Jesus op aarde was.
  • Julle sal regverdige lewens lei: “…as jy dít doen…”(v 8) – die woord ‘dit’ in voorafgaande verse (v 6-7) verwys na ’n regverdige lewenswyse. Dit is so jammer dat so baie Christene deesdae níé regverdig lewe nie. In hierdie komende herlewing wat beloof word, sal almal regverdig lewe. Daar sal nie net daarvan gepraat word nie, maar ons sal uitleef wat ons glo. Ons sal in da­ders van die Woord verander word.
  • God se heerlikheid sal om ons wees: “…Hy wat jou red, sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here sal jou van agter beskerm.” (v 8). Ons het almal ’n behoefte aan die tasbare teenwoordigheid van God – en dit sal tydens hierdie herlewing die geval wees; jy sal as Christen omring wees deur die glorieryke heerlikheid van ons Koning God. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal ’n werklikheid wees, nie net iets wat begeer word nie.
  • Daar sal wonderlike en onmiddellike antwoorde op gebed wees: “Wanneer jy dan roep om hulp, sal die Here jou antwoord. Jy sal roep om hulp en Hy sal sê: Hier is Ek!” (v 8). Dit is ’n wonderlike belofte! Dit het tyd geword dat ons weer uitroep: “Here, maak asseblief gou om te antwoord wanneer ons na U roep en ons U sal hoor sê: ‘Hier is Ek, my kind.’”
  • Daar sal duidelike leiding van God wees: “…die Here sal jou altyd lei.” (v 11). As pastoor spandeer ek baie ure aan die bera­ding van mense wat na God se spesifieke Wil vir hulle lewens op soek is. Wanneer die herlewing kom, sal daar baie duidelike leiding van God wees. Die dae waarin so maklik gesê is: ‘Ek wens ek het geweet wat God wil hê ek moet doen.’ Tydens hierdie wonderlike herlewing sal God se leiding vir jou lewe nie iets wees waaroor jy sal wroeg nie. God se teenwoordigheid in jou lewe sal só kragtig wees dat Sy leiding duidelik en direk sal wees.
  • Die Here sal in elke behoefte wat jy het, voorsien: “Selfs in tye van droogte sal Hy voorsien in jou behoeftes. Hy sal jou gesond en sterk hou. Jy sal wees soos ’n tuin wat genoeg water kry, soos ’n fontein wat altyd aanhou vloei.” (v 11). Dit sal buitengewone dae wees; dae waarop daar iets van die Hemel op aarde sigbaar sal wees. God sal in al jou behoeftes voorsien; God sal jou versterk en jy sal soos ’n tuin wat baie goed water gegee is, wees.

Voorwaardes vir herlewing

Klink dit nie na ’n ongelooflike herlewing nie? Dit moet wees hoe dit in Eden was voordat sonde die wêreld ingekom het. In God se wonderbaarlike Genade, het Hy die herstel van toestande – soos in die tyd van Eden – belowe ten spyte van die feit dat sonde teenwoordig is. Dit is ongelooflik, wonderlik en dit is persoonlik, prakties en buitengewoon. Ek glo dat Suid-Afrika juis een van die lande is waar dit gaan gebeur. Waarom? Omdat al die kwessies wat eers aangespreek moet word voordat God se Gees in ’n magtige herlewingsbeweging deur die land gaan trek, hier om ons sigbaar is. Die kwessie? Jesaja is duidelik in dié verse oor wat behoort te gebeur voordat herlewing kan plaasvind. “Nee, is die vas wat Ek wil hê dan nie om mense wat onregverdig in die tronk is, vry te laat, om die juk van mense af te haal en elke juk te breek nie? Is dit nie om jou kos te deel met die wat honger is, om aan die swerwer kos en blyplek te gee, om klere te gee vir mense wat dit nodig het, om nie weg te draai van mense wat jou hulp nodig het nie?” Jes 58: 6,7.

Die vyf voorwaardes is:

 • Om die kettings van onregverdigheid te verbreek
 • Om die verdruktes vry te laat
 • Om jou kos met die hongeriges te deel
 • Om die hawelose ’n dak oor die kop te gee
 • Om klere vir diegene te gee wat dit nie het nie

‘Leef’die Woord

Wanneer die Kerk van God in hierdie land ver­enig en met ’n Godvererende toorn teen armoede en onregverdigheid in opstand kom, sal ons hierdie herlewing beleef.

‘Leef’die Woord van God deur die leefstyl in Jes 58:6,7 aan te neem. Neem God op Sy Woord, leef God se Woord uit en Hy sál Sy beloftes nakom.


 

Return to Home

Share Your Thoughts


By signing in, you agree to receive our fantastic weekly afrikaans2letter.
You may opt out at any time, although they're pretty good ;)